background preloader

Matemàtiques

Facebook Twitter

Applets de Material Manipulatiu. Matemática - Simulaciones Interactivas PhET. Data Grapher. Applets per dibuixar gràfics estadístics (proposta 2- febrer 2013) A la xarxa es troben molts applets i propostes interactives per treballar aspectes relacionats amb l’estadística a tots els nivells educatius.

Applets per dibuixar gràfics estadístics (proposta 2- febrer 2013)

En la proposta d’aquesta setmana recollim algunes petites aplicacions dedicades a la construcció de gràfics estadístics. En general la majoria d’applets que trobarem són excessivament “automàtics”, és a dir, l’alumne/a no pot intervenir massa en la confecció del gràfic. Un cop introduïdes les dades els applets dibuixen immediatament las dades associades. Si més no, poden ser útils per explorar com varien els diagrames quan fem canvis de dades. Poden ser interessants també els de diagrames de barres o histogrames que sovint van acompanyats, de forma numèrica i/o visual, d’altres informacions com la mitjana, la qual cosa ens permet observar com varien aquestes a mesura que modifiquem les dades.

Illuminations. Aplicaciones matemáticas gratuitas - Usado por más de 100 millones de estudiantes y profesores de todo el mundo. Sumes, restes, multiplicacions i divisions, problemes amb números: 10, 20 i 100. Matemàtiques. Sumes, restes, multiplicacions i divisions, problemes amb números: 10, 20 i 100. Aprenent amb les mans. MATEMÁTICAS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA. Dados Vedoque - suma mentalmente - Matem ticas - Todos - Juegos Vedoque. Calculadora de Descuentos. Aplicació de Recursos al Currículum. Element.

Aplicació de Recursos al Currículum

Data Grapher. Bingo de Fracciones. Utiliza la clave neoparaiso.com para abrir el PDF.

Bingo de Fracciones

El BINGO es una gran manera para que los niños se emocionen e interesen en el aprendizaje de las fracciones. ADVERTENCIA: ¡Una vez que los niños empiezan a jugar, querrán más y más BINGO! ¡El Bingo de fracciones equivalentes es siempre un éxito con los alumnos chicos! Es una gran manera para que los estudiantes refuercen y practique el cálculo de fracciones equivalentes y el aprendizaje de los conceptos básicos! A cada jugador se le da una tarjeta de bingo con fracciones al azar.Se decide quién será la persona que llama. La persona que llama lee una fracción a la vez y la tacha, y permite a los jugadores marcar en una de las visualizaciones de fracción en la tarjeta si coincide. Ejercicios de matemáticas gratis para el quinto grado. Imprime de su navegador.

Aquí hallas hojas de ejercicios gratuitos para casi todos los temas de la matemática de quinto grado.

Ejercicios de matemáticas gratis para el quinto grado. Imprime de su navegador.

En quinto grado, los estudiantes aprenden tales temas como: las cuatro operaciones, fracciones, decimales, redondeo, unidades de medir y factores. Las hojas de ejercicios se generan al azar cada vez que cliquees los enlaces. Puedes obtener una nueva hoja simplemente actualizando la página desde tu navegador (o pulsando F5). Las puedes imprimir directamente desde tu navegador, pero selecciona primero "Vista preliminar de impresión" para ver qué aspecto tendrá cada página cuando se imprima.

Si la hoja no cabe en la página en Vista preliminar, ajusta los márgenes o reduce la hoja a un factor de escala menor (tal como 95%) con las opciones de la vista preliminar. Algebra. JUEGOS.TABLAS DE MULTIPLICAR. Divertido juego de la Oca concurso.cnice.mec.es Me gusta: Me gusta Cargando...

JUEGOS.TABLAS DE MULTIPLICAR

Tablas de Multiplicar. Ejercicios de Primaria y Secundaria. Bartolomé Sintes Marco. Grand Prix Multiplication. El bingo de les taules de 2n on Scratch. Dibuixos amagats Margarita Fortuny. Bingo De Multiplicaciones para Imprimir. Juego de BINGO de multiplicaciones. 48 Tarjetas de Bingo para Imprimir.

Bingo De Multiplicaciones para Imprimir

Bingo de Matemático Gratis. Practica las tablas de multiplicar con esta versión del juego clásico de Bingo. QV - MULTIPLICAR. QV - Problemes Sistema Mètric Decimal. Play. Introduccción a las fracciones. Menuppal. Math. Matemáticas Educaplus. Menuppal. Quina hora és? (1) ANAYA PRIMARIA. Comprem amb l'euro. Ejercicios de Primaria y Secundaria. Bartolomé Sintes Marco. Recursos tic pel mestr@ Competències bàsiques de l’àrea de Matemàtiques: 1- Curriculum: 2- Recerca en competències: Document que analitza les característiques que cal prioritzar en els materials curriculars de matemàtiques al Cicle Superior de Primària a partir de mitjans informàtics, software educatiu i recursos d’Internet, que es poden treballar en una AUNOTEC (Aula de Noves Tecnologies).

Recursos tic pel mestr@

JUMP Math. Portal de Creación e Investigación Multimedia Educativa. Matematicas maestros. GAMAR > Materials. Diverses funcions dels materials Presentem una colla de materials i activitats per l’aprenentatge de les matemàtiques a infantil, primària i inici de la secundària, organitzats en set grans capítols, corresponents a les diferents branques d’aquesta ciència.

GAMAR > Materials

Els materials manipulables no tots tenen el mateix paper: N’hi ha que tenen per objectiu simplement visualitzar les propietats numèriques, o geomètriques (que són abstractes) però d’una manera que generen nocions o conceptes (de nombres, d’operacions, de figures, cossos y transformacions geomètriques, de fraccions, etc...). Entre aquests destaquen els de relacionar quantitats, a infantil, i els “reglets numèrics” a primària y secundària. Altres materials no generen coneixements nous, sinó que potencien capacitats o competències matemàtiques bàsiques; entre aquests destaquen els que emprem per treballar la lògica, l’atzar i alguns problemes. Què cal tenir en compte per triar un material.

MATEMÀTIQUES 3r.PRIMÀRIA. Matemàtiques. ELS NOMBRES: nom, descomposició, sèries. spa&idphpx=juegos-educativos Aprendre a dibuixar nombres.

Matemàtiques

Jugar amb els nombres naturals, enters, racionals,... Inicio > BANCO DE OBJETOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA (genmagic.org @ 2009-2013) Tablas multiplicar La Oca. OMAPA OMAPA – Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos. Web Concurso aPrima. Volums i capacitats. Com s'escriuen els números en català. Sèries numèriques senzilles.