background preloader

IKT

Facebook Twitter

Gmail - Free Storage and Email from Google. Beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Start Digitala Verktyg. BLOGG – Patricia Diaz. En liten heads-up för långt men viktigt inlägg (med många länkar)!

BLOGG – Patricia Diaz

När jag lyssnade på avnittet ”Allt är inte Facebook” ur podden ”Jakten på likes” med Isa Galvan och Linnea Holst slog det mig hur viktigt det ändå är att ha (tänkte först skriva ”lite” men tog bort det sen) koll på vad barn och ungdomar gör på nätet. Podden riktar sig till föräldrar (alla vuxna?) Som vill lära sig allt om sociala medier.

I podden diskuteras de vanligaste sociala plattformarna där barn och unga möts idag: Snapchat, Ask, Kik, Instagram, Musical.ly med flera. Utöver sociala plattformar tar podden upp ämnen som nätjuridik, bekräftelse, källkritik och näthat. Nedan kommer några rader om några av de sociala medier som tas upp i podden, plus ett par till. Snapchat – grundat av Evan Spiegel, Bobby Murphy och Reggie Brown och lanserades 2011. Snapchat växer så det knakar och är verkligen de ungas sociala medium. Instagram – fortfarande himla poppis även bland de yngre. Wattpad – ”Har du läst min bok?” Spela in din Google presentation med berättarröst. Google presentation har ingen funktion för att spela in ljud.

Spela in din Google presentation med berättarröst

Men man kan använda ett skärminspelningsprogram istället, och skapa en film. Här är ett tips för att spela in det som händer i din webbläsare eller på din bildskärm. Nimbus Screenshot är gratis att använda, och du kan spela in längre filmer utan några begränsningar. Vill du däremot ladda upp filmer och bilder hos Nimbus så kan det kosta pengar. Filmerna du spelar in sparar du först ner till din dator, och därefter väljer du var du vill publicera dem, t ex till din Google Drive eller YouTube. Börja med att installera tillägget från Chrome web store. Tilläggsprogrammet lägger sig som en ikon i din webbläsare Google Chrome. Control Alt Achieve: 9 Awesome Add-ons for Google Forms. Google Forms is already a very powerful, full-featured program that allows you to create forms, surveys, polls, quizzes, and more.

Control Alt Achieve: 9 Awesome Add-ons for Google Forms

However even with all its options, there may still be some features missing from the Forms that you would like. IT-skyddsrond - Lärarnas Riksförbund. När fler och fler av lärarens arbetsuppgifter sker digitalt blir den digitala arbetsmiljön allt viktigare.

IT-skyddsrond - Lärarnas Riksförbund

Även elevernas digitala arbetsmiljö påverkar läraren. Lärarnas Riksförbund har tagit fram en mall för hur man på skolan kan genomföra en skyddsrond i den digitala arbetsmiljön för att på så sätt få syn på saker som kan effektiviseras och förbättras. Lärares digitala arbetsmiljö är komplex. Checklistan är konstruerad så att ni kan använda hela eller välja att ta delar av den. Ni kan också komplettera med egna frågor. Sign in - Google Accounts. Training Center: Classroom. Some Excellent Resources to Help You Tap into The Educational Potential of Google Classroom. September 6, 2017 Google Classroom is an excellent educational platform to use with your students in class.

Some Excellent Resources to Help You Tap into The Educational Potential of Google Classroom

It provides you with a virtual space where you can organize your teaching materials, create and gather assignments paperlessly, communicate with your students and provide instant feedback. Students can use it to view their classes, collaborate with their peers in real time, and access and review their assignments. We have already shared a number of interesting resources to help you make the best of Google Classroom in your teaching which you can access from this page and today we are adding this excellent resource from Google for Education.

Konferens-om-digitalisering-for-skolledare-grundskolan-gymnasieskolan-1. Datum: 2017-10-16 Plats: Sundsvall Från och med hösten 2018 gäller nya styrdokument för alla skolformer som tydliggör skolans uppdrag när det gäller digitaliseringen.

konferens-om-digitalisering-for-skolledare-grundskolan-gymnasieskolan-1

Välkommen till en konferens om förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets stöd. Rapport ledarskap i en digitaliserad skola 2017. Filterbubblan.se - visar hur debatten förs i olika bubblor. Hudikläkare vann tvist om mässling. Det var den tyske biologen Stefan Lanka som på sin hemsida lovade att betala ut beloppet till den som med stöd av vetenskapliga studier kunde bevisa att mässlingviruset verkligen existerar.

Hudikläkare vann tvist om mässling

David Bardens, då student i Tyskland, grep sig an uppgiften, samlade fakta och krävde att få pengarna utbetalade till sitt konto. Det handlar om dryga 900 000 kronor, omräknat till svensk valuta. – Det finns många alternativmedicinare i Tyskland, och många som är motståndare till vaccination. Stefan Lanka hävdar att i princip alla sjukdomar är psykiskt betingade, att de är följden av psykiska trauman. I normalfallet skulle jag tycka att folk får säga vad de vill, men i det här fallet måste jag reagera.

Med korrespondensen om bevisning och ersättning som stöd vände sig David Bardens till domstol när Stefan Lanka vägrade godkänna bevisningen, och därmed också vägrade betala ut pengarna. Ett överklagande är att vänta, men David Bardens har inga planer på att vika ned sitt krav. – Aldrig i livet. Informationsmaterial starkt digital kompetens i skolans styrdokument. Tülays IKT-sida. Rapport forsberg 1702102. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. 12 tankar om skolans digitalisering. Frågan om skolans digitalisering är månfacetterad, komplex och efter snart ett helt decennium fortfarande högaktuell.

12 tankar om skolans digitalisering

Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor Edward Jensinger har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering i såväl sociala medier som i föreläsningssammanhang och krönikor. 12 tankar om skolans digitalisering är själva essensen av detta engagemang. Här delar han generöst med sig av sina erfarenheter av digitala förändringsprocesser och ger läsaren en del konkreta tips att själv arbeta vidare med. Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef i både Helsningborg och Malmö. New Google Classroom features make it easier to learn, teach, manage and build. Google Classroom is designed for everyone involved in a student’s education.

New Google Classroom features make it easier to learn, teach, manage and build

More than 20 million educators and students use it to teach and learn together, as do administrators who oversee how this tool is used across classrooms, and developers who are building educational technology for the next generation. As everyone heads back to school to start the new semester, we’re releasing new Classroom updates designed specifically for each of these groups. En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund.

IKT-katalogen. Del 8: Källkritik – JL Skolutveckling. Ju mer vi jobbar med digitala resurser i skolan, desto viktigare blir det med källkritik.

del 8: Källkritik – JL Skolutveckling

I samband med Brexit och Trumps framgångsrika presidentval i USA är det en aspekt av källkritik som alla vuxna måste förstå. Det är den s k filterbubblan, d v s de algoritmer som digitala tjänster som anpassar sig efter det du gillar använder. De låter sådant som liknar det du gillar passera igenom filtret och de filtrerar bort sådant som du inte är intresserad av. På kort sikt är det bra för dig, men på lång sikt finns det en stor fara med detta och den är långtifrån alla medvetna om. ChromEx - Online Partner. 100 % fokus på skolor som använder Chromebooks + G Suite Vi är experter på G Suite och Chromebooks och har lång erfarenhet av att samarbeta med skolorna i Sverige.

Vi vet vilka behov som finns och hur vi kan tillgodose dem med stöd av Googles molnbaserade produktivitetsverktyg. ChromEx är därför uteslutande framtagen för skolor som använder Chromebooks i undervisningen. Del 8: Källkritik – JL Skolutveckling. Sex av tio lärare behöver öka it-kompetensen. Enkel schemaläggning. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes. Collaboration, meeting, and teaching platform. Kaizena · Give Great Feedback. VideoNot.es: The easiest way to take notes synchronized with videos! Movenote. Online voice recorder. Framtidens läromedel: Om hundra dagar...

Padlet is the easiest way to create and collaborate in the world. TodaysMeet - Give everyone a voice. Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes.