background preloader

Cecflo

Facebook Twitter

Draftback – adrianasturesson. Kimstudies - Home. How a 7-year-old Aleppo girl on Twitter became our era’s Anne Frank. Bana al-Abed’s heartrending tweets from besieged eastern Aleppo have brought her more than 200,000 followers.

How a 7-year-old Aleppo girl on Twitter became our era’s Anne Frank

“We are today appealing to the world, to everyone to do something,” she wrote last week.

Niklas

Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has run out of rubbish. Sweden is so good at recycling that, for several years, it has imported rubbish from other countries to keep its recycling plants going.

Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has run out of rubbish

Less than 1 per cent of Swedish household waste was sent to landfill last year or any year since 2011. We can only dream of such an effective system in the UK, which is why we end up paying expensive transport costs to send rubbish to be recycled overseas rather than paying fines to send it to landfill under The Landfill Tax of 1996. 10 Funny English Expressions & Their Literal Meanings – Bored Teachers. Ever think about the literal meaning of some of the English expressions we use every day?

10 Funny English Expressions & Their Literal Meanings – Bored Teachers

Slowing down time (in writing & film) - Aaron Sitze. Anpassade skrivuppgifter utifrån de nationella proven. Snart är det dags för niornas nationella prov i svenska.

Anpassade skrivuppgifter utifrån de nationella proven

Förra året satte jag ihop en skrivmall för att eleverna i nian skulle få träna på de olika texttyperna och även ta del av hur instruktionen ser ut. Vi hade arbetat med Boktjuven och eleverna fick skrivuppgifter som passade mot den boken för att fånga upp de vanligaste texttyperna. I år har vi arbetat med boken Huset mitt emot i åttan och jag kom på att jag kan använda mig av samma mall som jag bara anpassar för att svara mot bokens innehåll. Mallen är så pass generell att man med små justeringar kan ändra innehållet i den.

Bedömningsaspekter innehåll_språk MATRIS med EXEMPEL.docx. Hur språket blev som det blev… Språkhistoria för åk ppt ladda ner. ⭐Läspasset. Facit 2. Margareta Möller, Svante Ors, Jan Smith ISBN. Aaron Huey: America's native prisoners of war. E471039516. Really an eye opener. ..must watch.. - Saurabh Mishra Sam. How to improve your English - spraktrollet. Continuing Shakespeare - Mia Smith. I ett tidigare blogginlägg berättade jag om hur jag introducerat Shakespeare till mina elever i år 7 och 8.

Continuing Shakespeare - Mia Smith

Arbetet har fortlöpt, och här tänkte jag presentera ytterligare några bitar. Shakespeare your way. Continuing Shakespeare - Mia Smith. #hashtag. Sommarpratare. WebEnglish.se lesson materials for English teachers in Sweden. Dodsstraff_kallkritik_ht15_PcnD5VT. Commonly Used English Expressions.

USAs presidentval (Samhällsk.) - Studi.se. 5 of My Favorite English Games for ESL Students. I saved the best for last.

5 of My Favorite English Games for ESL Students

My students requested this game more often than any other game we ever played. American Mosaic. Nej, det här är inte en 90-årig fattig pensionär som heter Selma. "Det här är Selma.

Nej, det här är inte en 90-årig fattig pensionär som heter Selma

Hon är 90 år gammal och har i hela sitt liv arbetat och tagit hand om människor inom sjukvården. " Så börjar ett inlägg som fått över 29 000 delningar på Facebook. NÄTMOBBING.

Skype

Tala. Speaking Skills. Listening Skills. English 6-9 graders. This Ad From India Shows Men Exactly How Creepy They Are When They Stare At Women On The Street. Ett halvt ark papper. Radio Sweden. Pixar Short Films #25 La Luna 2011. Kolla källan. Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree. 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor.

Etthalomdagen - Planering och arbetsuppgifter. Fredag 12 oktober Vi har en uppföljning från måndagens lektion då vi jobbade med ordkunskap och ser till att alla har fått rätt betydelse på orden.

Etthalomdagen - Planering och arbetsuppgifter

Svenska (åk 6-9) Satsdelar. Ison -När jag inte hade nåt. Sagor. The Lion and the Mouse - ABCmouse.com Aesop's Fables Series. The Tortoise and the Hare (Disney 1934) Från historia till nutid - olika verk/olika medier. News. The Journey. This EFL lesson is designed around a short film commissioned by John Lewis as their Christmas TV commercial.

The Journey

Students practice vocabulary related to journeys and Christmas, prepositions, song lyrics, speaking and writing. I would ask all teachers who use Film English to consider buying my book Film in Action as the royalties which I receive from sales help to keep the website completely free. Lektionstips: Pälsen av Hjalmar Söderberg. Lektionsmål: Få förståelse för hur samtidens mans- och kvinnoroller kommer till uttryck i novellen Pälsen.

Lektionstips: Pälsen av Hjalmar Söderberg

Språkmål: Kunna redogöra för och diskutera hur samtidens mans- och kvinnoroller kommer till uttryck i novellen, genom att analysera handling, karaktärer och bildspråk. Instruktion: 1. Titta på Power-pointpresentationen som finns ovan. Detta för att friska upp minnet. Pälsen. Novelltema. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen.

Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. 05.html (Historietter) Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blevo mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls. Kyssen av Hjalmar Söderberg. - Hot ChicksHot Chicks. Det var en gång en ung flicka och en mycket ung man. De sutto på en sten vid en udde, som sköt ut i sjön, och vågorna skvalpade ända fram till deras fötter. De sutto tysta, var och en i sina tankar, och sågo solen gå ner. Han tänkte, att han gärna ville kyssa henne. När han såg på hennes mun, föreföll det honom som om det just var meningen med den.

Han hade nog sett vackrare flickor än hon, och egentligen var han kär i en annan, men henne kunde han visst aldrig få kyssa, ty hon var ett ideal och en stjärna, och ”die Sterne, die beghert man nicht”. Novellen. Sverigebreven - DN Fokus. En bilhandlare i välvårdat skägg och dubbla ytterjackor utanför Migrationsverkets ankomstboende vid Jägersro i Malmö letar förtvivlat efter fungerande internetuppkoppling.

Han viftar med mobiltelefonen, slår in lösenordet gång på gång. Stirrar argt på displayen. I ett sista försök riktar han den mot himlen som i en slags tröstlös bön. Och till slut: full fjäder. Muhammed al Zamrah, 43, Syrien. Språkhistoria. Språkhistoria, dialekter, nordiska språk mm. Historia. Svenska åk 7-9. Tala Retorik. Tips. Petter 16 rader lararhandledning.pdf. BlackOutPoetry. Black Out Poetry. Poesi.

Forrest Gump

KoreanBilly Explains The Differences Between American And British Accents. Short films. TeachRock. The absolutely true diary of A part-time Indian. Spoken Word Poetry. Anne Frank Quotes.