background preloader

Webbsidor

Facebook Twitter

Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande. I denna struktur ska eleverna skriva förklaringar till bilder/begrepp och sedan lägga ut dessa på bordet med korten i mitten.

Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande

Andra elever får sedan tillsammans lista ut vilka bilder som passar med vilka meningar. Strukturen är elevaktiv med skrivande, läsning och kommunikation i par och utvecklar elevernas begreppsförmåga. Dela eleverna i heterogena par.Dela ut kort till paren.Eleverna Turas om; de diskuterar med varandra och Turas om att skriva förklaringar till varje kort.Paret diskuterar och kontrollera att korten stämmer överrens med deras förklaring.Eleverna blandar korten och placerar dem i mitten av bordet.Paret rotera till nytt bord.Paret läser förklaringarna, diskuterar med varandra och placera rätt kort vid rätt förklaring.Läraren kontrollerar (eventuellt)Paret roterar till ett nytt bord. Struktur: Runda bordet – Kooperativt Lärande.

En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable.

Struktur: Runda bordet – Kooperativt Lärande

Vi väljer här att kalla den för Runda bordet. I runda bordet får eleverna möjlighet att dela med sig av sina kunskaper både till få och många. De får chans att se flera olika lösningar och kommunicera med varandra kring dem. Övningen skapar ett ömsesidigt lärande där allas del är viktig då eleverna i gruppen bygger vidare på varandras svar och bygger en helhet tillsammans. Runda bordet finns i flera varianter. Variant 1: Runda bordet – skicka runt Grafik: Jennie Wilson Variant 2: Runda bordet – en i taget Läraren ger en öppen fråga.Varje grupp har bara ett papper. Variant 3: Runda bordet – skrivare Läraren ger en öppen fråga.Varje grupp har bara ett papper.

Variant 4: Runda bordet – tillsammans Läraren ger en öppen fråga.Eleverna har var sitt papper och är numrerade 1-3.Elev 1 säger ett svar på lärarens fråga. Användningsområden Struktur: Slumpa fråga. Gillar du Pokémon Go? Här kommer 9 pokémons du kan pärla på pärlplattor – Bät... Eduspaces. Orosanmälan. Lärare och annan personal inom skolan kan känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten trots att det kan finnas en oro för att ett barn eller en elev far illa.

Orosanmälan

Varför är det så, och vad leder egentligen en anmälan till? Som ett stöd i resonemangen runt detta har vi tagit fram denna film och ett antal diskussionsfrågor som rör orosanmälan. Bakgrund. Betygsättning! Några tips för att öka bedömningssäkerheten. Sara Bruuns inlägg om lotteriet för en elevtyp vi alla känner satte fingret på en viktig punkt: om allt har gått som det ska och eleven har följt alla instruktioner och gjort allt enligt lärarens intentioner så är bedömningssäkerheten relativt god.

Betygsättning! Några tips för att öka bedömningssäkerheten

Om eleven däremot inte har följt normen så uppstår ett lotteri där lärarens förhållningssätt, kunskap om skollag, läroplan och bedömningssäkerhet sätts på prov. En säker bedömning är grunden för att kunna anpassa undervisningen, för att kunna avgöra om underlaget för betygsättning är allsidigt och tillräckligt, för att kunna avgöra om en elev behöver utredas för särskilt stöd. Som specialpedagog bidrar jag därför till att öka kompetensen när det gäller bedömning och betygsättning, en funktion som kanske inte alla tänker på som specialpedagogisk men som jag tycker är självklar. Det är i bedömningen det märks om det inte funkar, om det behövs insatser för skolan, undervisningen eller eleven.

Kollegialt lärande och samarbete i betygsättningstider. ”Be inte eleverna skriva om Påsklovet” Skolverket. Läs och lär med Minja och Mino. Lyssna på En plats är tom - Novellklubben. Vasaloppet – historia med sagor som vapen. Riddartiden fascinerar.

Vasaloppet – historia med sagor som vapen

Bild av Blair Snart är det dags för Vasaloppet. I samband med detta kan det passa att lyfta fram lite spännande svensk historia. Search newspaper: digiskol<span class='subt'>sv</span> on The Tweeted Times. Webbaserad kurs om bedömning. Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare och kan genomföras i valfritt tempo.

Webbaserad kurs om bedömning

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Genom kursen kommer du att få kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du kommer att få redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Maktlekar » Det dolda gruppvåldet bland unga. Forskarbloggen vid Umeå universitet. Samhällsvetenskap I förra inlägget pratade jag om tid och datoranvändning.

Forskarbloggen vid Umeå universitet

Idag ska det handla om ett närliggande område – åldersgränser. Frågan om åldersgränser är en av de vanligaste frågor jag får till min frågelåda Net Nanny. Årstaskolan. G.3. Skriva egna böcker - iPad Studiecirkel. När Mona Lisa stals. För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser.

När Mona Lisa stals

Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. Litteraturblogga. Filippa Mannerheim har i samarbete med Webbstjärnan tagit fram lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" som vänder sig till lärare på gymnasienivå som vill blogga om litteratur tillsammans med sina elever.

Litteraturblogga

Klicka på bilden nedan eller HÄR för att ladda hem pdf:en "Litteraturblogga med eleverna". Lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" vänder sig till lärare på gymnasienivå och går steg för steg igenom allt man behöver kunna när man ska börja litteraturblogga tillsammans med sina elever. TwistedSifter. Kunskapshubben - HEM. Webbstjärnan.