background preloader

Språket

Facebook Twitter

Recension: Välkomna och please come in - Birgit Häggkvist. "En" och "hen" och språkaktivister. Ingen har kunnat undgå att vi fått ett nytt pronomen i svenskan, nämligen det könsneutrala hen.

"En" och "hen" och språkaktivister

Det är numera ett par hen i GP varje dag; många vill visa att de hänger med i språkförändringen. I den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (2015) kom hen med – föga överraskande. Pronomenet hen har inget med göteborgsdialekten att göra. Det är en medveten språkförändring som kommer ovanifrån. Att skriva hen är ett medvetet val, och något som läsaren lägger märke till det. En del unga språkaktivister med genusteori i bagaget vill fortsätta på den könsneutrala vägen och ersätta man med en. I stim, skov och kaskad. På sociala medier pågår en ständig kamp om språklig hegemoni.

I stim, skov och kaskad

Spela därför inte efter trollens spelregler. Luther lyssnade på folket. Det var för femhundra år sedan, närmare bestämt 31 oktober 1517, som Martin Luther enligt legenden spikade sina 95 teser mot den kyrkliga avlatshandeln på kyrkporten i Wittenberg.

Luther lyssnade på folket

Avlatshandeln innebar att man kunde köpa sig fri från sina synder med pengar. Om det sedan var så att Luther verkligen stod med hammaren i hand är omtvistat. Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald. Vårt svenska språk är en omistlig del av vårt gemensamma svenska kulturarv och vi måste därför bevara det för efterkommande generationer.”

Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald

Så lyder slutklämmen i en debattartikel som nyligen publicerades på nätet. Debattören vill inte tillåta lånord från engelskan. Ord som ”workshop”, ”basic” och ”outfit” måste stoppas. Docent: "Dumheter, klart man kan lära sig de och dem" Att skilja på ”de” och ”dem” handlade länge om att kunna hantera subjekts- respektive objekts­formen.

Docent: "Dumheter, klart man kan lära sig de och dem"

Detta är en text som jag aldrig trodde jag skulle skriva. Jobbar man som svensklärare på gymnasiet ingår det gärna i ens dna att vara nyfiken på språkliga nybildningar, och det kan väl knappast heller finnas en bättre miljö att vistas i ifall man vill spana in nya trender samt observera aktuella semantiska och pragmatiska glidningar i språket. På samma gång är man dock också en fanbärare åt den klassiska bild­ningen och de överenskomna språkliga konventionerna. Vi lär våra elever att talspråket på ”fejjan” är en sak, medan ett mer formellt skriftspråk är en annan sak. Talspråket har sina normer, medan skriftspråket har sina. Lärare: ”Det är dags att vi slopar de och dem” Den uppblossade debatten om skriftspråkets de, dem och dom har fog för sig: talspråket har förändrats så mycket att en reform vore rimlig.

Lärare: ”Det är dags att vi slopar de och dem”

Frågan är bara hur den ska se ut: dom eller de som enda form? På denna tidnings debattsida den 22 oktober argumenterade gymnasieläraren Henrik Birkebo för att de och dem i skriftspråket skulle ersättas av dom ”från och med januari 2017”. Uppmärksamheten har med all rätt blivit stor. Ärendet är angeläget. Det var lättare förr. Vad är svenska? Frågan kan verka dum.

Vad är svenska?

Vad är svenska? Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Det svenska språket finns beskrivet i grammatikböcker, och de svenska orden finns i ordböcker. "Svenska språket dör ut på landets universitet" Naturvetare slår larm: Studenterna kan inte längre föra ens en populärvetenskaplig diskussion på svenska.

"Svenska språket dör ut på landets universitet"

I regeringens proposition om högskolan framstår kunskap i utländska språk som viktigare än kunskap i svenska. Ändå har engelskan redan nu en så stark dominans i vissa ämnen att studenterna inte ens lär sig grundläggande termer på svenska. Språkhistoria I Svenska 3. Pm-uppgift om språklig förändring Du har just börjat läsa på universitetet.

Språkhistoria I Svenska 3

Den första uppgiften din lärare ger dig är att skriva ett pm på temat språklig förändring. Det innebär att du med utgångspunkt i en frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från olika källor, analysera dessa samt dra slutsatser. Håna de inte för att dem skriver konstigt. Språkets förfall. ”Tekniken är inget hot mot svenska språket” Twitter, mejl, sms, facebook och bloggar.

”Tekniken är inget hot mot svenska språket”

I dag kommunicerar vi på sätt som ingen kunde drömma om för bara tjugo år sedan. Och det påverkar hur vi skriver. ”Många tror att unga blir sämre på att läsa och skriva men utvecklingen kan i stället betyda att de får en högre skriftspråklig kompetens,” säger språkkonsulten Anna Antonsson till DN.se. Efter den industriella revolutionen fördes en debatt i Sverige om hur teknikutvecklingen hade förändrat språket.

En stor mängd lånord från engelskan bidrog till att förändra det svenska språket och många var oroade över utvecklingen. Den industriella revolutionen varade i hundra år. Dagens teknik har slagit igenom på betydligt kortare tid. Så ser framtidens språk ut. Inte sedan 1906 har Sverige genomdrivit en stavningsreform. ”Stafningsukasen”, som den kallades, innebar att man förenklade stavningen av bokstäverna ”v” och ”t” i det svenska språket och därmed var den så kallade ”gammalstavningen” på väg bort. Någon snarlik reform har vi inte att vänta inom någon nära framtid, tror Susanna Karlsson, språkvetare på Språkrådet. – Nej, vi fokuserar på andra typer av reformer i dag.

Värna det svenska språket! - Trelleborgs Allehanda. Jag undrar hurlänge ”engelska sjukan” ska få härja och sprida sig? Sjukan att blandat in engelska ord, namn och uttryck i alla sammanhang. Att läsa runor och runinskrifter. Runstenen Vg 4 vid Stora Ek utanför Mariestad. Den intressanta inskriften lyder: "Udd skald reste denna sten efter Torsten, sin son, och gjorde stenbro för (honom). Play this quiz now! Nordiska språk.

Norden i Skolen. Språket som gasades ihjäl. Jiddisch! Nu tänker du på svartvita filmer om små skjul på leråkrar i östra Polen. Något gammalt, fuktskadat och skäggigt. Värsta språket: Complete Episode List. SwePub - Stereotypa uppfattningar om k... Search: onr:"swepub:oai:DiVA.org:mdh-5339" > Stereotypa uppfattn... Sundgren, Eva, 1950- (author) Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. (creator_code:org_t) Övning plus analys, nyhet -> ungdomsspråk. Dialekter. Dialektlänkar. Rikssvenskans rötter. Bananen kostar typ fem kronor.

Typ i betydelsen 'ungefär, sisådär' är inget modeord. Det har överlevt ett kvartssekel och nästan tio generationer av gymnasieelever. Svenska 1 språksociologi - Google Docs. Tala med bönder på bönders vis - Ung - nynashamnsposten.se. Brokabulär. Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna. SMS-språket hotar psyket - Nyheter - m.hn.se. Svenska språket håller på att bli lika platt som en plattskärm. Svenska Dagbladet. Stor eller liten bokstav? Evig fråga. Svenskan är, i likhet med franska och till skillnad från engelska, ett liten-bokstav-språk.