background preloader

ASL

Facebook Twitter

Bokstäver. Erica Lövgren visar i sin bok (2009) hur eleverna delvis kan förberedas genom att träna på grundformerna för bokstäver.

bokstäver

Mina elever har fått träna grundformerna med tjocka färgpennor på långa remsor. Inspirationen till dessa häften har jag hämtat dels från en Waldorflärare, dels från ett gammalt material som hette Skrivdans av Ragnhild Oussoren-Voors (1993). Den ursprungliga skrivdansen gick ut på att arbeta med grundformerna på stora papper, med stora rörelsen till musik. Materialet musik och kassett finns inte längre att köpa men det finns kanske bland gömmorna på skolan eller hos någon kollega. I bloggen kan man läsa lite om Skrivdans. Så här gör jag och mina elever våra "skrivdanshäften" med "skrivdanskrumelurer" och "regnbågsbokstäver": Jag skär till remsor av A3 pappersark så att de blir ca10 cm x 30 cm. På remsorna får eleverna forma de olika grundformerna med färgpennor av blyertskaraktär (se längre ner). Jag tar bokstäverna i följande uppdelning: Regnbågsbokstäver. Dator vanligare då barn lär sig skriva. Det blir allt vanligare att barn lär sig att skriva med hjälp av en dator.

Dator vanligare då barn lär sig skriva

Något som Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, ser mest fördelar med. – Fördelarna är väldigt stora för att när de skriver på dator då blir ju fokus på att skapa ett innehåll och det är ju det som skolan är till för, säger hon. Mobiler, datorer och surfplattor tar över allt mer i samhället och frågan är om handstilen överhuvudtaget har en framtid. Handstilen ej betygsgrundande Skrivstilen finns inte med i den svenska läroplanen sen 20 år tillbaka. Och det tycker Skolverket inte heller att den ska vara. – Om man skulle börja bedöma handstilen för att sätta betyg finns det en risk att man att man börjar bedöma hur vacker och fin den är eller hur lätt den är att läsa och det är ju väldigt svårt att avgöra, resonerar Anna Österlund som är undervisningsråd på Skolverket. – Vem ska få bestämma på vilka grunder man avgör det?

Barn med minst resurser gynnas mest av datorn. Nationella prov i åk 3 – skriv på dator där du kan och får! Min åsikt är att ALLA nationella prov i ALLA årskurser (och tentor med för den delen) borde vara möjliga att skriva med dator.

Nationella prov i åk 3 – skriv på dator där du kan och får!

En början är att följa Arne Tragetons uppmaning : “För att få underlag för framtida forskning måste ASL-klasser välja datorskrivning vid nationella skrivprov under våren 2013 Den 27 oktober 2008 överlämnade jag, Arne Trageton, ett öppet brev till skolminister Jan Björklund i samband med att jag på Skolforum föreläste om “Att skriva sig till läsning-på dator!” Brevet gällde de nya nationella proven i svenska i 3:e klass, där eleven testas i att tala, lyssna, läsa och skriva. I skrivning består provet av att eleven skall producera både en berättande och en och beskrivande text.

Tips och material från lärare. Tips och material från lärare. Tips och material från lärare. Tips och material från lärare. Tips och material från lärare. Tips och material från lärare. Tips och material från lärare. NY 2013 LPP Svenska läsa år 1. Omdirigeringsmeddelande. Sök med bild Relaterade bilder: Visa fler Bilderna kan vara skyddade enligt upphovsrättslagen.Skicka feedback naselever.wordpress.com1024 × 768Sök med bild En läsande klass – berättelseschema Relaterade bilder:

Omdirigeringsmeddelande

Ber ttelseschema - S k p Google. I sp%C3%A5ret av ASL. Topplistor. ASL inspirerat arbete och mycket mer. Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen? Vad händer hos elever och lärare när digitala skrivverktyg används i skriv- och läsinlärningen i år 1-2?

Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen?

Vilka förutsättningar krävs för ett framgångsrikt arbete med att skriva sig till läsning? Den 19 september var skolforskaren Maria Westman i Malmö och berättade om den studie hon och kollegan Eva Hultin har gjort i Sandvikens kommun. I Sandviken arbetar alla lärare i de yngsta skolåren med Att Skriva sig till Läsning med dator (ASL). Westman inleder med att ge oss en kort bakgrund för studien, samt redogör för några teorier om barns väg till att bli läsande och skrivande individer. En syntetisk eller analytisk ingång Westman förklarar att det finns två vägar in i läsandet. Det finns ingen metod som passar alla barn! Westman menar att det inte finns någon metod som är bättre än den andra. En fonlogisk medvetenhetett stort ordförrådförmåga att kunna återge satser och berättelserförmåga att vara aktiv samtalspartner Teknik utan en didaktiskt tanke utgör ingen framgång!

Metod för studien. Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen?