background preloader

Hanne - English

Facebook Twitter

Agree or Disagree - Kimstudies.

Books

Youtube. English language spoken by Americans. "Michael McIntyre" Lost. Read and write about Superheroes. 10 Best Games for ESL Teachers Abroad. Games and fun activities are a vital part of teaching English as a foreign language. Whether you’re teaching adults or children, games will liven up your lesson and ensure that your students will leave the classroom wanting more. Games can be used to warm up the class before your lesson begins, during the lesson to give students a break when you’re tackling a tough subject, or at the end of class when you have a few minutes left to kill.

There are literally hundreds, probably thousands, of games that you can play with your students. EFL games are used to test vocabulary, practice conversing, learn tenses - the list is endless. This list of ten classic ESL games every teacher should know will help get you started and feeling prepared. Don't have a job yet? 1. There isn’t an EFL teacher I know who doesn’t use this game in the classroom. Why use it? Achristmascarol notes.

Grammar

Accents, Dialects, Expressions and Slang - English. SAFIR English. Reading. Printable Conversation Starters - Lots of Topics - iMOM. British Schools Explained - Anglophenia Ep 25. Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande. En av flera frågor vi fått från lärare är hur man får en elevgrupp att förstå vinsten med Kooperativt Lärande och att se varandra som läranderesurser i klassrummet.

Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande

Vi har tidigare rekommenderat strukturer som Mina ord, Dina ord eller EPA för att börja vänja en klass att samtala, samarbeta och få idéer från andra. En struktur som på ett mycket visuellt sätt visar för eleverna hur de kan få hjälp av sina kompisar och se klassen som en inspirationskälla är strukturen En för alla, alla för en!

I denna struktur får eleverna steg för steg hjälp att utveckla ett koncept i flera steg där eleverna får ett visuellt bevis på att klassen är en positiv kraft för lärandet. Eleverna tränas även att samtala och tänka tillsammans vilket bidrar till att utveckla tankefärdigheter. English speaking countries. Författare: Linnea Argårds Datum: 19 oktober 2016 Ämnen: Språk, Engelska År: Grundskola år 7–9 Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning Detta är en uppgift som jag gjorde i samband med ett tema som handlade om English Speaking Countries.

English speaking countries

Vi läste om olika länder, och tittade på kartor, lärde oss om länder där man talar engelska med mera. Inom temat så tittade vi även på några klipp från NE/UR-play där man fick följa några ungdomar och hur de levde i olika engelsktalande länder. Det var en hel del uppgifter som ingick i temat, men detta var en utav dem. Håll tillgodo! Litteratur: How to talk to girls at parties by Neil Gaiman.

My silver lining. Spanad Författare: Linnea Argårds Datum: 28 april 2016 Ämnen: Språk, Engelska År: Grundskola år 7–9 Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning Det här är en uppgift som handlar om idioms, och olika uttryck.

My silver lining

Det är också en lucktext och lite vocab från låten "My silver lining" av First aid kit. Man kan lyssna på låten tillsammans eller se videon, och låta eleverna hänga med och fylla i de ord som saknas. Därefter får de jobba med vocab och försöka att beskriva orden på engelska. Efter det kommer lite info om idioms, och några exempel på några vanliga engelska idiom. Sist en kort skrivuppgift. Tror att detta skulle fungera bra på 7-9 men säkert även på gymnasiet beroende på elever och grupper. // Linnea. What refugees carry with them. A letter to future me. Bedömningen startar i planeringen sägs det så vad behöver undervisningen fokusera på för att kunna vara bedömningsbar?

A letter to future me

Det beror ju helt på vad man valt att fokusera på och innan jag börjar undervisningen måste jag veta vad, hur, och när bedömningen sker. Inför våren har jag valt att fokusera på skrivandet i den lilla grupp jag har i engelska i årskurs 6 där merparten har ett annat förstaspråk än svenska. Då jag tidigare bara har planerat för årskurs 7-9 är jag bara förtrogen med kunskapskraven för år 9. Inför denna skrivuppgift fick jag därför titta på vilka kunskapskrav som gäller för den tänka uppgiften. Jag valde även att ta hjälp av Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska, även om det är samma värdeord för årskurs 6 som 9 ville jag tänka till kring värdeordens betydelse.

Konkretisering av lärandemålen När du som pedagog planerar är det viktigt att man utgår från vad som är lärandemålen för att eleven ska klara kunskapskraven. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande. Tour the States - Official Music Video. Fifty Nifty United States - Tutorial. School Radio - Tales from Ancient Greece - Persephone and Hades - part two.

Achristmascarol notes. Free ESL Fun Games, Interactive Grammar & Vocabulary Games for Classrooms. Esl jeopardy, english games. Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom. ESL Discussions: English Conversation Questions / Debates: Speaking Lesson Activities.

My Secret Land: Merlin and Nguyen - UR Skola. English Speaking Countries - Kimstudies. The House. <div style="width: 22em; position: absolute; left: 50%; margin-left: -11em; color: red; background-color: white; border: 1px solid red; padding: 4px; font-family: sans-serif"> Your web browser must have JavaScript enabled in order for this application to display correctly.

The House

</div> Score: 999 Match up 1 Match up 2 Match up 3 Fill in Dictation Complete. Match-up Worksheet Maker. Premium Subscribers can get up to 100 lines, over 50 fonts, ability to add multiple images, create unlimited PDF's and Images of your worksheet and more.

Match-up Worksheet Maker

English Grammar Exercises. Hjälper skolan eleverna att möta framtiden? It och digitala medier i undervisningen börjar långsamt bli en del av skolans vardag, såväl i Danmark, Finland och Norge som i Sverige.

Hjälper skolan eleverna att möta framtiden?

Danmark arbetar sedan snart fem år tillbaka med en nationell strategi för it i skolan och utvecklingsarbetet fortsätter inom en rad olika områden, inte minst digitala läromedel. Det har också genomförts en statlig satsning på digitala demonstrationsskolor, där forskare och pedagoger tillsammans undersökt didaktiska möjligheter och hinder. I somras presenterade Ludvigsen-utvalget sitt kunskapsunderlag för framtidens skola i Norge, vilket bland annat har bidragit till att sätta ny fart på diskussionerna kring vilken roll it ska spela. Till hösten inför Finland nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet, som lägger stor vikt vid digitalisering, pedagogisk utveckling och nya perspektiv på elevernas kunskaper och förmågor. Begreppet 21st Century Skills är numera ganska flitigt använt i de nordiska skoldiskussionerna, visar Ole Sejer Iversen i rapporten.

50 000+ Free ESL, EFL worksheets made by teachers for teachers. 50 000+ Free ESL, EFL worksheets made by teachers for teachers. Free printable Worksheets, word lists and activities. English 6-9 graders. SLI.SE. History - Videos, TV Schedule & Watch Full Episodes. Newsreel Easy: 2016-09-10 - UR Skola. All Things Topics - Home.