background preloader

Islam

Facebook Twitter

Nytänkare leder sharia mot samtiden. Det är rädslan och oviljan att bjuda ett resolut motstånd mot radikal islam som möjliggjort islamismens framfart i Frankrike.

Nytänkare leder sharia mot samtiden

Den slutsatsen dras såväl i en ny rapport om läget i förortsskolorna som i aktuella böcker av flera olika muslimska intellektuella. De gångna årens terrordåd har fått många i Frankrike att skriva om ­jihadismen och sambandet mellan islam och islamism. Åtskilliga av dessa böcker är verk av muslimer. Abdennour Bidars ”Lettre ouverte au monde musulman” (Brev till den muslimska världen), Malek Chebels ”Manifeste pour un islam des Lumières” (Manifest för en upplyst islam), ­Abdelwahab Meddebs ”La maladie de l’Islam” (Islams sjuka), Mohammed Arkouns ”Le réformisme musulman: Une histoire critique” (Den muslimska reformismen: En kritisk historia), Élisabeth Schemlas ”Islam, l’épreuve française” (Islam, Frankrike inför prövningen) är några av dem.

Efter 1975 hade den trettio år långa perioden av ekonomiskt uppsving kommit till vägs ände. How feminism inspired me to reclaim my body. A post I wrote just after International Women’s Day 2014… Saturday was International Women’s Day – an annual, global event encouraging us to think about the social, political and economic achievements of women.

How feminism inspired me to reclaim my body

I’m a proud feminist so it goes without saying that I support anything raising awareness of female experiences, so I’ve decided to talk about my experience of being inspired to resist sexism. Mine is an experience shared by other women, but it’s rarely spoken about, probably because of a skewed sense of political correctness and some very justified fears. But lasting change is impossible without dialogue. So here is my story, or at least a tiny part of it – about how I was controlled, marginalised and made vulnerable by religion. Source My story. Drömmen om det globala kalifatet - Studio Ett. Så här läxar man upp gammelmedia i en direktsänd intervju. Professor Reza Aslan från University of California blir intervjuad av CNN.

Så här läxar man upp gammelmedia i en direktsänd intervju

Intervjun tar en annorlunda vändning när det visade sig att Aslan hade svar på tal. Till slut brister det och professorn säger det vi alla tänker när vi hör Björn Söder i talarstolen, lyssnar på Birro på SVT eller ser människor som Magnus Ranstorp och Ingrid Carlqvist på Twitter. – Det är korkat. Se det här. Det är så här man läxar upp människor som bär på vardagsrasism och islamofobiska värderingar. Hindutube.org Whois Lookup. Premium domain names are true to their name.

Hindutube.org Whois Lookup

These are high value domains that have strong web branding potential, greater type-in traffic, superior relevance, and are typically easier to remember. You can purchase high value, premium domains instantly at Name.com! In the domain name life cycle, domains are bought, sometimes used (sometimes not), and then they expire. Each and every day there are domain names expiring at Name.com and we give you the opportunity to register these exclusive names before they are deleted and released to other registrars for sale. Check these expiring domains daily for a chance to snatch them up before they are released! After a domain name expires, it is deleted from the registry, becoming available for registration again. Name.com's Domain Nabber backorder service allows you to purchase a backorder for any domain name that is currently registered by someone else. Religion och politik lika med sant.

Ett till självklarhet upphöjt postulat i de flesta av Europas demokratier är att religion och politik inte hör ihop, att religionen inte har på politikens domäner att göra, att demokrati kort sagt förutsätter en strikt separation mellan religion och politik.

Religion och politik lika med sant

Sedan några årtionden, kanske med terrordåden den 11 september 2001 som symbolisk brytpunkt, har postulatets självklarhet börjat ifrågasättas. Dels av växande opinioner och rörelser som hävdar att separationen mellan religion och politik befinner sig under attack från religionen, och då framför allt från Europas muslimer. Men dels också av forskare och filosofer som finner separationsidén problematisk i ett alltmer multikulturellt samhälle där gränsen mellan religiöst och sekulärt blivit allt svårare att dra. Vad några av dem också finner problematisk är själva definitionen av en sekulär stat, det vill säga det slags stat som separationen mellan religion och politik syftar till att upprätta och vidmakthålla. Olika utveckling för islamism i grannländer - Människor och tro. Kompromiss i Tunisien men total konfrontation i Egypten.

Olika utveckling för islamism i grannländer - Människor och tro

I de nordafrikanska grannländerna ser utvecklingen helt olika ut när det gäller hur sekulära och islamister lyckats mötas i arbetet med statsbildningen efter revolterna. - Den blotta existensen av ett islamistiskt parti känns som på medeltiden, säger tunisiska lärarstudenten Shams Abdi. Koranen. Korantolkning ur kvinnoperspektiv och feministisk bibelkritik. När islam debatteras i samhället uppkommer nästan alltid frågan om islams kvinnosyn.

Korantolkning ur kvinnoperspektiv och feministisk bibelkritik

Idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi vid Umeå universitet påpekar i sin bok Vems islam? De kontrastrika muslimerna (2008) att diskussionerna om islam och kvinnosynen ofta hamnar i ett slags pro et contra-argumentation: antingen går islam att förena med kvinnors frigörelse eller också gör den inte det. Debatterna om det franska förbudet mot religiösa symboler och burkaförbudet i Belgien är endast två exempel på hur diskussionernas vågor om islam och kvinnosyn kan gå höga. I våra svenska sammanhang innehöll debatten om SVT:s livsåskådningsprogram Halal-TV häromåret liknande polariseringar: antingen stänger islam inne kvinnorna eller så släpper religionen dem fria. Muhammed – profeten som förändrade världen. I Istanbul påminns man ständigt om islams starka närvaro.

Muhammed – profeten som förändrade världen

Moskéerna ligger tätt. Där ett böneutrop från en moské slutar ska ett annat ta vid. Så är det tänkt. Islams historia. Irans president kritiseras för kram.