background preloader

IKT

Facebook Twitter

New Google Sites + Google Classroom - Teacher Tech. Take Polls in Your PowerPoint Presentation in Real Time - BetterCloud Monitor. There are actually multiple options for this kind of technology, but the one we’re going to look at today is called Poll Everywhere.

Take Polls in Your PowerPoint Presentation in Real Time - BetterCloud Monitor

We picked this version because as we install it, you should notice that it has a free version, which is a great way to evaluate how well it will work for your presentations. In PowerPoint, go to the Insert tab and click on Store in the Add-ins group. Digitala verktyg. Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser.

Digitala verktyg

Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Som vanligt när det gäller undervisningens innehåll (VAD) eller de metoder läraren använder (HUR) gäller det att ha klart för sig i vilket syfte den ena eller andra används (VARFÖR). En del kollegor har säkert lärt sig Google Drive, Kahoot och Padlet, men många lärare står fortfarande utanför den digitala världen och därmed också eleverna. Vägen att använda verktygen fylls lätt av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig hur verktygen kan nyttjas är just nu alldeles för stor.

Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren. Alla elever i klass 8 ska skriva inlägg på engelska om övernaturliga fenomen på vår blogg.

Grammarly – räddaren i nöden för engelskläraren

En skog av händer. Hur stavar man…? Säger man…? Är det här rätt? Tänk om du kunde klona dig så att alla 30 elever får hjälp samtidigt! DViSonAir #20: GAFErep (del 2) 5 tips for mastering Google Slides - Synergyse Training for Google Apps. Get Google Apps News & Tips.

5 tips for mastering Google Slides - Synergyse Training for Google Apps

How to do Everything with Google Photos. Uppgradering till 64-bitars Chrome - PC f r Alla. Operativsystemen har för länge sedan uppgraderats till 64 bitar.

Uppgradering till 64-bitars Chrome - PC f r Alla

Är det Windows 7 eller Windows 8 du har är sannolikheten stor att det är 64-bitarsversionen. Men program­uppdateringarna har inte hängt med på samma sätt. Om du använder Google Chrome som webbläsare har den länge enbart funnits i 32-bitarsversion och först nyligen uppgraderats till 64-bitarsversion. Men den nya varianten installeras inte automatiskt.

Du får fortsätta att dras med den gamla tills du själv aktivt uppgraderar. Missa inte: Så hindrar du Google att styra din surfning Det finns två enkla sätt att ta reda på vilken version du har. Det andra sättet är att starta Aktivitetshanteraren (Ctrl + Skift + Esc). Annars uppgraderar du så här: www.google.se/chrome/browser/desktop. 1. 2. 3. 4. Fakta. Educational Technology and Mobile Learning: New- Google Classroom Starts Sending Out Notifications to Students. Educational Technology and Mobile Learning: Word Swag- A Great App for Creating Poster Quotes and Educational Flyers. July 19, 2015 A few days ago we posted here a collection of some excellent iPad apps students can use to add text to pictures.

Educational Technology and Mobile Learning: Word Swag- A Great App for Creating Poster Quotes and Educational Flyers

Today, we are adding another equally important app to this list. Word Swag allows you to design beautiful graphics and create amazing text layouts. You can easily stylize your images by adding text, background and different colour fonts. Word Swag is great for creating poster quotes to share with students in class. Webbkurs: IT för lärare. För en tid sedan hjälpte jag Nationalencyklopedin att ta fram en av tre webbkurser som ingår i det webbaserade utbildningspaketet ”IT för lärare”.

Webbkurs: IT för lärare

I paketet ingår flera utbildningar som helt och hållet fokuserar på hur internet och sociala medier kan användas i undervisningen. Det bästa av allt – under 2015 erbjuder NE alla som är lärare och som har ett personligt konto att ta del av webbkurserna helt kostnadsfritt! Så om du har ett NE-konto några minuter över i sommar är dessa 20-30 minuterskurser väl värda att klicka sig igenom. Läs mer om utbildningarna och logga in genom att klicka här! Dessa tre kurser om sociala medier i undervisningen har jag varit med och tagit fram: Fixing Online Math Education on Vimeo. Create Self-Grading Quiz Using Google Docs (1 of 3) Doctopus + Classroom + Goobric = :) Färdighetsträna talkamraterna. Maj12 Mina elever bara älskar att använda kahoot.

Färdighetsträna talkamraterna

Jag har använt kahoot till att färdighetsträna talkamraterna. Jag går in på och skapar ett quiz. Jag har t.ex. gjort ett quiz som heter ”addition 1-10″ och ett som heter ”subtraktion 1-10″. Sedan ansluter jag min padda till projektorn och där visas frågorna (20 st) med fyra svarsalternativ. Eleverna har lagt på sin hemskärm på iPaden. Educational Technology and Mobile Learning: A Handy Google Drive Tool for Annotating PDFs. June 5, 2015 Notable PDF is a useful tool to use for viewing and annotating your PDFs.

Educational Technology and Mobile Learning: A Handy Google Drive Tool for Annotating PDFs

Notable PDF works with Google Drive and is also accessible offline. You can use it to view PDF files on your browser. You can easily highlight text, add comments, underline or strikethrough text and instantly share your PDF files with your colleagues and collaborators. To-do list, Reminders, Errands - App of the Year! 20 Things You Can Do With Google Classroom.