background preloader

IKT

Facebook Twitter

Filterbubblan.se - visar hur debatten förs i olika bubblor. Hudikläkare vann tvist om mässling. Det var den tyske biologen Stefan Lanka som på sin hemsida lovade att betala ut beloppet till den som med stöd av vetenskapliga studier kunde bevisa att mässlingviruset verkligen existerar.

Hudikläkare vann tvist om mässling

David Bardens, då student i Tyskland, grep sig an uppgiften, samlade fakta och krävde att få pengarna utbetalade till sitt konto. Det handlar om dryga 900 000 kronor, omräknat till svensk valuta. – Det finns många alternativmedicinare i Tyskland, och många som är motståndare till vaccination. Stefan Lanka hävdar att i princip alla sjukdomar är psykiskt betingade, att de är följden av psykiska trauman.

I normalfallet skulle jag tycka att folk får säga vad de vill, men i det här fallet måste jag reagera. Med korrespondensen om bevisning och ersättning som stöd vände sig David Bardens till domstol när Stefan Lanka vägrade godkänna bevisningen, och därmed också vägrade betala ut pengarna. Ett överklagande är att vänta, men David Bardens har inga planer på att vika ned sitt krav. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument.

Tülays IKT-sida. Rapport forsberg 1702102. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. 12 tankar om skolans digitalisering. Frågan om skolans digitalisering är månfacetterad, komplex och efter snart ett helt decennium fortfarande högaktuell.

12 tankar om skolans digitalisering

Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor Edward Jensinger har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering i såväl sociala medier som i föreläsningssammanhang och krönikor. 12 tankar om skolans digitalisering är själva essensen av detta engagemang. Här delar han generöst med sig av sina erfarenheter av digitala förändringsprocesser och ger läsaren en del konkreta tips att själv arbeta vidare med. Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef i både Helsningborg och Malmö.

New Google Classroom features make it easier to learn, teach, manage and build. Google Classroom is designed for everyone involved in a student’s education.

New Google Classroom features make it easier to learn, teach, manage and build

More than 20 million educators and students use it to teach and learn together, as do administrators who oversee how this tool is used across classrooms, and developers who are building educational technology for the next generation. En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund. IKT-katalogen. Del 8: Källkritik – JL Skolutveckling. Ju mer vi jobbar med digitala resurser i skolan, desto viktigare blir det med källkritik.

del 8: Källkritik – JL Skolutveckling

I samband med Brexit och Trumps framgångsrika presidentval i USA är det en aspekt av källkritik som alla vuxna måste förstå. Det är den s k filterbubblan, d v s de algoritmer som digitala tjänster som anpassar sig efter det du gillar använder. De låter sådant som liknar det du gillar passera igenom filtret och de filtrerar bort sådant som du inte är intresserad av.

På kort sikt är det bra för dig, men på lång sikt finns det en stor fara med detta och den är långtifrån alla medvetna om. Bildhänvisning: www.socialfactory.se/social-media/den-nya-valutan-ar-du-och-dina-digitala-vanor/ I bilden ovan beskrivs allt som algoritmerna släpper igenom din filterbubbla eller som de filtrerar bort. Här är en bra och lättförståerlig förklaring av hur dessa algoritmer fungerar. Under 2012 dök det upp ett rykte på Facebook som sa att skådespelaren Morgan Freeman avlidit. ChromEx - Online Partner. 100 % fokus på skolor som använder Chromebooks + G Suite Vi är experter på G Suite och Chromebooks och har lång erfarenhet av att samarbeta med skolorna i Sverige.

ChromEx - Online Partner

Vi vet vilka behov som finns och hur vi kan tillgodose dem med stöd av Googles molnbaserade produktivitetsverktyg. ChromEx är därför uteslutande framtagen för skolor som använder Chromebooks i undervisningen. Applikationen laddas ner från Google Marketplace och integreras i den befintliga installationen av G Suite for Education (Google Apps for Education, GAFE). Välbekant användargränssnitt ChromEx är utvecklad efter Googles principer för hur appar ska byggas med ett enhetligt utseende och funktionalitet. Single sign-on och högsta säkerhet ChromEx är enkel att använda för både lärare och elever genom att använda samma inloggning som till sitt vanliga Googlekonto. Del 8: Källkritik – JL Skolutveckling. Sex av tio lärare behöver öka it-kompetensen. Enkel schemaläggning. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes.

Collaboration, meeting, and teaching platform. Kaizena · Give Great Feedback. VideoNot.es: The easiest way to take notes synchronized with videos! Movenote. Online voice recorder. Framtidens läromedel: Om hundra dagar... Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world.

TodaysMeet - Give everyone a voice. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes.