background preloader

SVA

Facebook Twitter

Språkutvecklande sagoarbete efter Cirkelmodellen i svenska som andraspråk år 3. Nu var det länge sedan jag skrev ett inlägg.

Språkutvecklande sagoarbete efter Cirkelmodellen i svenska som andraspråk år 3

ZZAk1_ArstiderOvning. Flickan med svavelstickorna. Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande. En av flera frågor vi fått från lärare är hur man får en elevgrupp att förstå vinsten med Kooperativt Lärande och att se varandra som läranderesurser i klassrummet.

Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande

Vi har tidigare rekommenderat strukturer som Mina ord, Dina ord eller EPA för att börja vänja en klass att samtala, samarbeta och få idéer från andra. En struktur som på ett mycket visuellt sätt visar för eleverna hur de kan få hjälp av sina kompisar och se klassen som en inspirationskälla är strukturen En för alla, alla för en! I denna struktur får eleverna steg för steg hjälp att utveckla ett koncept i flera steg där eleverna får ett visuellt bevis på att klassen är en positiv kraft för lärandet. Eleverna tränas även att samtala och tänka tillsammans vilket bidrar till att utveckla tankefärdigheter. Meningsfull väntan: Studiecirklar för nyanlända och asylsökande. كلمات مترجمة Ord Archives - Hevin. Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande

Boken – Välkomna Hit! Välkomna Hit – arabiskaVälkomna Hit – dariVälkomna Hit – engelskaVälkomna Hit – svenska Med boken Välkomna Hit kan människor som av olika anledningar tvingats lämna sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället.

Boken – Välkomna Hit!

I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om såväl dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, men även hur den svenska skolan fungerar, att poliser är snälla och att man inte får slå barn. Att komma till ett nytt land kan vara tufft och kännas läskigt. Segregation och utanförskap ökar på grund av okunskap. 197429-2_Lasmysteriet. Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Bästa webbsidorna för att skapa bildspel. L22-den-svenska-koden. Om Sverige_DM_v5_SE. Läs och lär med Minja och Mino. MATTEBEGREPP PÅ 22 SPRÅK. Vill du läsa? Fotbollsord-pa_-Arabiska. Påsken på lätt svenska. Sverigepocket_lattsvenska. Hej Sverige. Lärare Karin. Vad 1?

Lärare Karin

Från nästan inga svenska ord alls till en första beskrivande text på sex veckor. Beskrivande text, nyanlända elever, cykeln för undervisning och lärande – om något av det stämmer för dig kan det här inlägget kanske vara relevant. Vem? Sjutton elever mellan 16 och 19 år gamla med kort skolbakgrund som går sina allra första veckor i svensk skola, på Språkintroduktion. De har ännu inte lärt sig engelska och skolan tycks för många ha handlat om att kopiera och lära utantill, inte att framföre egna tankar. Vilka är dina elever? En lärare som genomfört det här upplägget några gånger tidigare, och som nu tycker att det fungerar ganska bra. Vem är du? Vad 2? I vår första delkurs ska följande ingå: alfabetet, siffror, färger, klockan, kläder, bostaden, väder, pengar, sjukdomar:

Cirkelmodellen och Rödluvan. Jag var på en inspirerande föreläsning om Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik.

Cirkelmodellen och Rödluvan

Tiia Ojala hette föreläsaren och hon har också en blogg som heter multikultiskola.blogspot.se Hon pratade b la om hur hon arbetat efter cirkelmodellen och gick igenom de olika genrerna som vi enligt Lgr 11 ska undervisa i. Det jag tar med mig är hur viktigt det är att undervisa om explicita läs- och skrivstrategier. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Svenska samt svenska som andraspråk tips. Svenska samt svenska som andraspråk tips. Appar för nyanlända – gratiskurs med Sigtuna kommun på iTunes U. Sverigebreven - DN Fokus. En bilhandlare i välvårdat skägg och dubbla ytterjackor utanför Migrationsverkets ankomstboende vid Jägersro i Malmö letar förtvivlat efter fungerande internetuppkoppling.

Sverigebreven - DN Fokus

Han viftar med mobiltelefonen, slår in lösenordet gång på gång. Stirrar argt på displayen. I ett sista försök riktar han den mot himlen som i en slags tröstlös bön. Och till slut: full fjäder. Muhammed al Zamrah, 43, Syrien. Learning Swedish. Click here to create an account: Join this course If you already have an account, please login.

Learning Swedish

You are not logged in. You are logged in. Welcome to Learning Swedish – a free language course! Learning Swedish is a free online course in Swedish for beginners with material for self-study for adult learners. In the course you will meet Nathalie from France and her friends who are studying at a Swedish university.

Learning Swedish has been developed by the Swedish Institute and partners. We would love to hear your feedback and ideas! Nedladdning. Om nedladdningen Längst ner på sidan finns länken till nedladdningen.

Nedladdning

Du får ladda ner materialet för egen användning i din undervisning och du får dela med dig till dina kollegor. Kommersiell användning, dvs alla former av försäljning av materialet, är dock inte tillåten. Om innehållet Materialet är uppbyggt kring olika teman som finns för nedladdning i separata pdf-dokument. Det första pdf-dokumentet är dock ett förord där du kan läsa mer om vår tanke om materialet, hur vi tänkte det skulle användas mm. De olika tema-pdf:erna heter t.ex. 02.