background preloader

Appar

Facebook Twitter

Educational Technology and Mobile Learning: A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators. January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit. It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. In 2015 Google Drive has known a lot of improvements with the addition of a number of key features.

We have covered all of these features in Drive for Teachers section here in EdTech and mLearning. We have also reviewed a wide variety of educational add-ons and tools for teachers to use on Google Drive to enhance its overall productivity and extend its learning potential. Olles skollänkar | Olles skollänkar. UPDATE: 36 Digital Formative Assessment Tools for the Classroom. If you’ve followed our blog here at Teach Learn Grow, you know that we’re a huge proponent of formative assessment. There is no shortage of formative assessment techniques available to teachers to use in their classroom.

They provide teachers the valuable feedback they need to adjust their teaching so student learning moves forward. Add to the many techniques the digital tools available these days in smartphones and tablets, and formative assessment becomes easier than ever to implement. We’ve blogged previously about some of these digital tools, and I recently came across Jeff Knutson’s blog at Graphite – Fantastic Formative Assessment Tools that Give Great Feedback. Here are Jeff’s digital formative assessment finds that we can add to our list: Kahoot - A game-based classroom response system, where teachers can create quizzes using Internet content.Backchannel Chat - Similar to TodaysMeet, this site offers a teacher-moderated version of Twitter. 60 iPad Productivity Apps For Modern Teachers. 60 iPad Productivity Apps For Modern, Mobile Teachers by TeachThought Staff In the conversation around teacher quality and performance, crucially missing is the notion of time. Simply put: Teachers.

Don’t. Have. Time. Assessment design. Grading. Data extraction. Which is what planning periods are for, yes? But technology may be able to help. From RSS readers to social readers to to-do lists to calendar apps to note-taking and cloud-based document editing and more, this list has to have something that can improve the efficiency of what you do. Assuming you have an iPad. 60 iPad Productivity Apps For Modern, Mobile Teachers; 60 iPad Productivity Apps For Modern, Mobile Teachers. 5 Handy iPad Apps to Create Infographics. Storybird- Great for Visual Storytelling with Students. July, 2014 Storybird is a great platform for visual storytelling. Students can easily use it to create visual stories in few steps. Storybird provides students with artwork curated from illustrators and animators from all around the world and invite them to use those images to create engaging stories. Besides being able to create their own storybooks, students can use Storybird library to access and read a wide variety of books written by others.

They can also interact with these works through hearting and commenting on books they like. Storybird is free for educators and the best thing about it is that students can use it without having to create an account. As a teacher you can create a class account and invite students to join using passwords you provide for them. Here is how you can create a class account on Storybird: 1- Sign up for Storybird as an educator 2-Create a class account 3- Now you can create new accounts for your students. Now fill in the boxes as indicated. MinecraftEdu :: Home.

Why (And How) Teachers Are Using Twitter. 10 Ways to Use Instagram in the Classroom. Move over, Facebook—if you teach middle or high schoolers, you know that Instagram is one of the most popular social media channels for teens and tweens today. And while it may not seem like it at first, there are many applications for Instagram in the classroom. Of course, it's important to protect students' privacy, especially when using a public channel like Instagram. If you're interested in trying any of the ideas below, we recommend creating a classroom account that you set to "private" and carefully vetting any potential followers.

You might also try adapting our suggestions to an educational social media platform such as Edmodo. Finally, be sure to check your school's technology policies before you begin. Okay, disclaimer over! Showcase students' work. Canva och årshjul. Har nu testat Canva ett par gånger och är helt såld! Har tittat på Canva tidigare men inte hunnit med att kika vidare utan den blev liggande i min "testa-sen"-mapp. Men för några veckor sen tipsade Niclas Vestlund i fbgruppen "IKT-verktyg", som jag har startat, om Canva och jag kikade på hans instruktionsvideo och kände genast att jag fick flytta upp denna på prioritetslistan =D Canva.com är grymt! Man kan göra posters, inbjudningar, facebookcovers osv, det finns färdiga mått att välja mellan, men man kan också välja egna mått på bilden.

När man sedan valt kan man utgå utifrån färdigdesignade för inspiration eller skapa från noll. Det finns hur mycket gratisobjekt som helst att använda för att göra sin grafiska design riktigt proffsig. När man är klar med sitt projekt kan man ladda ner det antingen som .png eller .pdf Jag har under det senaste veckorna skapat massor av olika saker; Facebookcovers, Twitterheader, posters till vår filmfestival på skolan osv Så jag skapade denna: 1. 2. 3. Öppna läromedel – Läromedelsprojektet för alla av alla. Nu är projektet “Öppna läromedel” igång för alla som vill vara med och skapa fria läromedel för grundskolan och gymnasiet.

Dessa läromedel ska inte ses som färdigställda och förpaketerade på det sätt vi är vana att se traditionella läromedel. Vem som helst (lärare, elever, forskare, lärarstudenter) kan vara med och skapa dessa läromedel och vi tänkte ta möjligheten här att berätta mer om vad det hela handlar om. Detta har hänt En fredagkväll satt Kristian Niemi och läste igenom studentuppsatser. Lärarkandidater som granskat läromedel. Och som vanligt (tyvärr) kommit fram till en del, för läroböckerna mindre smickrande, resultat. Kristian hade sedan en tid tillbaka gått och grunnat på hur man skulle kunna komma tillrätta med läroböckernas svagheter. Ylva Pettersson och Sara Mörtsell hoppade snabbt på, när diskussionerna redan hade börjat landa i att det var dags att göra något. Wikibooks De här frågorna känns igen från debatten om Wikipedia. Läromedelsgranskning Men tänk om det gick? Noter. Wikibooks. Wikipedia i undervisningen. Sara Mörtsell ser Wikipedia som en lärresurs i skolan.

Foto: Stefan Pålsson Utvecklar kritiskt tänkande Sara Mörtsell är utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige och var tidigare verksam som lärare i svenska som andraspråk och som it-pedagog för nyanlända ungdomar. Hon menar att eleverna får en bättre förståelse för hur information kan skapas och förändras genom att använda Wikipedia som en lärresurs. Samtidigt bidrar de till att förbättra och bygga vidare på uppslagsverket. – Det är nödvändigt att ange källor till all information i Wikipedia så att uppgifterna kan bekräftas. Hon anser också att det kan bidra till att stärka elevernas läs- och skrivförmåga och att det kan finnas ett mervärde i att eleverna, genom att bidra med artiklar, får interagera med verkligheten utanför skolan. Gör elevers arbete synligt För att Wikipedia ska fungera som en lärresurs i skolan förutsätter det två saker: att lärare blir medvetna om möjligheten och att de får hjälp att komma igång.

Många sätt att bidra. Recension av Bookabi - Skapa din egen illustrerade bok. Användningsområden Bookabi är en app som låter dig skapa illustrerade berättelser med hjälp av tillhörande bakgrunder, bilder och karaktärer. Man kan också använda egna bilder som bakgrunder eller bilder, samt skapa egna figurer. Appen är gratis, men det går att köpa till olika ”packs” för att få ytterligare bakgrunder, bilder och figurer. Möjligheten att spela in ljud finns också, vilket kan vara en bra funktion om man har elever som ogärna framför sina arbeten inför klassen.

Problemet med detta är att ljudet inte går att dela via mail, då boken som skapats görs om till en PDF-fil. Appen lämpar sig som ett verktyg när du i undervisningen vill att eleverna ska skapa texter av olika längd, främst i berättelseform. Supporten om man skulle få problem med appen är väldigt bra. Funktioner Tänk utanför appen Undervisningens syfte Sv Utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. Förmågor som eleverna ska utveckla Sv En Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Homepage.

Mina Prezi

Prezi - Ideas matter. Pinterest.