background preloader

Emvi

Facebook Twitter

Lektionstips. Tn curiousincidentofthedoginthenighttime apr04. Korståg i Guds namn – nu och då. ES3A - ReliGion. Prov islam hemtenta. Trosbekännelsen islam. The Curious Incident of the Dog in the Night-time: Chapters 2-41. Summary: Chapter 2 The book opens seven minutes after midnight, when the narrator, Christopher John Francis Boone, finds Wellington, the poodle belonging to Mrs.

The Curious Incident of the Dog in the Night-time: Chapters 2-41

Shears, his neighbor, dead on Mrs. Shears's lawn with a garden fork through its side. Christopher touches the dog’s muzzle and observes that it is still warm. He wonders who killed Wellington, and why. Summary: Chapter 3 Departing from his story (Christopher does this frequently throughout the novel), Christopher explains that he has difficulty determining people’s emotions from their facial expressions. Tieto. Powerpoint för alla ämnen.

BBC Two - The Life of Muhammad (Part 1 of 3) Islam och jämställdheten. Om svenska och digitala verktyg. Visa enskild publikation. Fakta och inspirationsmaterial om romer. Romer är ett transnationellt folk som är bosatta över hela världen.

Fakta och inspirationsmaterial om romer

De är Europas största etniska minoritet. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia varav romerna utgör en av dessa. Skolverket har konstaterat att det råder brist på läromedel om romer och har därför tagit fram detta stöd.

Här hittar du som lärare och elev fakta och inspirationsmaterial om romsk kultur, språk, religion och historia. Sidan är uppdelad på fyra delar; en översiktstext om romer i Sverige inklusive en fördjupningssida med ytterligare källhänvisningar, romska ungdomsberättelser, en interaktiv karta med arbetsuppgifter och till slut lektionsförslag och enskilda övningar kopplade direkt till kursplanerna för ämnena svenska, samhällskunskap och historia för årskurs 7-9. Materialet kan med fördel även användas i andra ämnen och åldersgrupper, som till exempel gymnasiet. Översikt Gå till översikten.

V%C3%A4rlden%20inte%20tror%20Fattigdom%20Rikedom%20v. BusyTeacher.org Mobile. Students design a reality show, and try to convince their peers to watch it.

BusyTeacher.org Mobile

A whole class mingling activity for levels pre-intermediate and up. At least 6 students, preferably 10 to 50, ages roughly 12 and up. It went down well with my intermediate and advanced classes.

Engelska

Mentor. Samhällsekonomi. Syrien. Skolledarens roll - Jämställd förskola och skola. Toddor_rorandenormer.pdf. Tid för tolerans. Forum för levande historia har en tioårig tradition av att genomföra omfattande attitydundersökningar som mäter skolelevers attityder och åsikter.

Tid för tolerans

Fokus för våra studier är hur ungdomar ser på andra människor och samhället i stort. Frågorna vi ställer kretsar i huvudsak kring tolerans och intolerans. Vi undersöker även andra teman som vad skolelever tycker och tänker i frågor om politik och demokrati, oro inför framtiden, social utsatthet och så vidare. Varför väljer Forum för levande historia att studera attityder? Svaret är att attityder påverkar handling. Under hösten 2013 genomförde vi en ny attitydundersökning. I rapporten Tid för tolerans presenterar vi de huvudsakliga resultaten från vår senaste studie.

Våra undersökningar på temat tolerans och intolerans ger oss information om hur situationen ser ut i den svenska skolan. Nedan återfinns rapporten i sin helhet i pdf-format. Skillswise - English Games. Teach English. The big Five by Saba Malekpour on Prezi. The Big 5. I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter.

The Big 5

Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. För att sätta mig in det ordentligt började jag gå igenom Lgr 11 för att se var jag kunde hitta just de förmågorna som finns med i TB5.

Började då fundera hur jag skulle kunna synliggöra Lgr 11 ännu tydligare för mina elever och kom då fram till att jag skulle göra en kunskapsvägg med alla ämnen som eleverna hade i åk 1-3. För att lyfta förmågorna i The Big 5 så började vi med veckans förmåga. Presentationen innehåller en hel del klickbara länkar, som de tre filmerna samt en hel del annat som länkar till olika platser på denna sida. The Big 5 material. Vill du arbete med TB5?

The Big 5 material

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4. FULLTEXT01.pdf. Untitled. 500PromptsNarrativeAndPersonalWriting.pdf. Spotlight English. Komplett-matris-i-engelska.pdf. Listening - KimStudies.

Practice understanding English # 5 - Multimedia ESL exercises. The perks Of being a wallflower. 5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress. Is your students' writing all over the map?

5 Quick Ways to Assess Kids' Writing Progress

You likely have some some students struggling with basic mechanics and others working on their authorial flair. Here are five strategies for assessing a wide range of writing skills fairly and easily. Equally important, this approach will also save you hours of grading time. (It's time to take more of your weekend back!) X Marks the Spot Too often we teachers grade papers as if we are preparing a manuscript for publication. Incorporate Student Reflection Rather than viewing assessment as something only teachers do, have students complete a self-assessment.

Looking for more? » 7 Tips for Formulating the Perfect Five-Paragraph Essay. Do you want to write a five-paragraph essay that makes your mama proud?

» 7 Tips for Formulating the Perfect Five-Paragraph Essay.

In case you missed it, here’s the secret ingredient: structure. These seven tips will help you formulate the perfect five-paragraph essay. Start With an Outline Mapping out your essay before you begin writing helps you stay on point. Listening - KimStudies. Writing an essay - Google Slides. Precious - study questions. Book Club Questions - Fiction - Generic Questions.

Use our general fiction questions when you can't find specific discussion questions.

Book Club Questions - Fiction - Generic Questions

They're basic but smart. 1. Teengagement® Practitioner Network (TPN) If you’re delving into the Teengagement® Unit of Study Divergent in the coming days and weeks, either as a companion piece to the novel Divergent or alone, the following are four engaging resources that you might choose to use in your classroom to hook your students and extend their knowledge.

Teengagement® Practitioner Network (TPN)

Aptitude Test and Choosing Ceremony Source: Choosing a faction in Divergent can be compared to choosing a friend group in school. Matris%20SKRIVA.pdf. Elements of the stories viewed in the movies Divergent and The Hunger Games flashcards. Part time indian book test! flashcards. SCHIMEKCOLEMANSENGLISHERS: DISCUSSION QUESTIONS for PART TIME INDIAN flashcards. 9 English The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 1st semester exam flashcards. The Absolutely True Diary of a Part Time Indian Unit Test Review flashcards. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Storia Teaching Guide. 0_Absolutely_True_Diary_Curriculum_full. "The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian" Sherman AlexieThe author's official home page. The Absolutely True Diary of a Part-Time IndianUnit plan: essential questions, 5-week timeline, daily lesson plans, related nonfiction articles, graphic organizers, final project, assessment rubrics. 20 pages; word processor required for access.

Divergent Unit - Gabrielle Thompson's Teaching Portfolio. ESL Listening Comprehension Exercises: Movie clips to practice English. SECTION 1: Movie Clips Learning through media (movies, music, etc.) is one of the best ways to learn a new language. The Absolutely True Diary of a Part Time Indian Review for Test flashcards. Part Time Indian Ch.10-15 Quiz flashcards. Sherman Alexie on Living Outside Borders. Jane Eyre Summary. Jane Eyre is an orphan whose parents died when she was a baby, at which time she passed into the care of Mrs. Reed of Gateshead Hall. Mrs. Kahoot! SaraBruun: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.

SaraBruun: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Industriella revolutionen. Passion, nyfikenhet och undervisning. ”Don’t tell me – show me”! Rådet kom i ett mail i veckan från en redaktör på tidningen där jag har fått äran att dela med mig av mina tankar i form av krönikor. Don’t tell me – show me. Ju mer jag smakar på orden, desto mer inser jag att det är precis detta som är anledningen till varför inläggen i denna blogg kommer allt mer sällan. Samling med onlineresurser för engelsklärare. Revolting rhymes och språkutvecklande arbetssätt. Jag har en svag klass där hälften saknar betyg. Www.randomhouse.com.au/content/teachers/tsk absolutely true diary.pdf. Industriella revolutionen - annikas-sosite. Jordbruket förändras Jordbruket var grunden i varje lands ekonomi fram till 1700-talet och bönderna levde tillsammans i byar. Byarnas åkermark var uppdelad i tegar, små smala remsor och varje bonde hade flera små tegar på olika ställen.

Tanken var att det skulle bli rättvist, att alla skulle få del av den bästa och den sämre jorden. Divergent: A book analysis of what makes a strong female character. I love books, especially books with strong female characters who aren’t afraid to upset an unjust system and kick some butt. One of those books for me is Divergent, by Veronica Roth. This young adult fantasy novel, which was just released as a motion picture two weeks ago, features several such women who, to varying degrees, rock the proverbial boat of a “perfect society”.

Divergent trilogy, by Veronica Roth: A textual analysis comparing it to the Hunger Games, Harry Potter, and the Twilight series. Photo by Jaap Buitendijk © 2013 Summit Entertainment, LLC. All rights reserved. Divergent by Veronica Roth: A Literary Analysis. I just finished reading Divergent on Saturday. I think that it may be my favorite young adult dystopian to date! I read the book in one day, and I am literally dying to get my hands on the second one. Unfortunately, I’m rather busy with classwork, so I guess it is a blessing in disguise that I haven’t already purchased the book–otherwise I might be up late at night reading it instead of doing my homework. Divergent Chapters 1-3 Summary and Analysis. Summary Chapter 1 Beatrice Prior's house only has one mirror, and it's hidden behind a sliding panel for all but a few days of the year, when she gets a haircut.

As members of the Abnegation faction, her family values selflessness above all else. Sara Bruun. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian Summary. To his surprise, Junior has become one of the best players on the basketball team. He thinks it has something to do with confidence, and living up to expectations. Since their loss to Willpinit, the Reardan team has gone undefeated. His fellow teammates are becoming legendary in the town, and, although in some inexplicably way, he is still an outsider, Junior has hopes that someday, he will establish his own legacy, and the townspeople will be comparing some kid to him. Reardan is scheduled to play Wellpinit again, this time at home. Children of the plains.wmv.

Sherman Alexie young-adult book banned in Idaho schools. Pocahontas & the Powhatan Indians – Skype in the classroom. Pocahontas & the Powhatan Indians. An Autobiographical Poem. Biopoem.pdf. Qs7A4KrlR3OPOhay9WBG. Venn_diagram.pdf. We're Different/We're Alike. Dauid.com. EngVid. Getting It Right! - Verb: temaformer/tempus. By the Time. Popreel. 英语泛读教程(高等教育出版社) Past Perfect. Engelsk grammatik - Böja engelska verb. Genrer/texttyper. The House on Mango Street Writing Activity Printable (9th - 12th Grade) Curious Incident Character Short Quiz flashcards. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time by: Mark Haddon - Quizlet Vocab Project by: Nicholas Shires flashcards. Mark Haddon. The Curious Incident of the Dog In The Night-time Movie Trailer. The Curious Incident of the Dog in the Night-time: Chapters 2-41. For ESL English Language Learners. 185615-1_Popreel.pdf.

185615-1_Popreel.pdf.