OER Websites & Communities

Facebook Twitter

Folkbildningens öppna lärresurser. Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av flitiga folkbildare inom Flexlär 2011.

Folkbildningens öppna lärresurser

Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova! Arrangera och leda kulturprojekt Arrangera och leda kulturprojekt är ett studiematerial som på ett lättsamt sätt guidar i konsten att skapa olika typer av publika arrangemang. Med filmer och nedladdningsbara dokument behandlas områden som ledarskap, resurser, juridik, ekonomi, organisation och uppföljning.

Materialet Arrangera och leda kulturprojekt är en självklar start för den som tillsammans med andra vill lära mer inom området. Producerat av: Studieförbundet Vuxenskolan MittbohuslänEiwor Backelund Läs mer om projektet English A: FBN’s Online Vocabulary Aid FBN’s Online Vocabulary Aid är interaktivt övningsredskap i engelska. FBN’s Online Vocabulary Aid är skapat i så kallad open source (fri källkod). Producerat av: Litorina folkhögskolaAndy Davey Från maktlöshet till egenmakt – Demokrati stavas Vi Glokala berättelser. CMU Open Learning Initiative. MIT OpenCourseWare. Khan Academy. MERLOT - Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching.

Temoa : Open Educational Resources (OER) Portal. Zunia OER. Learning for everyone, by everyone, about almost anything. Wikiversity. Welcome to Wisc-Online.com. EDU. Academic Video Lectures.