background preloader

Tips under år 1

Facebook Twitter

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande

Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Elever som har svårt med abstraktion och att fantisera? Välj då strukturen: Inspiratören! Med Inspiratören synliggör du lärandet i en grupp då eleverna får se olika sätt att lösa samma problem. Börja med att dela upp eleverna i par om 2 eller 2 par om 4 barn. Inspiratören: Matematik Ibland kan man känna sig låst av att arbeta i matteboken. I "Allmänt" Struktur: Brainstorm Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA. Struktur: Par-pussel.

Skrivuppgift år 1

Värdegrundsvecka. Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola.

Värdegrundsvecka

Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur man gör förlåt och skolans värdeord. Våra värdeord som är ansvar, gemenskap, glädje, hänsyn och mod har vi diskuterat på varsin lektion. Vad betyder egentligen gemenskap? Hur tar vi ansvar i skolan? Att lära barn läsa - Mia Kempe. Yngste sonen har precis börjat ettan i höst och tänk, trots att jag har en trea i år, har jag ändå möjlighet att på nära håll få ta del av det under som sker när ett barn lär sig att läsa.

Att lära barn läsa - Mia Kempe

Vad fantastisk vår hjärna är som klarar av att koppla symboler till ljud, och sedan koppla ihop ljuden till ord och meningar. I detta blogginlägg kommer jag fokusera på den första läs- och skrivinlärningen i skolan. För några år sedan vidareutbildade jag mig inom ämnet och jag tänkte lite kort berätta om vad några läsforskare anser vara grunderna för en lyckad läsinlärning. Jag tänker också berätta hur jag brukar starta upp min läs-och skrivundervisning i ettan. Vad säger då läsforskare att eleverna behöver kunna för att lyckas med läsinlärningen? Eftersom de flesta barnen går i Förskoleklass och fått öva mycket på rim, ramsor och sånger brukar många (i alla fall i de klasser jag tagit emot) redan ha relativt god fonologisk medvetenhet när de börjar i ettan. Alfabetet-förslag på bilduppgift. Rscirkel. Vänskapslekar » LEKDATABASEN.

Bonden i skolan - LRF. Hjälpkort. NY 2013 LPP Svenska läsa år 1. Hjälpkort. Scan0001.jpg. 5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek. Hur ska jag få mitt barn att prioritera läsning framför annat?

5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek

Det är en fråga som vi på Lärandelek ofta får. Det finns ingen universallösning, eftersom alla barn är unika. Men vi har sammanställt fem tips under tre ledord. 5 tips under 3 ledord: Uppmuntra, utmana, utforska Läsprocessen är komplicerad och det finns inga genvägar. I vår bok ”En sagolik gåva – Från sagostund till läsglädje” kan du läsa mer om denna process. Uppmuntra 1. En av de viktigaste förutsättningarna för att skapa läslust är boksamtalet. Att läsa aktivt är egentligen inte speciellt komplicerat, men läsaren behöver uppmärksammas och träna på detta. 2. Prioritera läsning och sätt er tillsammans och läs. En gemensam lässtund kan vara när du och ditt barn sätter er i soffan med varsin bok. Låt matlagningen bli en högläsningsstund, då ditt barn läser högt för dig. Utmana 3. Alla läsare måste komma över tröskeln till litteraturens värld.

Vi har sammanställt flera spännande läsutmaningar som kanske kan passa ditt barn. VA SYD - Schysst mot miljön. Det är inte så svårt att vara schysst mot miljön, med enkla insatser gör du skillnad.

VA SYD - Schysst mot miljön

Vad häller du i avloppet? Vattnet du får i din kran, ingår i ett evigt kretslopp. När du tvättat, duschat och diskat rinner vattnet vidare till våra avloppsreningsverk, där det renas genom olika processer innan det leds ut i våra sjöar och hav. Idag är våra avloppsreningsverk byggda för att främst rena vattnet från lättnedbrytbara organiska ämnen, kväve och fosfor. Men allt kan vi inte rena, och vissa ämnen som exempelvis kemikalier och läkemedel går vidare ut i vår natur. Men du kan hjälpa till att vara schysst mot miljön. Enkla tips som är schysst mot miljön: • Använd miljömärkta produkter, när du väljer rengöringsmedel, hygienartiklar samt tvätt- och diskmedel. . • Välj miljöanpassad målarfärg. . • Intresserad av konst? • Dosera tvättmedel efter förpackningens anvisningar och vattnets hårdhetsgrad.

. • Behöver kläderna alltid tvättas? • Tvätta bilen i biltvätt eller tvätthall med miljömärkta rengöringsmedel. Läsbingo. Stavningsskyltar 1.