background preloader

Läs-och skriv

Facebook Twitter

Smarta Läsare: Läsdiplom - språngbräda till ökat läsintresse. Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor. Jag heter Therese Brandmåhr och jobbar på Ängelholms Montessoriskola.

Lustfyllt läsmaterial med digitaliserade läslådor

Under min montessoriutbildning skulle vi göra ett utvecklingsarbete. Detta var i samband som Ängelholms kommun gjorde satsningen 1:1 och i samma veva fick jag en smartboard i mitt klassrum. Jag kom då på idéen SMART:a digitala läslådor. Jag ville då effektivisera det 100 åriga montessorimaterialet med dagens teknik. Jag ville att Maria Montessoris läsmaterial skulle bli mer tilltalat och elever med särskilda behov skulle kunna jobba på samma villkor som sina klasskamrater.

De digitala läslådorna är grundade på samma sätt som läslådorna inom montessoripedagogiken. Rosa, blå och gröna – så fungerar materialet Materialet är så som montessorimaterialet indelat i tre olika nivåer. Rosa materialet – där finns bara ljudenliga ord. Blå materialet – där finns icke ljudenliga ord. Gröna materialet – där är de ljudstridiga ord.

Eleverna jobbar med materialet på det viset att de ska para ihop rätt bild med rätt ord. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 8 - 9 september hade jag den stora äran att delta i en fantastisk konferens i Stockholm både som föreläsare och åhörare.

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Konferensen fokuserade på det spännande och aktuella ämnesområdet språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Konferensen inleddes med att läsforskare Åsa Elwér föreläste om de läsförståelseproblem som kan uppstå i tidig skolålder. Hon visade på den internationella studie där flera forskare följt tvillingpar under många år med start vid 5-års ålder. Det man kunde urskilja var att de barn som är språkligt svaga vid 5 år har svårigheter inom alla språkliga områden. Fonologisk medvetenhet, skriftförståelse, vokabulär, grammatik m m. Åsa definierade läsning och läsförståelseproblem utifrån "The simple view of reading" Se bild! Hur skall vi då upptäcka dessa elever?

Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna. Alfabetet.docx. ABC. Cirkelmodellen i alla ämnen. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen?

Cirkelmodellen i alla ämnen

Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Cirkelmodellen i fyra faser hjälper eleverna att bli bekanta med en viss texttyp. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt att få en struktur och trygghet i sitt skrivande. Under de senaste två månaderna har vi pedagoger prövat att överföra cirkelmodellen till vår egen undervisning och idag hade vi redovisning. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Exempel: Matematik: Skriva en räknesaga Musik: Skriva en raplåt på åtta rader Engelska: Skriva en nyhetsartikel So/No: Skriva faktatexter om sport, vulkaner, länder m.m.

Samtal om ord och begrepp är något som framträder tydligt i alla ämnen. Skrivprocessen arbetsgång 2. Skrivprocessen arbetsgång 1. Aktiva eleverna under högläsning. Under ett par pedagogiska konferenser har vi behandlat högläsning och diskussionerna har då bland annat kretsat kring att det inte är alla elever som hänger med, förstår eller ens lyssnar under högläsning.

Aktiva eleverna under högläsning

Dessa diskussioner har lämnat en bitter eftersmak: Om det alltid är så att vi ”tappar” några elever vid högläsningstillfällena innebär det ju att ganska mycket undervisningstid är bortkastad för dessa elevers del. Någonting behövde göras och som så ofta när något behöver göras vänder jag mig till BFL och det tänkande som genomsyrar dess nyckelstrategier. Det var dags att utveckla mitt användande av nyckelstrategi 2: Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet.Ibland får jag intrycket av att det vilar en aura av myspys kring högläsning (och när jag skriver högläsning i detta inlägg avser jag lärarens högläsning).

Det är något man kanske ägnar sig åt på morgonen innan eleverna riktigt vaknat till, eller sist på eftermiddagen när de är trötta. Att diskutera 1. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Det hon fastnade för var att övervaka läsningen via en klasslista. Vi vet från senare tids forskning att tyst läsning i sig inte utvecklar våra elevers läsförmåga.

Prova lässtrategin vi gick igenom.Uppmärksamma hur huvudpersonen agerar och vad som gör att hen agerar just så.Föreställ dig miljön som författaren beskriver så att du i vårt boksurr kan beskriva den.Leta efter en bra början.Lägg märke till ett kapitels tema.Använd sådant du kan för att lista ut vad nya ord betyder.

Läsa och skriva. Läsa och skriva. Dyslexi_ELK.pdf. Att lära tillsammans. TheDailyCafe.com. 16. Reciprok undervisning med handrörelser.