background preloader

Ska tas upp med eleverna

Facebook Twitter

Strategies to Build Intrinsic Motivation. "The fox leapt high to grasp the grapes, but the delicious-looking fruit remained just out of reach of his snapping jaws.

Strategies to Build Intrinsic Motivation

After a few attempts the fox gave up and said to himself, 'These grapes are sour, and if I had some I would not eat them.' 25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World. To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world.

25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World

But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury. Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education.

Är du systematisk när du planerar? Det slog mig för ett par år sedan att vi lärare planerar oerhört olika.

Är du systematisk när du planerar?

Några utgår från läromedlets struktur, andra utgår ifrån läroplanens struktur. Några börjar med att kolla i det centrala innehållet, andra börjar med kunskapskraven. Några planerar in många bedömningsmoment, andra glömmer att planera in bedömningsmoment. Planeringsstöd - Google Docs. Lata elever utan motor? Både som mamma och som yrkesverksam arbetsterapeut har jag stött på förklaringen att en elev "underpresterar" på grund av bristande motivation.

Lata elever utan motor?

Punkt. Ingen bakomliggande orsak presenteras utan "bristande motivation" eller "dålig motor" får stå som ensam förklaring till problemet. Underförstått betyder ofta ordvalet att de anser att barnets dåliga prestationer på lektionerna beror på ovilja, ointresse eller lathet. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Read more, know more.

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar. Löjligt enkelt! Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när klassen jobbade med ett arbetsområde som vi kallade för ”Gott och blandat”.

Löjligt enkelt!

Loggan till temat fick bli påsen med godis från Malaco. Du vet säkert precis vilken. Klassen fick maila mig om vad de ville lägga i påsen, m a o vad de tyckte vi skulle behandla under de sista svensklektionerna. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning.

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset

Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Växersådetknakar. Främlingsfientlighet och rasism. Detta webbmaterial är främst tänkt att vara ett stöd för lärare och rektorer i gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser, men här finns också mycket som är relevant för personal och ledning i förskolan, fritidshemmet och grundskolans tidigare årskurser.

Främlingsfientlighet och rasism

Arbetet med öppna diskussioner, kunskap och aktiva insatser gäller oavsett var i skolsystemet man som personal befinner sig. Skolan är en del av samhället och ska analysera och förhålla sig till de politiska fenomen som finns i samhället, däribland främlingsfientlighet och diskriminering. Skolan måste vara öppen för samtal även när elever uttrycker uppfattningar som strider mot skolans värdegrund. Två stjärnor och en önskan. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger with subtitles. Omtalat.nu - allt det snackas om i sociala medier. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Vanliga påståenden om invandring. Det är vanligt att oriktiga påståenden, halvsanningar och myter sprids, särskilt på internet, om kostnader och problem med invandring.

Vanliga påståenden om invandring

Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It. Trending NEXT Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It by katie.ekbatani from Time 4 Learning Share on Facebook Share on Twitter Page 1 of 5 You may know someone who has fallen into the substance abuse trap or maybe you know someone on the verge of entering into that scary territory.

Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It

Min dotter drabbas av sexismen i Alfons Åberg. Jag är på väg att skriva en text jag aldrig trodde att jag skulle skriva.

Min dotter drabbas av sexismen i Alfons Åberg

Jag som så ofta rynkat på näsan när det klagats på ålderstigna värderingar i gamla barnböcker och filmer, och alltid framhävt att förr så höll barnkulturen minsann andra mått än dagens Disneyfierade dito. I olika sammanhang har jag höjt rösten och efterfrågat mer äkthet och socialrealism som ofta återfinns i exempelvis Astrid Lindgrens verk, där svårigheter och obekvämligheter vävs in i berättelserna på ett unikt sätt. I skrivande stund är jag däremot av en helt annan åsikt, efter att ha besökt SF bio med min knappt fyraåriga dotter, för att skåda några gamla filmer med Alfons Åberg. Min dotter älskar Alfons Åberg och har pratat i flera dagar om hur spännande och roligt det ska bli att gå på bio, äta popcorn i mörkret och mysa till ljuset och ljudet av tecknad film. ”Flickor kan man inte leka med, säger alla pojkarna.