background preloader

LIstening

Facebook Twitter

Animations – StoryCorps. Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska. Introduktion Ibland har jag lyssningsövningar som går ut på att eleverna får titta på ett videoklipp eller lyssna på en text samtidigt som de har texten nedskriven framför sig.

Valet i USA - Färdig lyssningsövning för lärare i engelska

Texten innehåller dock luckor och meningen är att eleven ska fylla i korrekt ord i luckorna. Jag brukar göra två versioner av manus - ett med lite färre och ett med lite fler luckor. Det är en bra övning eftersom elever som inte har bra ordkunskap och textuppfattning ofta uppfattar talad engelska som en enda ljudgröt där de inte kan höra början och slut på olika ord och därför får svårt att förstå det de hör. Övningen tränar örat att särskilja ord och fraser från ljudbilden. Nedan får ni videoklipp, upplägg med instruktioner samt de dokument som behövs för att genomföra övningen. Videoklipp Upplägg Valbart: ha en kort uppstartsövning där eleverna får fundera över vad de redan vet om den amerikanska valprocessen, partierna och kandidaterna. Gå igenom nyckelbegrepp. Förklara övning. Dela klassen. Första lyssningen.

Podcasts

Teach them English. Listening - spraktrollet. Free ESL Video Quizzes for Students. Free Quiz Builder for Teachers. Learn English - 4 ways to understand what you hear. NP. Owl Hall. Owl Hall, by Robert Campbell and Lindsay Clandfield, is a gripping teenage mystery story told in thirteen spooky parts.

Owl Hall

But that’s not all … find out all about Owl Hall and everything it has to offer you and your students here! The Owl Hall experience Owl Hall is more than just an audio series. It’s a multi-media, multi-channel experience. In addition to the audio serialization here on onestopenglish, there is also an Owl Hall website and an Owl Hall Reader . Listen , watch and read … with Owl Hall, your learners can do it all! The audio serialization on onestopenglish This works as a standalone audio version of the story, following the main character Kara and her experience at spooky Owl Hall. The website The Owl Hall website is an integral part of the Owl Hall story. The book To complete the Owl Hall multimedia experience, check out the brand-new Owl Hall Reader . Short Story Radio: listen to short stories online. Breaking News English Lessons: Easy English News. Listen to News.

Each Tuesday EnglishClub publishes a short audio news report in easy English from the previous week.

Listen to News

With this resource you can practise your listening, reading, writing and even speaking. Preview the vocabulary and read the gapfill text. Play the news report and try to fill in the blanks. Answer the comprehension questions by writing full sentences. Use the discussion question to write an essay or discuss the story with other students.

Study the news story each week and watch your English skills grow! Dateline: 08 April 2014: EU Satellite System Will Monitor Earth’s Health dateline: 01 April 2014: Tigers Slaughtered For Entertainment Purposes dateline: 24 March 2014: Twitter Blocked In Turkey dateline: 18 March 2014: Baby Hatch Closes In China dateline: 11 March 2014: No Trace Of Malaysian Airliner dateline: 04 March 2014: Man Wakes Up In Body Bag. Randall's ESL Cyber Listening Lab - For English as a Second Language. Learn English for Free with elllo! Listen to English - learn English! - The podcast website for people learning English.

Listen to English and learn English with podcasts in English. ► Level 1 For elementary and pre-intermediate students ► Level 2 For intermediate students ► Level 3 For upper intermediate students and above ► For teachers Lesson plans, teachers' information worksheets, how to find a podcast and much more! ► Pie plus Our monthly magazine with news, videos, information worksheets and our monthly competition. . ► Extras Extra worksheet activities to support the podcasts ► Freebies Free sample worksheets for each of the three levels ► Travelogues Follow the pie team on their travels and learn English along the way Podcasts in English are not just listening activities for efl and esl students to improve their conversation. Many thanks to partnersinrhyme for the jingle on our podcasts and Philip Halling for the banner photo. Our partner sites: Check out the best reviewed essay writing service, if you need to write your essay with quality.

Plagiarism detector in French rewording tool 123movies - watch the best movies today for free. Did you know..? Listen to English around the World. Click on any of the flags below to hear accents from some of the main English-speaking countries.

Listen to English around the World.

Hear more English accents. One of the best ways of improving your English is to listen to radio news and discussion in English on your computer. Using the links below you can get instant access to English language radio news programmes wherever you are in the world, without a radio. Perfect for listening practice and improving your listening skills. You might also want to visit our Listening Comprehension Exercises page. Listen to the Bible in MP3 format.