background preloader

Föreläsningar

Facebook Twitter

Filmen som presenterar ”Språket på väg” Nu har vi gjort en 3e version av den första föreläsningen med Ewa Bergh Nestlog.

Filmen som presenterar ”Språket på väg”

Den här versionen handlar enbart om Språket på väg och är därmed lite kortare, 55 minuter närmare bestämt. Jag vet att många svensklärare i de senare skolåren, åk 7-9, känner till materialet. En del av er använder det. En del säger att ni skulle vilja använda det men det är lite trögt att komma igång. Här får du chansen att höra Ewa Bergh Nestlog presentera och gå igenom hur man kan arbeta med kartläggningsmaterialet Språket på väg.

Jag skulle tycka att det vore intressant att få ta del av era erfarenheter av materialet! En annan fråga gäller om det vore intressant att kunna delta i en workshop där deltagarna tar med sig elevexempel och sedan i workshopen tillsammans diskuterar och arbetar med bedömningen. Läs- och språksatsningen. Rikliga tillfällen att använda språket, att tala, läsa och skriva, utvecklar den språkliga förmågan!

Läs- och språksatsningen

I måndags, 3/4, presenterade Ewa Bergh Nestlog Skolverkets kartläggningsmaterial Språket på väg. Ewa är filosofie doktor och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet. Hon är tillika huvudförfattare till Språket på väg. Ewa underströk att in-texter inte ska granskas språkligt då fokus här ligger på det egna tänkandet. Den språkliga granskningen görs däremot av ut-texter som har som mål att bli lästa och förstådda av läsare och därmed måste kunna stå för sig själva. Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback. Lärlabbet: Återkoppling, motivation och självkänsla - UR Skola. UR Samtiden - Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning - UR Skola. Lärarrummet: Tre pedagoger - om att skapa lugn - UR Skola. Klassrumsexperimentet: Betygsförbud - UR Skola. Klassrumsexperimentet: Handuppräckningsförbud - UR Skola. UR Samtiden - Koden till bättre lärande - UR Skola.

UR Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 2 - UR Skola. UR Samtiden - Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 1 - UR Skola. Lärlabbet: Elevens förståelse - UR Skola. Film: Målmedveten undervisning, utmaning, ledarskap… Adrienne Gear del 2. Adrienne Gear. Igår hade vi bästa besöket!

Adrienne Gear

Adrienne Gear föreläste om att undervisa i att skriva faktatexter. Adriennes första PowerPoint bild handlade om vikten av att reflektera för att sedan förbättra: Reflect > Refine. Föreläsningen presenterade den teori som hon bygger sin undervisning på och en mängd praktiska exempel tillsammans med personliga erfarenheter.

Vi var ett hundratal lärare på plats och lyckan över att få vara där gick inte att ta miste på. Adrienne lockade till igenkännande skratt och eftermiddagen gick i ett rasande tempo. Adrienne lyfte vikten av hur vi undervisar. Vi fick lära oss att skrivarens fokus ska ligga på läsaren. Write to invite Adrienne har sitt eget citat uppsatt i sitt klassrum och det lyder: Your reader is the most important part of your writing. Vi fick målen för den som skriver. För att försäkra mig om att min läsare är intresserad.För att försäkra mig om att min läsare inte blir förvirrad.

Adrienne använder många korta uppmaningar till sina elever. Britt Johansson – genrepedagogik del 2. Del 2 av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik.

Britt Johansson – genrepedagogik del 2

Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, cirkelmodellen. Här finns presentationen till föreläsningen. Föreläsningen arrangerades av Skriv- och läsnätverket i Värmland (SOL i Värmland) i samarbete med NCS (Skolverket), CSL och RUC på Karlstads universitet. Del 1 av föreläsningen om genrepedagogik finns här Musik: "Aurea Carmina" Kevin MacLeod (incompetech.com)Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.

Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Första delen av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik.

Britt Johansson – genrepedagogik del 1

Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, det som brukar kallas cirkelmodellen. Här finns presentationen till föreläsningen. Föreläsningen arrangerades av Skriv- och läsnätverket i Värmland (SOL i Värmland) i samarbete med NCS (Skolverket), CSL och RUC på Karlstads universitet. Del 2 av föreläsningen om genrepedagogik finns här Musik: "Aurea Carmina" Kevin MacLeod (incompetech.com)Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.

Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Fröken Flipp, Lotta Karlsson #Hbg44 2014. Fördjupning. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Språket bär kunskapen: Maaike Hajer om att förstå och bli förstådd. Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. YouTube. Bokmässan 2014: Liv, lust och passion! Skolforum 2014: Läsförståelse i praktiken.

Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. Critical literacy – se filmen med Karin! Varsågoda!

Critical literacy – se filmen med Karin!

Här får du chansen att se föreläsningen med Karin Jönsson från igår måndag 15/12. Efter föreläsningen var vi en mindre grupp, forskningscirkeln, som hade förmånen att få samtala med Karin under en timma. Ett reflekterande samtal, kan jag lova! Karin underströk att texter aldrig är neutrala varför vi måste arbeta med frågor som ”Vem säger något i texten?” , ”Vems röst är viktig?” Ordmolnen som Karin visade bilder på under föreläsningen var gjorda i ett program som heter Wordle. OBS! För dig som vill läsa mer om critical literacy så har Karin Jönsson, tillsammans med Kerstin Bergöö, skrivit en bok som heter Glädjen i att förstå.