background preloader

SVA

Facebook Twitter

FANTASY kapitelarbete. Språkutvecklande sagoarbete efter Cirkelmodellen i svenska som andraspråk år 3. Nu var det länge sedan jag skrev ett inlägg.

Språkutvecklande sagoarbete efter Cirkelmodellen i svenska som andraspråk år 3

Terminen har varit fullproppad med uppgifter som tagit överhanden och även om jag haft inlägg i bakhuvudet har annat prioriterats...Skolan i dag är ju en mångfacetterad arbetsplats som ni vet, ni som jobbar där...med en mängd olika uppgifter hela tiden.. Jag är ju vän av Cirkelmodellen och i årets Läslyft har vi pratat mycket om den och att ha ett synsätt där man ser det stora sammanhanget i läs- och skrivarbetet i skolan.

ZZAk1_ArstiderOvning. Flickan med svavelstickorna. Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande. Meningsfull väntan: Studiecirklar för nyanlända och asylsökande. كلمات مترجمة Ord Archives - Hevin. Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt.

Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Uppgiftsroller: Hjälpare – hjälper gruppen framåt genom att ställa frågor och komma med tips. Sociala roller: Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – kurmanjiVälkomna Hit – soraniVälkomna Hit – svenska Boken går även att ladda ner via Migrationsverkets hemsida.

Boken – Välkomna Hit!

Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn. Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt. Segregation och utanförskap ökar på grund av okunskap. 197429-2_Lasmysteriet. Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT?

Men vad innebär det och var börjar man? Bästa webbsidorna för att skapa bildspel. L22-den-svenska-koden. Om Sverige_DM_v5_SE. Läs och lär med Minja och Mino. MATTEBEGREPP PÅ 22 SPRÅK. Vill du läsa? Fotbollsord-pa_-Arabiska. Påsken på lätt svenska. Sverigepocket_lattsvenska. Hej Sverige. Lärare Karin. Vad 1?

Lärare Karin

Från nästan inga svenska ord alls till en första beskrivande text på sex veckor. Beskrivande text, nyanlända elever, cykeln för undervisning och lärande – om något av det stämmer för dig kan det här inlägget kanske vara relevant. Vem? Cirkelmodellen och Rödluvan. Jag var på en inspirerande föreläsning om Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik.

Cirkelmodellen och Rödluvan

Tiia Ojala hette föreläsaren och hon har också en blogg som heter multikultiskola.blogspot.se Hon pratade b la om hur hon arbetat efter cirkelmodellen och gick igenom de olika genrerna som vi enligt Lgr 11 ska undervisa i. Det jag tar med mig är hur viktigt det är att undervisa om explicita läs- och skrivstrategier. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Svenska samt svenska som andraspråk tips. Svenska samt svenska som andraspråk tips. Appar för nyanlända – gratiskurs med Sigtuna kommun på iTunes U. Sverigebreven - DN Fokus. En bilhandlare i välvårdat skägg och dubbla ytterjackor utanför Migrationsverkets ankomstboende vid Jägersro i Malmö letar förtvivlat efter fungerande internetuppkoppling.

Sverigebreven - DN Fokus

Han viftar med mobiltelefonen, slår in lösenordet gång på gång. Stirrar argt på displayen. I ett sista försök riktar han den mot himlen som i en slags tröstlös bön. Och till slut: full fjäder. Muhammed al Zamrah, 43, Syrien. Det är tidig tisdagsmorgon och Muhammed al Zamrah och hans familj, fru och tre barn, har just vaknat efter sin första natt i Sverige. . – Det var dit vi blev skjutsade med bussen, till tälten där borta. Sedan är han tyst. ”Vi är framme, tack och lov. Learning Swedish. Click here to create an account: Join this course If you already have an account, please login.

Learning Swedish

You are not logged in. You are logged in. Nedladdning. Om nedladdningen Längst ner på sidan finns länken till nedladdningen.

Nedladdning

Du får ladda ner materialet för egen användning i din undervisning och du får dela med dig till dina kollegor. Kommersiell användning, dvs alla former av försäljning av materialet, är dock inte tillåten. Om innehållet.