background preloader

Jengu430

Facebook Twitter

Jenny Gustafsson

Sign in - Google Accounts. British and American English: Can You Tell the Difference? イギリス英語とアメリカ英語:違いが分かりますか?

British and American English: Can You Tell the Difference?

As you probably know, people speak English as their first language in the USA and the UK. However, Americans and British people do not sound alike! Both nations have very similar grammar, and the spelling is almost always the same. Some words might be written just slightly different. For example, in America, they write “color, C-O-L-O-R”, while in the United Kingdom, the spelling is “C-O-L-O-U-R”. Even if there are differences in the written language, the differences in the spoken language are much easier to spot.

Inglés americano y británico: ¿Conoces la diferencia? Click for vocabulary list! World's Most Polite Robbery. Skolresan.blogg.se - Australiadventures.blogg.se - This is a school assignment where we're supposed to write about our "trip" to Australia. Skolblogglondon.blogg.se - Reseblogg. Ensingelmammasbekännelse.blogg.se - This is where i share all my little secrets <3333 xoxo. Ourtripinlondon.blogg.se - A blog about our trip to London. Erikkajsaochpatricia.blogg.se - Cool blogg av ett par folk som är coola! Southafricaadventure.blogg.se - Hello. This blog is dedicated to our "trip" to South Africa. Hope you enjoy!!

Falling Clouds. Falling Clouds In this game you have to move words around to make a sentence.

Falling Clouds

You can practice English grammar by rearranging words to make a complete sentence. The sentences get more complicated as you progess. Hopefully this game is a good way to practice sentence structures and review word order. Grammar is an important part of learning English as it is something that differs between languages. Edit – In response to numerous comments and emails, the game is now slower giving more time to move the clouds around. Webbovningar.nok. Wings 8 webbövningar Projektledare: Eva Hagrot Projektgrupp: Malin Fogelström, Camilla Bengtsson, Eva Hagrot © 2012 Natur & Kultur, Stockholm 9789127423732 Tekniska förutsättningar • Internetuppkoppling • IE version 8.0 eller senare/Firefox 13.0 eller senare/ Safari 5 eller senare/Chrome 24 eller senare • Högtalare • Mikrofon (för att spela in tal) • Adobe Flash Player (för att spela in tal) Produkten är anpassad för upplösningen 1024x619 och fungerar på PC och Mac.

webbovningar.nok

Fungerar även för iPad 2 och senare/iPhone 4 och senare (gäller Safari, dock ej möjligt att spela in tal). Underhåll och drift Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Förlaget ansvarar inte för någon form av teknisk support till licenstagaren. Learn Languages for Free with Music Videos, Lyrics and Karaoke! English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese and Dutch. Grammar videos. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet. Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9.

Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet

Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar. Fifty Nifty United States - Tutorial. BBC Learning English - Learning English.

Folkets lexikon. Engelska (åk 6-9) Öva matte på Nomp. Kunskapshubben - HEM. 1b 4.2.1 Pythagoras sats (bevis) Volym enheter.VOB. GladPack - Mattelärarna - Pythagoras Sats. Matematik. Under det senaste decenniet har det satsats stora resurser på att utveckla matematik- undervisningen.

Matematik

Målet har varit att förbättra elevernas måluppfyllelse i skolämnet matematik. Trots satsningarna ser man inte de förbättringar som man har strävat mot. Nu satsar staden på ett Stockholmslyft för matematikkunskaperna. Läs mer om Stockholmslyftet i menyn till höger. Trygghet att gå utanför boken Det är en munter samling på över 700 matematik- och NO-lärare som samlas till biennette i Aula Magna på Stockholms universitet. Kategorier Matematik Mattekollegorna lyfter varandra – Det händer grejer när lärare vågar att testa nya saker, säger Ellinor Netz och myser. Kategorier Matematik Kollegialt lärande Visa fler. Kreativ matte. The Great Illustrated Showdown: British Vs. American English. And drive estate cars Which I will say is much classier than a station wagon.

The Great Illustrated Showdown: British Vs. American English