background preloader

Nationella prov

Facebook Twitter

Muntliga delprov ska ges på hösten. Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med. Arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden.

Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med

Vad betyder det egentligen för dig som är lärare och vilka krav kan du ställa på din rektor? Under våren är det dags för nationella prov för många lärare. Något som kan leda till att det blir mer arbete än vanligtvis. Ska rymmas inom reglerade arbetstiden - Arbetstiden kan variera över terminen och det är inte konstigt. Du som har ferieanställning har arbetstiden uppdelad i reglerad och oreglerad arbetstid. Allt som du som lärare måste göra, till exempel föräldramöten, undervisning och nationella prov, ska rymmas inom de timmarna. Planera din arbetstid över hela året - Därför är det viktigt att planera sin arbetstid så att du vissa veckor arbetar mer än andra, säger Erik Hallsenius. Det finns många olika sätt att planera sin arbetstid. Den planering du gör ska godkännas av rektor. Du ska inte lösa problemet själv Om problemet redan finns kan du ställa krav på din rektor att hjälpa till att lösa det. ”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola

Det tar 1.200 timmar bara att bedöma elevers provsvar i årskurs 3 och 6.

”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola”

Att bedömningarna är relativa är upprörande. Det är dags för Skolverket att lägga bort prestigen och en gång för alla göra genomgripande förändringar av de nationella proven, skriver 17 skolledare i Haninge. Just nu är Sveriges skolor inne i slutskedet av nationella prov. I svenska, engelska, matematik, NO och SO har ett stort antal delprov fått vårterminen att i det närmsta vara helt upphackad. Till vilken nytta, kan man fråga sig. Nationella prov ska bli digitala. Lärare och elever har stora förändringar i de nationella proven att vänta.

Nationella prov ska bli digitala

Redan nästa år blir upplägget delvis ett annat, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin. Det gick både bra och mindre bra för alla niondeklassare som skrev nationella prov i våras. Bäst gick det i engelska, där endast tre procent blev underkända och den genomsnittliga betygspoängen blev 15 av 20. Sämst gick det i svenska som andraspråk med 23 procent underkända. I matematik, kemi och historia var andelen underkända 13 procent, enligt Skolverket.

Provresultatet visar precis som tidigare års prov och slutbetyg att nyinvandrade elever presterar sämre, tjejer klarar sig bättre än killar och att högutbildades barn klarar sig bättre än lågutbildades. Tidigareläggs De nationella proven ska stödja en rättvis betygssättning. Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6. Materialet ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6.

Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6

Bedömarträningsmaterialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med. Att arbeta med materialet Ett sätt du kan arbeta med materialet är att du först skaffar dig en överblick av alla delar, beslutar vilka delar du tänker använda och hur du ska planera in den tid som behövs för att du ska vara väl förberedd inför bedömningen av dina egna elevers prestationer i proven. Kanske bör du planera arbetet tillsammans med kolleger och skolledning, i ett nätverk eller tillsammans med kollegor från andra skolor. Träningen ger antagligen bättre effekt om du har någon att diskutera med. Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk Bedömarträning i matematik Bedömarträning i engelska Proven fokuserar på de förmågor som beskrivs i kursplanen Tillförlitlig bedömning - hög reliabilitet.

Gamla nationella prov. "Central bedömning av nationella prov försvårar för lärare" Det skriver Mats Lundström, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik och projektledare för nationella provgruppen för NO i årskurs 6 vid Malmö högskola.

"Central bedömning av nationella prov försvårar för lärare"

Socialdemokraterna i Malmö har som lokalt vallöfte lanserat att bedömningen av de nationella proven i skolan ska ske centralt i kommunen och inte på den enskilda skolan.Förslaget att bedömningen ska genomföras centralt har även framförts av utbildningsminister Jan Björklund (FP). Moderaterna har uttryckt stöd för förslaget, och det genomförs nu på prov i vissa delar av landet. Syftet är att lärarnas arbetsbörda ska minska och tiden med eleverna ska öka. Idén är vällovlig men går tyvärr på tvärs med ambitionen att ge större möjlighet för lärarna att stödja eleverna i deras utveckling.I denna utveckling är bedömningen av de nationella proven en viktig del.

Det råder inget tvivel om att lärarnas arbetsbörda har ökat under de senaste åren. "Nationella prov kan inte förbättra betygen" I Sverige råder delade meningar om värdet av nationella prov.

"Nationella prov kan inte förbättra betygen"

Några anser att betygssättningen fungerade bättre förr då betygen anpassades till medelbetyg på nationella prov. Andra anser att betygssättningen inte fungerade bra 1994–2011 men tror att den kommer att fungera bättre med 2011 års anvisningar. Bedömning av nationella prov. Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa.

Bedömning av nationella prov

De nationella proven är en del av bedömningen och ett stöd för betygssättningen men läraren ska använda allt tillgängligt underlag för att bedöma om en elev har uppfyllt kunskapskraven vid betygssättning. Eleven kan få se sitt prov och hur det har bedömts. Vårdnadshavare kan också få ta del av provet vid till exempel utvecklingssamtal. Vid uppföljning av resultat med elever och vårdnadshavare är det dock viktigt att läraren ser till att uppgifter inte sprids. Provets betydelse för betyget Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet.

Läraren ska sätta betyg utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. En elev kan ha en dålig dag Ibland presterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre. Om en elev inte får godkänt på ett delprov.