background preloader

Hållbar utveckling

Facebook Twitter

Sway - Error. Låneregler - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet. Lånekortet är din personliga ”nyckel” för att kunna använda biblioteket.

Låneregler - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet

Ha det alltid med dig till biblioteket! Du får ett lånekort genom att visa giltig fotolegitimation och skriva din namnteckning på kortet. När du skriver under accepterar du bibliotekets låneregler och godkänner att uppgifter om dig förs in i bibliotekets låntagarregister. De personliga uppgifterna är inte offentliga. Det är du själv som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, alltså även när någon annan använder det. Gapminder World. Teknikförbättringar kan ta jordbruket halva vägen till klimatmålen. ​Forskarna från Chalmers och SP har studerat olika alternativ för att minska utsläppen tillräckligt.

Teknikförbättringar kan ta jordbruket halva vägen till klimatmålen

Förutom minskad konsumtion av nötkött och mjölkprodukter är effektivare produktion och förbättrad teknik avgörande. I gynnsamma fall skulle utsläppen sammantaget kunna halveras genom olika åtgärder i produktionen. – Täckning av stallgödselbrunnar, till exempel, skulle nästan kunna eliminera utsläppen från dessa brunnar, säger David Bryngelsson, en av forskarna bakom studien. Och utsläppen från produktion av handelsgödsel kan halveras om fabrikerna använder den senaste tekniken. Men för att driva fram sådan klimatsmart teknik krävs en mycket ambitiösare klimatpolitik för jordbruket än idag. Minskad köttkonsumtion en viktig pusselbit Enligt forskarna är de tekniska möjligheterna sämre för utsläppen från nötdjur, som är en av de största utsläppskällorna.

. – Men vi måste inte alls ge upp köttätande helt och hållet, säger Stefan Wirsenius, medförfattare till studien. Priset för Thailandsresan 11 december 2015 kl 12:10 - Vetandets värld. Kor bidrar i stor utsträckning till klimatuppvärmningen och flygplan släpper ut mycket klimatgaser.

Priset för Thailandsresan 11 december 2015 kl 12:10 - Vetandets värld

Fredrik Hedenus vid Chalmers Göteborg forskar om strategier för att minska klimatpåverkan och menar att det är dessa områden vi bör tänka på när det gäller våra egna utsläpp. – Flyget och maten är områden där det är svårt att göra stora tekniska förändringar. Där kommer våra egna val på sikt att spela stor roll, konstaterar han. En genomsnittlig svensk ger upphov till ungefär nio ton koldioxidutsläpp per år. Men enligt Fredrik Hedenus behöver vi komma ner till ungefär ETT ton per person och år till 2050 om det ska gå att hålla uppvärmningen under tvågradersmålet. En del av minskningen kan vi klara med teknisk utveckling och politiska beslut. Läs mer: Klimaträttprojektet - Vetenskaplig utvärdering av ett projekt för att minska hushållens klimatavtryck. Infographic: United States of the Environment.

In the spirit of two popular infographics that map out the best and worst of all 50 U.S. states — the United States of Awesome and the United States of Shame — MNN decided to see how each state shines or suffers in regard to environmental and public health.

Infographic: United States of the Environment

Pixar Wall-E Movie Trailer. Mobile Phone. Mobile phones are one of the biggest technological advances made in recent years.

Mobile Phone

Fifteen years ago very few people owned a mobile as they were big, expensive to buy and calls cost a fortune. Today it would be surprising if anyone reading this didn’t own at least one and around 75% of people in Northern Ireland regularly use a mobile phone. Many people have more than one mobile or have old phones lying around at home, often as a result of the 15million phones that are upgraded in the UK every year. If these phones were laid end to end they would stretch from John O’Groats to Land’s End. In total, there are an estimated 90million unwanted phones in the UK alone! This mobile mountain weights around 12,000 tonnes and it is estimated that only 5% of old mobile phones are currently recycled. Packaging is important to protect the phone during transportation, but often mobiles are over packaged in polythene bags, polystyrene and cardboard.

Obsolescence and Upgrades Metals Plastic Round the World. Endangered Species. Brainstorming Environmental Issues. Brainstorming Environmental Issues. Passive for the environment new. Environmental issues worksheet red. Natural disasters. Contemporary environment vocabulary red. Sustainable Development. Planeträddarna. Ekologiska fotavtryck LR. Lärarrum - Utbildning. Elevrum - Utbildning. Varje dag tar du beslut som får effekter på miljön.

Elevrum - Utbildning

Du gör det när du väljer vad du ska äta, hur du ska resa, vad du gör hemma, i skolan eller på jobbet. För att agera måste du veta, vilja och kunna. Här kan du ta del av hur klimatet fungerar, om vår livsstil och vad som påverkar vår miljö. Här hittar du en sammanställning av material och inspiration för att lära dig mer hur du ska agera för en hållbar utveckling.

Vi har samlat en mängd inspiration för dig som elev att använda. Faktablad för skolor. Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart?

Faktablad för skolor

Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. > EnergianvändningHur energi används i samhället och hemmen. > EnergikällorEn introduktion till förnybara och icke förnybara energikällor. Faktablad: Klimatförändringarna. Vädret varierar från dag till dag, vissa dagar är det soligt, andra regnigt.

Faktablad: Klimatförändringarna

Det finns också en naturlig variation olika år, ibland är vintern extra kall och ibland mildare. Klimatet, däremot, beskriver genomsnittliga förhållanden för temperatur, nederbörd, vind med mera under flera år eller sekel. Klimatet på jorden har alltid varierat och livet på jorden kan återhämta sig från istider och stora temperaturhöjningar. Den globala uppvärmningen som nu pågår sker dock mycket snabbt. Organised by TES Global & Unicef. Ited Nations 2015: Time for Global Action. GLOBALA MÅLEN - Globala målen. Sök exempel åk 7 – 9 och gymnasiet.