background preloader

Romanprojektet "Huset"

Facebook Twitter

Huset. Huset - skrivprojekt år 5. Nu ska du skriva en miniroman med flera kapitel!

Huset - skrivprojekt år 5

Syfte Kopplingar till läroplan Sv Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Sv Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1. Huset. Huset - skrivprojekt år 5. Ak 5 lpp huset 0. Huset. Huset.