background preloader

Jobbet

Facebook Twitter

Överlämningar

Interactive Learning Sites for Education - Home. Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till. Alla elever som ingick i studien hade pragmatiska svårigheter (mätt med skattningsformuläret Children’s Communication Checklist-2; Bishop, 2003).

Pragmatisk språkstörning och varför förståelse av sociala regler inte alltid räcker till

Ungefär hälften av eleverna hade en expressiv språklig förmåga inom eller strax under normalområdet, medan hälften av eleverna hade resultat som tyder på måttlig till grav expressiv språkstörning (mätt med CELF-Expressiv skala). Två mått på pragmatisk/social förmåga ingick i studien: Pragmatisk förmåga i samtal Pragmatisk förmåga i samtal skattades med instrumentet Targeted Observation of Pragmatics in Children's Conversations (TOPICC; Adams et al. 2011). Eleven får prata med en vuxen kring tre bildserier och fem minuter av konversationen kodas sedan med hjälp av TOPICC (protokollet finns för gratis nedladdning här: www.psych-sci.manchester.ac.uk/scip). ChecklistaTillaggTillGoogleChrome. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. NPF BLOGGEN: Autistiska sammanbrott.

Meltdowns och shutdowns - två olika sorters sammanbrott vi med asperger kan uppleva om vår hjärna samlar in för mycket intryck.

NPF BLOGGEN: Autistiska sammanbrott

Man kan väl säga att det är ungefär som när en hårddisk fylls på med för mycket saker, datorn börjar då hacka och hänga upp sig och plötsligt blir det en hårddiskkrasch. När jag var yngre förstod jag inte varför jag fick sammanbrott så fort min hjärna blev överbelastad. Det kunde börja sticka, bränna och hugga i kroppen. ”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning.

”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning

Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. När jag började använda dem upptäckte jag att alla elever blev hjälpta av dem, och att de dessutom tyckte att det var roligt, säger Helene Fägerblad. Lankskafferiet.org. World and Continents - Print Free Maps Large or Small. Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse. Idag jobbade jag med läsförståelse mha Lässugen och Reportern fast i min klass.

Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse.

Där jag försöker möta alla mina elever och utmana dem på deras nivå. Gång på gång : Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd - Vanna Beckman, Margareta Kärnevik Måbrink, Helen Schaumann, Margareta Kärnevik Måbrink, Helen Schaumann - böcker(9789127072053) När barn inte gör som vi vill: Att tro att autistiska barn bara vill bestämma. ”Ett barn med autism har svårt att se saker från ovan och när man befinner sig där nere mitt ibland allt, så kan även en mindre förändring på nära håll se väldigt stor ut.

När barn inte gör som vi vill: Att tro att autistiska barn bara vill bestämma

En begränsad föreställningsförmåga gör det också svårt att själv kunna se vad en förändring egentligen innebär. Tänk dig att din värld är uppbygg som ett legotorn. För de flesta av oss, så räcker det att plocka bort den röda biten och sätta dit en grön när någon kommer med exempelvis ett nytt förslag i en lek.

Har man autism så raseras tornet och man måste bygga om det på nytt så fort en bit ändras. Man behöver gå igenom hela bygginstruktionen från början till slut (om ingen utifrån lyckas förklara exakt var tornet förändras) och skapa ett helt nytt torn. Ovan text är en av fallgroparna i Fuktionstrappans tredje steg som du hittar i den kommande boken ”Vilse i klassen – om inkludering och andra fallgropar”. Mer om innehållet i boken kan du läsa här.

Mer matematik i årskurs 4-6. Det är av stor vikt att elever i grundskolan och motsvarande skolformer får de kunskaper i matematik som de kommer att behöva i yrkeslivet eller för fortsatta studier.

Mer matematik i årskurs 4-6

Svenska elevers matematikkunskaper har försämrats under 2000-talet vilket bekräftas i flera internationella utvärderingar. Eleverna har rätt att få det stöd de behöver för att nå kunskapskraven. Undervisningstiden i matematik har tidigare utökats för elever i årskurs 1-3 och sedan budgetpropositionen för 2014 har det redogjorts för att utökad undervisningstid också kommer ske för elever i årskurs 4-6 med start läsåret 2016-2017.

I lagrådsremissen föreslås att den minsta totala undervisningstiden i matematik utökas successivt med 105 timmar i grundskolan. Detta föreslås också för grundsärskolan (utom för inriktningen träningsskola), specialskolan och sameskolan. Tips pa akk appar. Kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser. Vid sällsynta diagnoser ingår ofta någon form av kognitiv nedsättning.

kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser

Johanna Björk berättar om vad som påverkar förmågan att tänka, tolka, uppmärksamma, minnet och vårt språk. Filmerna om kognitiva nedsättningar är ett samarbete mellan Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska. Filmerna är textade på svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning. Del 1 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar. ABC - träna på bokstäver. NO %C3%A4mnen%204 6.

So/no

Search lessons by keyword. Tio topplistor du inte vill vara utan. Specialpedagogen Maja. Utredningar FörhållningssättPosted by Maja Lindqvist Tue, February 09, 2016 06:09:57 Dokumentation över elever som uppmärksamts att de riskerar att inte uppnå kunskapsmålen/kunskapskraven växer på skrivborden.

Specialpedagogen Maja

Stora högar som någon utanför den vardagliga undervisningen förväntas slutföra innan veckans slut. Febrilt letar ansvarspersonen upp den skolpersonal som arbetar nära eleven för att få hjälp med utredningen. Särnät.

Arbetsbeskrivning

APPAR. Svenska. Matte. Alternativa provformer. Träningsskolan – Estetisk verksamhet. Möten. Särbegåvning. File download. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet.