background preloader

Elaine76

Facebook Twitter

Skrivprocessen7. Skrivprocessen6. Skrivprocessen5. Skrivprocessen4. Skrivprocessen3. Skrivprocessen2. Skrivprocessen1. Läsförståelsestrategin - Att göra textkopplingar. Dagens 5 skrivning. Dagens 5 ordarbete. Dagens 5 Lyssna till högläsn. Dagens 5 Läs tyst. Dagens 5. Läslyftet. - Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor- Sätt ditt eget lärande i fokus- Pröva aktiviteter direkt i undervisningen Det här är Läslyftet Vad Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

Läslyftet

För vem Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier. Hur Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen. Var Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Omfattning Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Så går det till Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare.

Planera och organisera för Läslyftet Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB) Statsbidrag Läs mer om statsbidrag för Läslyftet. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Bildpromenad med Läsfixarna

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Jag tänkte att detta måste jag testa och sagt och gjort så letade jag upp en av våra fina pdfer i "En läsande klass". Ett textutdrag hämtat från Moni Nilssons bok " Bästa vänner" som är en lättläst bok med många fina bilder.

Jag tog upp pdf-utdraget på vår smartboard och visade inte eleverna första sidan utan den sida som följer där vi kan se två barn stå på en balkong med en fantastisk utsikt. Eleverna fick förutspå vad boken skulle kunna handla om utifrån bilden med balkongen och förslagen var många. Bara utifrån bilderna kunde vi förstå berättelsen på djupet och diskutera innehållet. Stjärnmatte -uppdrag matematik. Annelis matteböcker. Matris-1-ht-åk-2-ma.png (PNG Image, 825 × 554 pixels) So-ämnen årskurs 1- 3. Teknik åk 1- 3 matris Rosenlundskolan. Bedömningsmatris NO år tre. Matris i NO åk 1-3, Lilla Edets kommun.

Matris Svenska åk 1-3. Bedömningsmatris So åk 1-3 Gu och Hg. F%C3%B6rm%C3%A5geskyltar-bilder-20140121.pdf. The Big 5 i skolan. Matematik.

Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun.

Matematik

Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. Vi har även lärandemål som vi jobbar mot varje vecka. Hur skulle jag då göra detta begripligt för eleverna? En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. För att synliggöra vad det är vi jobbar med just nu har jag valt ut de förmågor och det centrala innehållet från kunskapsväggen och lagt på bloggen jag har med mina elever – kunskapsgänget.se Det rödmarkerade i molnen är det centrala innehållet vi jobbar med just i detta område.

Mer exempel hittar ni också på elevernas blogg – kunskapsgänget.se. ABC-klubben åk 1. Veckans experiment. UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf. Göran Svanelid stödmeningar. Från kass till vass. Checklistor att hämta!

Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

Checklistor att hämta!

Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. I måndags startade vi upp berättelseskrivande utifrån ett uppslag i Diamantjaktens arbetsbok. Vi pratade om karaktärer, miljö, problem och lösning. Skrivschema är vi också bekanta med sedan länge och det blir så tydligt när man använder sig av det för att strukturera upp sin berättelse med början, mitten och slut. Mina två grupper i åk 2 fick först planera och skriva varsin gemensam berättelse med mig innan de fick arbeta på egen hand. Vinstlotten Det var en gång en pojke som hette Fred.

Vännerna kom på en gång. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. Evas vinterplåster - Smitta och Immunförsvaret. Värdegrundande förmågor. Procedurförmåga[1] Metakognitiv förmåga[1] Begreppslig förmåga. Analysförmåga[1] Skribentens delar. Smart läsare. LÄSSTRATEGIER. Skrivprocessen bedömning.