background preloader

Källkritik & informationssökning

Facebook Twitter

DuckDuckGo - Sökmotorn som inte spårar dig. CHECKLISTA FÖR KÄLLKRITIK I SOCIALA MEDIER. Checklista källkritik. EasyWhois: Lookup Domain Whois Records and Research DNS Information. FotoForensics. IIS - .se domäner. Internet Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine. Kolla källan. Lathund harvard. MetaGlossary.com. NuNames.NU - Register your .NU domain today. OneLook Reverse Dictionary.

<div id="needs_javascript"><center><b>Note: The new Reverse Dictionary requires JavaScript.

OneLook Reverse Dictionary

</b><br /><img src=" If you have disabled JavaScript in your browser, please <a href=" it for this site</a> or use the <a href=" version of the reverse dictionary</a> here. </p><p></center><div> How do I use OneLook's thesaurus / reverse dictionary feature? This tool lets you describe a concept and get back a list of words and phrases related to that concept. Your description can be anything at all: a single word, a few words, or even a whole sentence. Why would I want to do this? Here are some examples of how you might use this tool: Has this changed recently?

Yes! How does it work? The reverse dictionary uses the Datamuse API, which in turn uses several lingustic resources described in the "Data sources" section on that page. Yikes. For some types of searches only the first result or the first few results are likely to be useful. Can I use this service from anywhere on OneLook? Sure! Certainly! Yes! Oxford - Källhänvisningar. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten.

Oxford - Källhänvisningar

I Oxfordsystemet - kallas också (fot-)notsystemet - består källhänvisningen i den löpande texten normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning. Tre varianter av Oxfordsystemet Om du skriver fullständig bibliografisk information i fotnoten om källan (se exempel 1 nedan) är det ibland inte nödvändigt att skriva en referenslista på slutet. Hör med din handledare/lärare vad som gäller för dig! Om källförteckning ska inkluderas samlas alla referenser i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor. Noter och fotnoter Fotnoten kan innehålla fullständig bibliografisk information (se exempel 1). Det är inte heller nödvändigt att skriva fullständig bibliografisk information varje gång om texthänvisning sker till samma källa flera gånger i texten.

Oxford - Referenser. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser för olika typer av material enligt Oxford.

Oxford - Referenser

Exempelsamlingen bygger i huvudsak på de rekommendationer som ges i The Chicago Manual of style. The essential guide for writers, editors, and publishers. 15 uppl. Chicago: University of Chicago Press, 2003. Alla källor som används samlas normalt i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor.16:e upplagan av Chicago Manual - online För information hur skriver referenser i den löpande texten se Källhänvisningar Oxford. Bok med en författare Inkludera följande (om tillgängligt): författarens efternamn och förnamn; titel; upplaga (om ej 1:a) ; Förlagsort och förlag, utgivningsår.

Exempel: Rushdie, Salman. Snabbguide harvard. Statens medieråd - Barn, unga och medier. TinEye Reverse Image Search. Utgivarna. Viralgranskaren. WHOIS Search. Gottepåse till GOW, tema Källkritik. 17 mars, 2016 | Publicerad av Mathias | Kategori: Artiklar Nättidningen Re:flex redaktion bjuder på gottepåse till alla arrangörer av GOW, Get-Online-Week, 14-20 mars.

Gottepåse till GOW, tema Källkritik

Här hittar du roligt och informativt material att fördjupa dig i och arbeta vidare med. Gottepåse till GOW, tema Källkritik ”More Candy” CC BY 2.0 by Rool Paap on Flickr Svart hatt, vit hatt men inte foliehatt – Annika Englund, digitalstrateg, skriver kunnigt om hur vi sprider vilseledande information och i värsta fall själva bidrar till manipulation och propaganda. Geek Girl Meetup om säkerhet och integritet och om att vara en motvikt mot mansdominansen. Surfa Lugnt – Surfa Lugnt är ett nationellt nätverk som jobbar för att höja skolans och vuxnas kunskaper om ungas vardag på nätet. Introduktion till nätsäkerhet för privatpersoner, om SE-stiftelsens guider: Anders Thoresson skrev guiden ”Kom igång med säkrare mobiltelefon!”. MSB skyddar vårt civilsamhälle men är även en brandkår på nätet som ständigt vakar över oss.