background preloader

Hållbar utveckling

Facebook Twitter

Låneregler - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet. Lånekortet är din personliga ”nyckel” för att kunna använda biblioteket.

Låneregler - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet

Ha det alltid med dig till biblioteket! Du får ett lånekort genom att visa giltig fotolegitimation och skriva din namnteckning på kortet. Gapminder World. Teknikförbättringar kan ta jordbruket halva vägen till klimatmålen. ​Forskarna från Chalmers och SP har studerat olika alternativ för att minska utsläppen tillräckligt.

Teknikförbättringar kan ta jordbruket halva vägen till klimatmålen

Förutom minskad konsumtion av nötkött och mjölkprodukter är effektivare produktion och förbättrad teknik avgörande. I gynnsamma fall skulle utsläppen sammantaget kunna halveras genom olika åtgärder i produktionen. – Täckning av stallgödselbrunnar, till exempel, skulle nästan kunna eliminera utsläppen från dessa brunnar, säger David Bryngelsson, en av forskarna bakom studien. Och utsläppen från produktion av handelsgödsel kan halveras om fabrikerna använder den senaste tekniken. Priset för Thailandsresan 11 december 2015 kl 12:10 - Vetandets värld. Kor bidrar i stor utsträckning till klimatuppvärmningen och flygplan släpper ut mycket klimatgaser.

Priset för Thailandsresan 11 december 2015 kl 12:10 - Vetandets värld

Fredrik Hedenus vid Chalmers Göteborg forskar om strategier för att minska klimatpåverkan och menar att det är dessa områden vi bör tänka på när det gäller våra egna utsläpp. – Flyget och maten är områden där det är svårt att göra stora tekniska förändringar. Infographic: United States of the Environment. Pixar Wall-E Movie Trailer. Mobile Phone. Endangered Species. Brainstorming Environmental Issues. Brainstorming Environmental Issues. Passive for the environment new. Environmental issues worksheet red. Natural disasters. Contemporary environment vocabulary red. Sustainable Development. Planeträddarna. Ekologiska fotavtryck LR. Lärarrum - Utbildning. Elevrum - Utbildning.

Varje dag tar du beslut som får effekter på miljön.

Elevrum - Utbildning

Du gör det när du väljer vad du ska äta, hur du ska resa, vad du gör hemma, i skolan eller på jobbet. För att agera måste du veta, vilja och kunna. Faktablad för skolor. Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart?

Faktablad för skolor

Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. Faktablad: Klimatförändringarna. Vädret varierar från dag till dag, vissa dagar är det soligt, andra regnigt.

Faktablad: Klimatförändringarna

Det finns också en naturlig variation olika år, ibland är vintern extra kall och ibland mildare. Klimatet, däremot, beskriver genomsnittliga förhållanden för temperatur, nederbörd, vind med mera under flera år eller sekel. Klimatet på jorden har alltid varierat och livet på jorden kan återhämta sig från istider och stora temperaturhöjningar. Den globala uppvärmningen som nu pågår sker dock mycket snabbt. Organised by TES Global & Unicef. Ited Nations 2015: Time for Global Action. GLOBALA MÅLEN - Globala målen. Sök exempel åk 7 – 9 och gymnasiet.