background preloader

Poesi

Facebook Twitter

”Ingen temperaturhöjare i relationen” Lärarguider. Här delar lärare med sig av lektionsupplägg och projekt, allt kopplat till styrdokument och bedömning: poesi, läskultursskapande aktiviteter, boktipsarkurs, drama, berättande, kreativt skrivande, göra ABC bok och betyg och bedömning av multimodala texter Poesilekar Med poesilekar kan man närma sig poesin på ett opretentiöst sätt och eleverna hinner konsumera en hel mängd poesi av bara farten. Litteraturpedagogen Åsa Lundholm ger tips på lektionsupplägg och dikter. Poesilekar (pdf) Läskulturskapande aktiviteter För att stärka varje elevs läsande är det viktigt att på skolan skapa en stark läskultur. Boktipsarkurs för mellanstadiet Syftet är att: tydliggöra och stärka skolans läskultur.

Drama Drama är en metod för lärande och utveckling av multimodala färdigheter. KUL1415 anordnade en workshop för lärare med dramaturgen Elisabeth Lollo Croneberg. Berättande Kreativt skrivande Kreativt skrivande är ett verktyg för att arbeta med elevernas eget och öka självförtroendet. T som i Tallbacka. Poesi. Epitaph av William Blake "To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.

Poesi

" Välkommen till diktens fantastiska värld. För poesi handlar om att skapa världar, vi som läsare är med i själva skapelsen av (god) poesi. Bra poesi, enligt mig, är just sådana dikter som möjliggör ett medskapande; ett associerande och refererande till egna och/eller andras verkligheter. Blakes dikt ovan illustrera detta väldigt tydligt enligt egen mening.En dikt är ett komprimerat berättande som sällanberättar en hel historia.

Den redovisar ingen intrig (ingen början, mitt och slut), men kan för den skull ha ett tydligt budskap. Att analysera dikt är att med hjälp av en text uppleva något; det kan vara en känsla, ett tillstånd eller ett sakförhållande. Fem frågor du kan ställa dig själv om dikten. Struktur - Är dikten uppbyggd efter ett bestämt mönster? Ordval - Vilken stilvalör har orden (positiv, negativ, neutral)? Bildspråk Metafor. Hej litteraturen!: Den svenska poesin. Poesi och cirkelmodellen- detaljerna. Under ett par veckor jobbade vi med poesi i år 6.

Poesi och cirkelmodellen- detaljerna

Jag skrev och berättade om vårt arbete i ett inlägg och fick frågan om detaljer i det vi hade gjort. Frågor vi hade jobbat med, låttext och så vidare. Nu har jag äntligen sammanfattat arbetet. När jag planerade mitt arbete har jag inspieratas av boken Skön litteratur av Annika Löthagen och Jessika Staaf. I boken finns många exempel på olika former att skriva dikter på. Vi jobbade så här; Fas 1- bygga upp kunskap Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotikare visade oss. VIlka känslor och tankar väcker låten? När alla hade fått fundera pratade man om texten och vilka olika tolkningar som man hade gjort i mindre grupper.

Vi jobbade även med två olika dikter om Karl XII. Fas 2 – läsa och undersöka texter Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Fas 3 – skriva gemensam text Vi skrev dikter tillsammans. Eleverna fick sedan ett häfte med olika former på dikter bland annat; Mando Diao - Snigelns Visa (Live TV4 Nyhetsmorgon 2012)

Mando Diao - Strövtåg I Hembygden - Skavlan 2012 - HD. Mando Diao - I Ungdomen (Live Moraeus Med Mera 2012) Infruset (2012) lyrics. Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola.

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination

Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Vi bär mycket med oss i in i vårt uppdrag. Men de senaste åren har det blivit bättre och gått bättre. Den här gången kombinerade jag mina tidigare efrarenheter och cirkelmodellen.

Hur har vi då jobbat? Fas 1- bygga upp kunskap Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotikare visade oss. Fas 2 – läsa och undersöka texter Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Fas 3 – skriva gemensam text Vilken lektion!