background preloader

Emfelt

Facebook Twitter

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk. Artikel nummer 14 2016: “Träpinnegrejsimojs-sak”: Elevers användning av ämnesspecifika begrepp i slöjdämnet Laila Guvå och Maria Stevanovic arbetar på Tunaskolan i Botkyrka.

Elever lär sig inte slöjdens ämnesspråk

Elever snappar inte med självklarhet upp slöjdens ämnesspråk. Det konstaterar språklärarna Laila Guvå och Maria Stevanovic på Tunaskolan i Botkyrka kommun. Tillsammans med två slöjdlärare har de undersökt hur olika sätt att ge instruktioner påverkar elevernas användning av slöjdens ämnesspråk. Varför ville ni skriva en utvecklingsartikel?

– Det skrivs mycket om och för lärare kring men inte så ofta av lärare själva. Vad handlar utvecklingsartikeln om? – Om elevers användning av ämnesspecifika begrepp i slöjdämnet. Vilka resultat har ni sett? – Att elevernas användning av ämnesspecifika begrepp varken ökade eller skiljde sig markant mellan grupperna efter projektet. . – Slöjd är också ett ämne där eleverna fokuserar på ”görandet”. Hur har er arbete förändrats av projektet? Lär dig koda med Linda Mannila. Kan du koden?

Lär dig koda med Linda Mannila

Om inte, har du möjlighet att hänga på ett av samtidens stora namn inom Maker- och programmering – forskaren och föreläsaren Linda Mannila. Förutom forskningen inom datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är hon en mycket viktigt röst inom både finsk och svensk skolutveckling och digitalisering. Både gällande fortbildning av lärare och pedagoger, men även som debattör. Kan du koden är ett material som riktar sig till barn mellan 9 och 15 år. Det är i huvudsak till för att ge en introduktion och komma igång med programmering för barn och unga. Nyttans evangelium urholkar själen. Genom historien har författare och filosofer påmint om nyttan av det onyttiga och onyttan av det nyttiga – ändå har nyttoprincipen aldrig stått lika högt i kurs som idag.

Nyttans evangelium urholkar själen

I en lovordad stridsskrift gisslar litteraturprofessorn Nuccio Ordine nyttotänkandets diktatur. Trakta efter mer, som Platon i ”Staten” kallar pleonexi, har tänkare ända sedan antiken ansett som föraktligt. Lika skarp som Platon är Aristoteles som i ”Politiken” fördömer manin att samla pengar på hög (krematistik). En bestämd maning att inte oroa sig för sitt timliga väl möter man hos evangelisten. Det finns de som ­tänker så också idag. Didaktiska Dimensioner i Digitalt lärande. Från det digitala till det virtuella klassrummet – Omvärldsbloggen. Förra våren skrev jag om ViRum, en satsning på att skapa en nätbaserad kollaborativ undervisningsmiljö på gymnasienivå i Svenskfinland, som drivs av Åbo Akademi och gymnasieskolorna i de tre regionerna.

Från det digitala till det virtuella klassrummet – Omvärldsbloggen

Läraren och den virtuella lärmiljön by Charlotta Hilli on Prezi. Undervisning larande 14 2016. Slöjdlärarportalen – Nätverket för slöjdlärare i Sverige. Facebook. Skolan och de nyanlända barnen 22 augusti 2016 kl 12:10 - Vetandets värld. Nu är det skolstart för många barn som kommit med flyktingströmmen till Sverige.

Skolan och de nyanlända barnen 22 augusti 2016 kl 12:10 - Vetandets värld

De möter en skola som skiljer sig en hel del mot vad de är vana vid. Så hur går det för barnen? Får de godkända betyg? Att tänka på vid digitalisering av skolan! Språkutvecklande arbetssätt. Det är dags att sluta förtrycka barnen! Hon är barnens röst i vuxenvärlden.

Det är dags att sluta förtrycka barnen!

Att bidra till en jämlik verklighet och utveckla förståelse för barns behov och lärande – speglad i samtidens tekniska utveckling – är ett engagemang hon bär med sig i allt hon gör och som kommit att prägla hennes liv. Det är lika mycket ett intresse, en passion, som det är ett jobb för forskaren Elza Dunkels. -Det har blivit ett slags livsstil hela familjen delar, säger Elza där vi sitter och blickar ut över älven i solens heta förmiddagsstrålar. Hon skall strax in och föreläsa på en konferens om förskolans yngsta barn, i regi av Lärarfortbildning AB.

Vårt samtal tar ett naturligt avstamp i den rädsla för ny teknik och samtida utveckling som Dunkels så ofta möter i det offentliga rummet. Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever. Efter 12 år som gymnasielärare i svenska och historia upplever Anna Nord att eleverna har fått allt svårare att sålla i en text och ta med sig de viktiga bitarna.

Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever

När hon vidareutbildade sig för att ta en andra examen som speciallärare med inriktningen läs- och skrivutveckling började hon reflektera över sin ämnesundervisning. Till slut valde hon att som examensarbete forska på införandet av lässtrategier i den egna undervisningen. – Jag insåg att jag hela tiden hade varit mer intresserad av produkten än processen – läsningen var bara en väg fram till det som var viktigt.

Nu är jag mer intresserad av processen, och då blir produkten mycket bättre. Känslan av otillräcklighet kan slå hårt mot lärare som undervisar nyanlända elever.

Flera av åhörarna på Anna Kayas seminarium på Bokmässan nickar igenkännande när hon pratar. Hopplösheten som kan infinna sig ibland hos lärare som ska undervisa en grupp där alla pratar olika språk och har olika skolbakgrund verkar vara igenkänd hos åhörarna. – Den här boken skulle kunna bli ett substitut för de erfarna lärare som vi faktiskt behöver. Sharpening with the Tormek SVS-50 Multi-Jig. En blogg om språk och kunskapsutveckling. Slöjden i fickan. Pris: 22 kronor (gratisversion finns).

Slöjden i fickan

PROJEKTKOLL. App som håller reda på vem i klassen som stickar vad – och låter dig ha koll på vad som göms i garnlagren. För in klassens stickprojekt med namn och bild, anteckna stickstorlek, typ av garn med mera. Knitting Guide (iPhone) Pris: 15 kronor. BÖRJA STICKA. Knit Hat Designer (iPhone) Pris: 45 kronor. Slöjdens roll i skolan behöver diskuteras mer. Lärarstudenter i Finland ser teknisk slöjd som viktig för mångfald och kunskapsbredd.

Slöjdens roll i skolan behöver diskuteras mer

Det framkommer i Juha Hartviks avhandling om lärarstudenters syn på teknisk slöjd i den finska grundskolan. I sina resultat efterlyser han mer mångsidig dialog om slöjdämnet i lärarutbildningen. Varför blev du intresserad av ämnet? – Genom mitt arbete som lärarutbildare vid Åbo akademi. De som utbildar sig till klasslärare i årskurs 1-6 får genom sin examen behörighet att undervisa i grundskolans alla läroämnen, inklusive slöjd. Har normkritiken blivit norm? – Jag har ju bott i Kina i många år. Och så kom jag tillbaka till Sverige och konstaterar att museerna håller på att politiseras och att de för ut regeringens budskap och propaganda i utställningarna, säger journalisten och författaren Ola Wong. Den 28 september skrev han en artikel i Svenska dagbladet med rubriken "Bah Kuhnkes kulturpolitik hotar kulturarvet". Artikeln blev startskottet för en intensiv debatt om hur dagens kulturklimat präglas av ängslighet och normkritik, där bland andra Aftonbladets Åsa Linderborg och Axess PJ Anders Linde har höjt kritiska röster mot vad som beskrivs som en ökad politisering av Sveriges museer.

Digitala korsstygn. I boken Från wikis till mattefilmer – om IKT i skolan samlar redaktören Lena Vestlin framgångsberättelser om många av de mer välkända IKT-projekten i svensk skola på klassrumsnivå. Exemplen visar på olika sätt att arbeta med den nya informationstekniken, från pedagoger som spelar in instruktionsfilmer och delar med varandra, elever och föräldrar på en gemensam portal, till hur man arbetar med en skoltidning på webben.

Man har velat visa den bredd som finns inom detta expansiva område. Alla exempel är i reportageform och elever och pedagoger är i centrum där man som läsare känner sig närvarande i klassrummet. Läsaren får följa arbetsprocessen och höra elevers upplevelser, sedan kommer en fördjupning i pedagogens tankar bakom arbetet. Reportagen är inspirerande på så sätt. The hand and the mind – On learning, making and design – Medium. Bergklinten 1928 - Interiör bottenplan - Västarvet. Förstuga I förstugan finns en trappa som leder upp till övervåningen. Handledaren av trä är brunlaserad och fernissad och infäst i väggen med smäckra väggfästen. Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan? Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. UR Samtiden - Skola på vetenskaplig grund: Lärandets mysterium - UR Skola. Multimodal teori stärker elevers meningsskapande.

Detta menar Petra Magnusson i sin avhandling Meningsskapandets möjligheter. Hon har bl.a. har observerat, intervjuat och filmat elevers och lärares arbete med skrivna och multimodala texter i två klasser på samhällsvetenskapliga programmet. Med multimodala texter avses hur andra resurser än tal och skrift används för att skapa betydelse, till exempel bilder och ljud.

Den visuella texten : multimodal analys i praktiken - Anders Björkvall - Häftad (9789173828406) Så läser du budskapet under ytan. UR Samtiden - Koden till bättre lärande - UR Skola. Så lyfter de undervisning för nyanlända. Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare. Halleluja – Skolverket erkänner pluralism - Per Kornhall. PROJECT PRECIOUS TRASH. Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning? Att tala om kunskap och nationella mål i relation till bildningsbegreppet öppnar för andra perspektiv på och resonemang om hur kunskapsresultaten kan höjas, skriver Ingrid Carlgren. (red) När glädjeyran efter PISA-resultaten lagt sig är det dags för eftertanke. Om resultaten är ett trendbrott är ännu för tidigt att säga; när det gäller likvärdigheten ser vi ju definitivt inget trendbrott – tvärtom! Det märks dessvärre inte heller något trendbrott när det gäller många av kommentatorernas tro på vårt nuvarande system.

PISA-resultaten tas nu som stöd för Björklunds reformer vilket egentligen är ganska häpnadsväckande med tanke på att vi nu är tillbaka på den nivå vi låg före de senaste reformerna. Det är viktigt att hålla isär reformerna och Mattelyftet som ju är en gigantisk fortbildningssatsning. För att få till stånd en långsiktigt hållbar kunskapsutveckling tror jag vi behöver en bildningsdiskussion. Björklunds reformer har skapat starka incitament för en sådan utveckling. UR Samtiden - Skapa mening i klassrummet: Att undervisa utifrån mönster i språk - UR Skola.

När ska vi sluta låtsas att det är okej att shoppa loss? Slow Fashion by JohannaN. Experterna: Så kan vi minska skolgapet. Didaktorn: Hela skolans angelägenhet - UR Skola. Bedömning, beslut och planering - kartläggning i steg 1 och 2. Forskare och skolan - Monica Axelsson - Lärarutbildningar vid Stockholms universitet. Artikelarkiv - Slut på slit & släng.

Skola i en digital tid – Att leda från vision till verklighet. Forskaren: skolan fokuserar på nyanländas brister. Exemplarlista. Kan könsuppdelning av skolidrotten vara feministisk? "Digital kunskap borde ingå i lärarnas kompetens" Fuktisolering och dränering i Marks kommun. Få offerter via - Offertsvar.se. Markproffs - Hitta alla seriösa markentreprenörer på en plats. Språkutveckling i slöjdsalen by Elisabet Jagell on Prezi. I Jönköping och Borås får människor och tyger ett nytt liv – Ett varv till med Anna. Marbogårdens Snickeri. Designing Tangible Manipulatives Rooted in Traditional Female Crafts. Resultatet styrs av metoderna. Naturen, människorna, arbetet och nöjen – om Otto Salomon och hans livsgärning på Nääs. European Textile Network. ”Kontexten och syftet är det viktiga” Hur mår psykiatrin? 1 november 2016 kl 10:03 - Kropp & Själ.

Så blir du en skicklig ledare i klassrummet. Kartläggning – Hülya. Om oss. JTE v12n1 - Confidence! Its Role in the Creative Teaching and Learning of Design and Technology. Tasty - Home. Wemoto Byxa - Laila Grey. Språkutvecklarna. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Vad skapar mening i skolan? Den här sidan handlar om allt som rör sig i en slöjdlärares tankar.