background preloader

Skriftlig kommunikation

Facebook Twitter

SV2 Skrivmall debattartikel (ÅED) - Documentos de Google. SV2 Exempel på debattartikel. SV2 Debattartikel. - Presentazioni Google. Om att ”få alla med på tåget” och att komma igång med att skriva debattartikel. I veckan fortsatte jag arbetet med debattartikeln i min tvåa, och denna gång hade vi med min skolas mått mätt en riktigt kort lektion, “bara” 70 minuter. ”Läxan” till detta pass var att lyssna på en flipp om debattartikeln som genre.

Om att ”få alla med på tåget” och att komma igång med att skriva debattartikel

Med sig i ryggen inför denna läxa hade de förra lektionens gemensamma arbete med att granska en debattartikel (vilket du kan läsa mer om här om du är nyfiken), så syftet med flippen blev mest repetition och lite fördjupning. När jag gör inspelningar gör jag väldigt enkla sådana och utgår då från en Google Presentation som jag gör en skärminspelning på, samtidigt som jag går igenom materialet sida för sida och utvecklar lite med exempel.

De går inte att jämföra med alla snygga flippfilmer som många andra gör, men de blir anpassade till det som just vi arbetar med, och de är rätt tydliga i sin enkelhet. Största utmaningen är, tycker jag, att de inte får bli för långa! Eftersom jag har fått så många kommentarer och mejl (tack!) Uppdrag: Debattartikel. Vi hörs! Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier. Idag hade jag en lektion i Svenska 2 med min samhällstvåa där vi hade de sista fyrtio minuterna på slutet till att komma igång med vårt nästa område, nämligen att skriva debattartikel.

Att introducera en texttyp med hjälp av lässtrategier.

Eleverna hade tidigare på lektionen lyssnat på varandras utredande tal så jag ville göra något kreativt där de fick engagera sig och samtidigt använda och fördjupa sina lässtrategier. Upplägget blev väldigt lyckat så jag delar med mig av det i detta inlägg! Jag nämnde inte för klassen att vi skulle fördjupa oss i debattartikeln som genre utan skrev ut och delade ut (ja, ibland är det skönt med papper trots att vi är en 1-1-skola) debattartikeln ”Hjälp unga att hantera sina uppkopplade liv” och la på deras bänkar under rasten. När de kom tillbaka in klassrummet blev de indelade i par och så fick de i uppgift att komma fram till följande: ”Vad är det här för texttyp och hur vet vi det?”.

Nästa steg blev att börja läsa vissa delar i texten lite mer noggrant. Åsa Relaterat Hej på er! SV2 Utredande uppsats - Google Slides. Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2. På min skola har jag fått chansen att föreläsa och utbilda alla skolans lärare inom både lässtrategier och språkutvecklande undervisning under 2014, och detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2.

Alla lärare har ett gemensamt ansvar att tillsammans verka för att eleverna utvecklar ett skolspråk, och den enskilda ämnesläraren är den som är expert på det specifika ämnesspråk som varje ämne kräver. Det är också viktigt att lärare får tid att arbeta med och diskutera sådana här frågor tillsammans, tycker jag. I årskurs 2 och 3 blir kurserna svårare och kraven högre, vilket kan vara utmanande för många elever. Det finns en risk att man som lärare väljer att förenkla innehållet och språket när det blir för utmanande, vilket är fel väg att gå. I stället ska vi, precis som språkforskaren Maiike Hajer betonar, aktivt arbeta för att stärka elevernas ämnesspecifika språk och synliggöra typiska drag i de texter de förväntas skriva och läsa inom olika ämnen. Åsa. Vetenskaplig text. Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM.

En del av våra elever har svårt att hantera skrivande på högre nivå, som t.ex. det PM de stöter på vid nationella provet i Svenska 3.

Svenska 3 - rivig uppstart med repetition av PM

Många av de färdigheter som testas vid det provtillfället vill man ska sitta i ryggmärgen i trean, t.ex. hur man källhänvisar i löpande text, hur man formulerar en frågeställning och utreder den, etc. Den här uppgiften formulerade jag ursprungligen för de elever förra året som i slutet av kursen behövde göra omprov för att visa sina färdigheter i skrift, men redan då beslöt jag mig för att inleda kursen med den i höst. Nu är det gjort! Syfte Repetera grundläggande färdigheter som behövs för vetenskapligt skrivande Repetera arbetsgången vid vetenskapligt skrivande: läsa --> anteckna --> planera --> skriva --> feedback --> redigera Mål Att eleverna ska behärska de grundläggande färdigheterna som krävs för vetenskapligt skrivande Produkt Eleverna ska individuellt få skriva ett PM där de utreder frågan: Hur har kritikerna tagit emot filmen Mockingjay - Part One? Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith. Snart är det slut, läsåret alltså.

Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith

Och jag undrar vad jag egentligen skickat med mina elever, vad de fått med sig från kursen mer än ett betyg. Har jag verkligen bidragit till att göra dem till läsande och reflekterande individer? Har jag bidragit till att forma individer som tar makten över sin etiska såväl som intellektuella och karriärsmässiga utveckling som Anders Burman skriver i antologin Det goda lärandet?

F-n vet, men jag gör ett sista försök. Som avslutning till kursen Svenska 3 har jag försökt att sätta ihop en uppgift som påminner om det nationella provet, och eleverna får redovisa den muntligt eller skriftligt, beroende på vad som gynnar dem mest. Tidigare under kursen så arbetade vi med Åsa Edenfeldts blogg om läsning och då med särskilt fokus på hennes flipp om närläsning, så när jag ber eleverna ”skumläsa” och ”närläsa” så vet de väldigt väl hur de ska gå till väga.