background preloader

OER Websites & Communities

Facebook Twitter

Folkbildningens öppna lärresurser. Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av flitiga folkbildare inom Flexlär 2011.

Folkbildningens öppna lärresurser

Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova! CMU Open Learning Initiative. MIT OpenCourseWare. Khan Academy. MERLOT - Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching.

Temoa : Open Educational Resources (OER) Portal. Zunia OER. Learning for everyone, by everyone, about almost anything. Wikiversity. Welcome to Wisc-Online.com. EDU. Academic Video Lectures.