background preloader

Hanne - English

Facebook Twitter

Lär dig engelska online. Denna sida innehåller ett brett utbud av material för din engelskainlärning. Lär dig några grundläggande fraser, utöka ditt ordförråd eller hitta en språkpartner att träna med. FraserEngelska fraser sorterade efter vardagliga situationer. OrdförrådEngelska ordförrådet indelat i ämnesordlistor. SpråkpartnerHitta någon att öva på din engelska med. Om dessa källor Vårt mål att är erbjuda en högkvalitativ tjänst för de som vill lära sig engelska online. Åtkomst till sidan är gratis.

Ljud finns tillgängligt för alla fraser och ordlistor på denna webbsida. Fraserna och orden på denna sida är på brittisk engelska, men språket du lär dig kommer att göra det möjligt för dig att göra dig förstådd var som helst i världen där det talas engleska. Om du har några kommentarer eller förslag, eller lägger märke till något misstag hur litet det än kan vara, var snäll och kontakta oss — vi uppskattar din feedback. Westminister Bridge och the Houses of Parliament Om det engelska språket. Good Luck TOEFL > TOEFL iBT Skills > Support Skils. Urban Legends. Vad har läraren gjort på resan?

Årskurs 7-9. 8+ Tips for Secondary English SUB PLANS - Secondary Sara. Caught the flu from a family member? Don't sweat it (pun intended) - you've got more options for prepping your substitute teacher than you think. Although I'm not a substitute teacher myself, I teach in a building that has a REALLY hard time getting enough substitute teachers, so I've *somewhat* been in that role by filling in for other teachers, both planned in advance or at the last minute. If you're in a middle or high school setting, you've probably noticed that the primary world seems to have cutesy solutions all over Pinterest for substitute teachers, and our sphere is more silent on this topic.

News Flash: You don't need a cute "sub tub", or even a perfect printed pile of lessons on your desk when the other teacher walks in the door. But there are a few things that ARE essential before you're gone for any length of time. So here's a starter list of ideas to get you started! Do this first (before you get sick)... 1. Make sure your sub folder includes: 2. 3. Options for Sub Lessons 1. 2. Useful expressions - Åsas engelska.

Expertgrupper och hemgrupper för Kooperativt Lärande. Många pedagoger i Malmö är bekanta med Pauline Gibbons bok ”Stärk språket, stärk lärandet” (2013). I den boken ger hon tips på flera samarbetsstrukturer för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som hon har hämtat från Cooperative Learning (Cook 1998. McGoarty, 1992, 1993). Större språkligt utflöde Kapitel 2 i Gibbons bok handlar om betydelsen av att lägga upp samtalen i klassrummet på sådant sätt att eleverna ges rikligt med tillfällen att bygga ut sitt språk. Kunskapsklyfta för att skapa meningsfullhet Gibbons påpekar att en förutsättning för meningsfullt samarbete och delaktighet kring en uppgift är att det finns en informationsklyfta. Denna struktur inom Kooperativt Lärande kallas även för ”Pussel” eller på engelska för Jigsaw. Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Pussel / Jigsaw by lottech Creative Commons BY-NC-ND Här under kan du se en film som också förklarar Expert och hemgrupper Film: Marie Andersson Text: Charlotte Christoffersen Pedagogisk Inspiration Malmö.

Oxford Owl for School - register for free or log in for teaching resources.

English speaking countries

Holiday themes. Games. Speaking. Worksheets. Writing. Books. Youtube. Lost. Grammar. Accents, Dialects, Expressions and Slang - English. SAFIR English. Reading. Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande. En av flera frågor vi fått från lärare är hur man får en elevgrupp att förstå vinsten med Kooperativt Lärande och att se varandra som läranderesurser i klassrummet. Vi har tidigare rekommenderat strukturer som Mina ord, Dina ord eller EPA för att börja vänja en klass att samtala, samarbeta och få idéer från andra. En struktur som på ett mycket visuellt sätt visar för eleverna hur de kan få hjälp av sina kompisar och se klassen som en inspirationskälla är strukturen En för alla, alla för en! I denna struktur får eleverna steg för steg hjälp att utveckla ett koncept i flera steg där eleverna får ett visuellt bevis på att klassen är en positiv kraft för lärandet.

Eleverna tränas även att samtala och tänka tillsammans vilket bidrar till att utveckla tankefärdigheter. Strukturen kan användas på flera sätt; att få reda på en klass förförståelse kring ett nytt innehåll, att göra en gemensam brainstorm, att befästa kunskaper, som en exit ticket, att utvärdera kunskaper och mycket mer. My silver lining. Spanad Författare: Linnea Argårds Datum: 28 april 2016 Ämnen: Språk, Engelska År: Grundskola år 7–9 Lektionstyp: Arbetsuppgift Beskrivning Det här är en uppgift som handlar om idioms, och olika uttryck. Det är också en lucktext och lite vocab från låten "My silver lining" av First aid kit. Man kan lyssna på låten tillsammans eller se videon, och låta eleverna hänga med och fylla i de ord som saknas.

Därefter får de jobba med vocab och försöka att beskriva orden på engelska. Efter det kommer lite info om idioms, och några exempel på några vanliga engelska idiom. Sist en kort skrivuppgift. Tror att detta skulle fungera bra på 7-9 men säkert även på gymnasiet beroende på elever och grupper. // Linnea Kommentar från spanare En mycket bra och välstrukturerad uppgift! What refugees carry with them. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen.

Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. PS! School Radio - Tales from Ancient Greece - Persephone and Hades - part two. The House. <div style="width: 22em; position: absolute; left: 50%; margin-left: -11em; color: red; background-color: white; border: 1px solid red; padding: 4px; font-family: sans-serif"> Your web browser must have JavaScript enabled in order for this application to display correctly. </div> Score: 999 Match up 1 Match up 2 Match up 3 Fill in Dictation Complete. Hjälper skolan eleverna att möta framtiden? It och digitala medier i undervisningen börjar långsamt bli en del av skolans vardag, såväl i Danmark, Finland och Norge som i Sverige. Danmark arbetar sedan snart fem år tillbaka med en nationell strategi för it i skolan och utvecklingsarbetet fortsätter inom en rad olika områden, inte minst digitala läromedel.

Det har också genomförts en statlig satsning på digitala demonstrationsskolor, där forskare och pedagoger tillsammans undersökt didaktiska möjligheter och hinder. I somras presenterade Ludvigsen-utvalget sitt kunskapsunderlag för framtidens skola i Norge, vilket bland annat har bidragit till att sätta ny fart på diskussionerna kring vilken roll it ska spela. Till hösten inför Finland nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet, som lägger stor vikt vid digitalisering, pedagogisk utveckling och nya perspektiv på elevernas kunskaper och förmågor.

Begreppet 21st Century Skills är numera ganska flitigt använt i de nordiska skoldiskussionerna, visar Ole Sejer Iversen i rapporten. English 6-9 graders. SLI.SE. Newsreel Easy: 2016-09-10 - UR Skola.