background preloader

Køn og ligestilling

Facebook Twitter

Køn og uddannelse gennem 100 år - Kvinfo. Gå på opdagelse i en verden af tal Danmarks Statistik markerede 100 året for 1915-Grundloven og kvinders valgret med udgivelsen ”Kvinder og Mænd i 100 år”.

Køn og uddannelse gennem 100 år - Kvinfo

Hæftet indeholder en guldgrube af statistikker, der belyser aspekter af kvinder og mænds livsvilkår i de sidste 100 år. Denne artikel bygger på disse statistikker. Se udgivelsen ”Kvinder og Mænd” på nettet Glade råb og musik fra megahøjtalere på ladet af lastvogne, der fragter unge rundt i landets store og små byer, er et sikkert tegn på, at det er sommer. For flertallet af de over 46.000, der i 2014 satte den hvide hue med de eftertragtede kulørte bånd på hovedet, er det det første skridt mod en videregående uddannelse. Gør man det op på andelen af en årgang, forstår man virkelig omfanget af den udvikling, der er sket på 100 år. Studentereksamen fordelt på køn Ser vi på, hvordan studentereksamen er fordelt mellem kønnene, er forskellen mellem 1915 og i dag også slående.

I 1915 tog små 900 en studentereksamen. Erhvervsuddannelser. - Digitale samlinger Søgeresultater. Under indflydelse. Sexisme og ligestilling. Sjofle bemærkninger, seksuelle krænkelser og chikane.

Sexisme og ligestilling

Det er en del af hverdagen for mange kvinder over hele verden. Det satte den internationale #MeToo-bevægelse fokus på, da den brød igennem i 2017. Her stillede en lang række kvinder – og nogle mænd – sig frem og delte personlige oplevelser med seksuelle overgreb og en sexistisk kultur i mange brancher. De fortalte om, hvordan især mænd i årevis har brugt deres magtposition til at opnå seksuelle ydelser og til at slippe afsted med sexistisk og krænkende adfærd på især arbejdspladsen. Det var dog først i 2020, da den kendte tv-vært Sofie Linde delte sin personlige historie, at debatten for alvor tog fart i Danmark. Velkommen - Rødstrømpebevægelsen - Index at The Royal Danish Library. Rødstrømpebevægelsen - også kaldet den anden feministiske bølge - varede fra 1970- ca.1985.

Velkommen - Rødstrømpebevægelsen - Index at The Royal Danish Library

Det hele startede med en aktion på strøget i København d. 8. april 1970, hvor en gruppe kvinder protesterede mod skønhedsindustriens kvindesyn. Bevægelsen udviklede sig herefter hurtigt til en landsdækkende bevægelse med kvindegrupper og aktiviteter i stort set alle større byer i Danmark. Inspirationen hentede de bl.a. fra USA, England og Holland og navnet rødstrømperne lånte de fra gruppen The Redstockings i New York. Velkommen - Rødstrømpebevægelsen - Index at The Royal Danish Library. Kvinder, Køn & Forskning. Celebrating Women's History Month.

Celebrate Women’s History Month all March with JSTOR Daily. The month-long observance in the United States, the United Kingdom, and Australia recognizes the contributions of women around the world—and throughout history. We hope you’ll find the stories below, and the scholarship they include in full, a valuable resource for classroom or leisure reading.

Being a Victorian Librarian Was Oh-So-Dangerous In the late 19th century, more women were becoming librarians. Experts like Melvil Dewey predicted they would suffer ill health, strain, and breakdowns. W. In the Victorian era, a different kind of ghostwriting became popular—largely because it allowed men to take all the credit. Rachel Carson’s Critics Called Her a Witch When Silent Spring was published, the response was overtly gendered. Seven Beautiful Illustrations of Women Scientists You Should Know When we talk about inspiring girls to study STEM, do we also consider how important it is to ... From Enemy to Icon: The Life of Emma Goldman. Ligestilling. Ligestilling i Danmark. Kønskamp er klassekamp. Hjem // Viden og samlinger // Arbejderhistoriske temaer // Kønskamp er klassekamp Siden arbejderbevægelsens barndom har de kvindelige arbejdere kæmpet for deres plads i bevægelse og for lige vilkår på arbejdsmarkedet med deres mandlige kollegaer.

Kønskamp er klassekamp

Kønskampen har i mere end et århundrede været et vigtigt tema i bevægelsen. I 1910 vedtog Den anden internationale socialistiske kvindekonference i København, at de socialistiske kvinder hvert år skal holde en international kvindedag, som demonstrationsdag for arbejderkvindernes krav om bedre vilkår. Bag vedtagelsen stod en række af den socialistiske feminismes pionerer Blandt dem var Nina Bang, den første kvindelige minister i Danmark og fremtrædende medlem af Socialdemokratiets ledelse. Det kommunistiske Internationales kvindesekretariat i fastsatte i 1921, datoen til 8. marts i Moskva til minde om arbejderkvindernes demonstration i Petrograd i 1917.

Læs hele historien om Historien om 8. marts. Home - Kønsforskning - Index at The Royal Danish Library. Forside - Kvinfo. Mænd og ligestilling. Dette kapitel vil derfor fokusere på mænds forudsætninger for at deltage i køns- og ligestillingsarbejdet ved at diskutere de muligheds- og forståelseshorisonter, der eksisterer for at føre en diskussion om manderoller både overordnet samfundsmæssigt set og blandt mænd i almindelighed.

Mænd og ligestilling

Et centralt spørgsmål er, hvordan man kan motivere mænd til at deltage mere i køns- og ligestillingsdebatten, når det 'rum', som mænd skal tale sig ind i, stadigvæk af mange opfattes som et farefuldt sted at opholde sig. Mænds aktive deltagelse i skabelsen af et mere ligestillet samfund burde være en selvfølge, men ikke desto mindre har de fleste kønsstudier handlet om kvinders vilkår og de ligestillingsmæssige problemer, som kvinder oplever. I praksis har det også næsten udelukkende været kvinder, som har kæmpet for at få ligestillingsdiskussioner på den politiske dagsorden. Ligestillingens eksistensbetingelser Mainstreaming blev vedtaget som ligestillingsprincip Fakta Mænds særegne ligestillingsudfordringer. : Viewing Subject: Gender Studies.

: Viewing Subject: Feminist & Women's Studies. : Viewing Subject: Gender Studies.