background preloader

Ska tas upp med eleverna

Facebook Twitter

7 Minute Workout - Svensk version: din dagliga träning för att bränna fett snabbt. Träna, träna, träna och träna ännu mer! Tabata. 4 femteklassare tar på sig bebiskläder, får hela aulan att vika sig av skratt. Förutom vanliga lektioner, raster och gymnastik, brukade det dessutom anordnas en hel del spektakel där både lärare och elever fick delta.

4 femteklassare tar på sig bebiskläder, får hela aulan att vika sig av skratt

14 barn berättar hur det var förr i tiden – lilla Elins förklaring är helt obetalbar - Ett gott skratt. När barnen slutar tro på tomten. Vi blev tipsade om en text som sprids viralt på Internet som vi veckan innan jul vill dela med er.

När barnen slutar tro på tomten

Texten är från en familj i USA som har en fin och annorlunda jultradition med syfte att hjälpa sina barn att utveckla förmågan att ge. I vår familj har vi en jultradition för att hjälpa barnen att växa - från att få klappar av jultomten till att själva bli en jultomte. Det brukar ske i 6-7-års åldern när de börjar misstänka att jultomten inte är verklig. Då vet vi att barnet är redo. Jag tar då med barnet ut på en fika. Norsk forsker: Vær obs på disse fire typene gruppemobbing. Strategies to Build Intrinsic Motivation. Punishment, Rewards, and Commitment The issue with classroom management policies in most institutions is that it operates on a carrot-and-stick model.

Strategies to Build Intrinsic Motivation

25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World. To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world.

25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World

But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury. Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education. According to UNESCO, progress in connecting children to schools has slowed down over the past five years.

Areas that lack suitable school routes can often flood, making it even harder for kids to commute. Är du systematisk när du planerar? Det slog mig för ett par år sedan att vi lärare planerar oerhört olika.

Är du systematisk när du planerar?

Några utgår från läromedlets struktur, andra utgår ifrån läroplanens struktur. Planeringsstöd - Google Docs. Lata elever utan motor? Både som mamma och som yrkesverksam arbetsterapeut har jag stött på förklaringen att en elev "underpresterar" på grund av bristande motivation.

Lata elever utan motor?

Punkt. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar. Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande?

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Vad som fick mig att börja fundera i de banorna var en händelse som uppstått i klassrummet och som handlade om hur eleverna behandlade varandra. Efter situationen gav jag dem i uppdrag att analysera situationen och reflektera över vad de kunde gjort annorlunda. Den spontana reaktionen hos flera av eleverna var: “Ska vi skriva om vad du som lärare kunde gjort annorlunda?”

Tillsammans arbetade vi med hur situationen i klassen kunde förbättras med tanke på skolans mål att kunna utvecklas så långt som möjligt med att samspela i möten med andra människor, leva sig in i och förstå andra människors situation. Eleverna kom med mycket kloka och personliga reflektioner som gjorde att en utvecklingsprocess startade både hos dem och hos mig. I LGR-11 står följande mål om ansvar under punkt 2.3 och 2.7: Löjligt enkelt! Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när klassen jobbade med ett arbetsområde som vi kallade för ”Gott och blandat”.

Löjligt enkelt!

Loggan till temat fick bli påsen med godis från Malaco. Du vet säkert precis vilken. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Växersådetknakar. Främlingsfientlighet och rasism. Detta webbmaterial är främst tänkt att vara ett stöd för lärare och rektorer i gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser, men här finns också mycket som är relevant för personal och ledning i förskolan, fritidshemmet och grundskolans tidigare årskurser.

Främlingsfientlighet och rasism

Arbetet med öppna diskussioner, kunskap och aktiva insatser gäller oavsett var i skolsystemet man som personal befinner sig. Två stjärnor och en önskan. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger with subtitles. Omtalat.nu - allt det snackas om i sociala medier. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Vanliga påståenden om invandring. Det är vanligt att oriktiga påståenden, halvsanningar och myter sprids, särskilt på internet, om kostnader och problem med invandring. Dessa påståenden bidrar till fördomar, främlingsfientlighet och ibland till rent hat. Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It. Trending NEXT Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It by katie.ekbatani from Time 4 Learning Share on Facebook Share on Twitter.

Min dotter drabbas av sexismen i Alfons Åberg.