background preloader

Ska tas upp med eleverna

Facebook Twitter

7 Minute Workout - Svensk version: din dagliga träning för att bränna fett snabbt. Träna, träna, träna och träna ännu mer! Som lärare i matematik funderar jag mycket på hur elevernas resultat i matematik kan förbättras. Det är självklart massor av olika faktorer som påverkar elevernas utveckling. En viktig del är att genomföra lektionerna med hög kvalitet, att jag som lärare är målmedveten, känner till elevernas behov och vilka förutsättningar som eleverna har för att lyckas. Det är viktigt att vara lyhörd och att lektioner och uppgifter är intressanta, utmanande och där alla elever fångas i matematiken. Men ytterligare något som är viktigt är elevernas studieteknik. Torkel Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap menar att den hjärnforskning som finns ska användas för att utveckla pedagogik i skolan.

Torkel Klingberg forskar om lärande och hur hjärnans utveckling samspelar med arbetsminnet. I mitt klassrum har jag under en lång tid haft ett mantra som jag ’bankar’ in i elevernas hjärnor. Anteckna. Att diskutera: Hur arbetar vi med studieteknik med eleverna? Tabata. 4 femteklassare tar på sig bebiskläder, får hela aulan att vika sig av skratt.

Förutom vanliga lektioner, raster och gymnastik, brukade det dessutom anordnas en hel del spektakel där både lärare och elever fick delta. En av dessa var den årliga talangjakten. Jag minns själv den skräckblandade förtjusningen, jag ville såklart vara med. Men det var också skrämmande att ställa sig på scenen framför alla skolkamrater. Speciellt när man gick i de lägre klasserna. Oftast bjöds man på lite skönsång, något instrument eller möjligtvis en dans, men så mycket roligare än så brukade det inte bli. Men förutom att få bjuda på sin talang, är det många som ser sin chans att imponera lite på kamraterna. Något som fick dessa fyra pojkar i 10-årsåldern att ställa upp i New Braunfels Christian Academys talangjakt, skriver Jesus Daily.

De tyckte själva att deras framträdande var riktigt genomtänkt, och hoppades att klasskamraterna skulle hålla med. Innan framträdandet skulle dra igång gömde de sig under ett stort svart lakan. Ta en titt på videon nedan så förstår du vad jag menar. 14 barn berättar hur det var förr i tiden – lilla Elins förklaring är helt obetalbar - Ett gott skratt. ”Även små koppar har öron” brukade min mamma säga när jag växte upp.

Det gäller speciellt de här barnen som verkar har hört en hel del om hur det var tiden innan de fanns. Underbara! 1. Förr i tiden var folk uppdelade i raser – de fina och de ofina. De fina var rika och hade råd med schampo och hårgele, medan de ofinare fick nöja sig med loppor och löss. – Niklas, 8 år 2. Förr i tiden var de inte så bortskämda. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Var med och DELA den här artikeln om den fick dig att le! När barnen slutar tro på tomten | Growingminds. Vi blev tipsade om en text som sprids viralt på Internet som vi veckan innan jul vill dela med er. Texten är från en familj i USA som har en fin och annorlunda jultradition med syfte att hjälpa sina barn att utveckla förmågan att ge.

I vår familj har vi en jultradition för att hjälpa barnen att växa - från att få klappar av jultomten till att själva bli en jultomte. Det brukar ske i 6-7-års åldern när de börjar misstänka att jultomten inte är verklig. Då vet vi att barnet är redo. Jag tar då med barnet ut på en fika. Vi sätter oss vid ett bord och beställer. Efter det äger följande samtal rum: "Du har verkligen blivit stor det senaste året. "Du har antagligen sett att de flesta jultomtar du ser är människor som är klädda som honom. "Säg mig, vad är det bästa med jultomten? "Nåja, nu är DU redo att göra ditt första uppdrag som jultomte! " Vi låter sedan barnet välja någon de känner, vanligtvis en granne. Mitt äldsta barn valde den elaka ”häxan” på hörnet. Norsk forsker: Vær obs på disse fire typene gruppemobbing. Strategies to Build Intrinsic Motivation. Punishment, Rewards, and Commitment The issue with classroom management policies in most institutions is that it operates on a carrot-and-stick model.

Carrots include PBIS (Positive Behavior Intervention and Supports), Classroom Economy, and other class rewards. Sticks include punishment such as detention, suspension, or withholding from other activities. Teachers and educational leaders believe that these measures will help control the students. The goal of self-persuasion is to create cognitive dissonance in the mind of the one being persuaded. Punishment In 1965, Jonathan Freedman conducted a study in which he presented preschoolers with an attractive, desired, "Forbidden Toy. " Weeks later, Freedman pulled the students out of class one by one and had them do a drawing test. Recently studies (PDF) have shown that using fear in high-stakes testing actually lowers performance on that test. Rewards Commitment 7 Examples of Self-Persuasion 1. 2. 3. 4.

Have the students set the class rules. 5. 25 Of The Most Dangerous And Unusual Journeys To School In The World. To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world. But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury.

Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education. According to UNESCO, progress in connecting children to schools has slowed down over the past five years. Areas that lack suitable school routes can often flood, making it even harder for kids to commute. Dangerous paths are one of the main reasons why many children decide to quit school. The solution might seem easy: build roads and bridges, buy buses and hire a driver. (h/t: amusingplanet) 5-Hour Journey Into The Mountains On A 1ft Wide Path To Probably The Most Remote School In The World, Gulu, China. Är du systematisk när du planerar? | Fröken Ann. Det slog mig för ett par år sedan att vi lärare planerar oerhört olika. Några utgår från läromedlets struktur, andra utgår ifrån läroplanens struktur.

Några börjar med att kolla i det centrala innehållet, andra börjar med kunskapskraven. Några planerar in många bedömningsmoment, andra glömmer att planera in bedömningsmoment. Många utgår från själva lärande aktiviteten; hur kan undervisningen bli så lustfylld och individanpassad som möjligt? Och min erfarenhet är att vi då lätt står med skägget i brevlådan när det är dags att göra någon typ av dokumenterad och kvalitétssäkrad bedömning. Jag kan inte säga att mitt sätt är rätt sätt, vi är alla olika och kanske fungerar ditt sätt perfekt för dig. För mig handlar det bland annat om att vi alltid ska utgå från läroplanen – inte läromedlet. Detta och mycket mer anser jag att jag behöver ha med mig för att skapa bra undervisning. Jag vill dela med mig av denna stödstruktur till er alla, med förhoppningen att det ska hjälpa fler än mig. Planeringsstöd - Google Docs. Lata elever utan motor? Både som mamma och som yrkesverksam arbetsterapeut har jag stött på förklaringen att en elev "underpresterar" på grund av bristande motivation.

Punkt. Ingen bakomliggande orsak presenteras utan "bristande motivation" eller "dålig motor" får stå som ensam förklaring till problemet. Underförstått betyder ofta ordvalet att de anser att barnets dåliga prestationer på lektionerna beror på ovilja, ointresse eller lathet. De lärare som anammat den här förklaringsmodellen brukar även anse att individuell anpassning är i det närmaste att likställa med att skämma bort. Rättvisa, likabehandling och inkludering tolkas också bokstavligen i praktiken som att alla ska göra lika. Elever med motivationsproblematik eller "dålig motor" får ofta i uppgift att jobba ikapp hemma det de inte hunnit med på lektionen. Jag är så hjärtinnerligt trött på detta synsätt!

Jag vågar lova att endast det endast i en bråkdel av fallen handlar om verklig lathet, ointresse eller ovilja. Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal. Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar. Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande?

Vad som fick mig att börja fundera i de banorna var en händelse som uppstått i klassrummet och som handlade om hur eleverna behandlade varandra. Efter situationen gav jag dem i uppdrag att analysera situationen och reflektera över vad de kunde gjort annorlunda. Den spontana reaktionen hos flera av eleverna var: “Ska vi skriva om vad du som lärare kunde gjort annorlunda?” Tillsammans arbetade vi med hur situationen i klassen kunde förbättras med tanke på skolans mål att kunna utvecklas så långt som möjligt med att samspela i möten med andra människor, leva sig in i och förstå andra människors situation. Eleverna kom med mycket kloka och personliga reflektioner som gjorde att en utvecklingsprocess startade både hos dem och hos mig. Jag la en post-it lapp på skrivbordet med det som skulle genomsyra arbetet med klassen detta läsår: Under mentorstiden har vi även tittat på Pluggkoden.

Löjligt enkelt! Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när klassen jobbade med ett arbetsområde som vi kallade för ”Gott och blandat”. Loggan till temat fick bli påsen med godis från Malaco. Du vet säkert precis vilken. Klassen fick maila mig om vad de ville lägga i påsen, m a o vad de tyckte vi skulle behandla under de sista svensklektionerna. Mitt bidrag till gottepåsen var serien ”Pluggkoden” från UR. De fyra avsnitten på cirka 30 minuter vardera ger olika tips och strategier om ökat självförtroende och motivation i skolarbetet. Jag vill påstå att budskapet om att anstränga sig mer och sätta ett högre mål, det som Dylan Wiliam skriver om i ” Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken” går som en röd tråd genom programmen. ”Pluggkoden” tror jag kommer som ett direkt svar och hjälp till att reparera resultaten på de senaste PISA-undersökningarna. ”Jag skulle kunna lägga ifrån mig mobilen och andra distraktioner.

Att diskutera. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Idag är de flesta experter överens om att det är en växelverkan mellan dessa och att vi behöver stimulans för att utveckla oss.

I boken får vi svar på vad det innebär för lärande och vad vi som arbetar i skolan kan få ut av tankesättet. Statiskt och dynamiskt mindset – vad är skillnaden? Motsatsen till detta är ett dynamiskt mindset. Hela #talasomTED | Växersådetknakar. Främlingsfientlighet och rasism. Detta webbmaterial är främst tänkt att vara ett stöd för lärare och rektorer i gymnasieskolan och i grundskolans senare årskurser, men här finns också mycket som är relevant för personal och ledning i förskolan, fritidshemmet och grundskolans tidigare årskurser. Arbetet med öppna diskussioner, kunskap och aktiva insatser gäller oavsett var i skolsystemet man som personal befinner sig. Skolan är en del av samhället och ska analysera och förhålla sig till de politiska fenomen som finns i samhället, däribland främlingsfientlighet och diskriminering. Skolan måste vara öppen för samtal även när elever uttrycker uppfattningar som strider mot skolans värdegrund. Dialogen i klassrum och förskola måste inkludera alla barn och elever utan att ge avkall på det som ska förmedlas i enlighet med skolans värdegrund.

Främlingsfientlighet och rasism är också ett kunskapsområde för lärande i flera ämnen. Främja värdegrunden Främlingsfientlighet och rasism i vardagen Förebyggande arbete Centrala begrepp. Två stjärnor och en önskan | 2a bloggar med Quintus. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger with subtitles. Omtalat.nu - allt det snackas om i sociala medier. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin. Vanliga påståenden om invandring. Det är vanligt att oriktiga påståenden, halvsanningar och myter sprids, särskilt på internet, om kostnader och problem med invandring. Dessa påståenden bidrar till fördomar, främlingsfientlighet och ibland till rent hat. Regeringen tar kampen mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans på stort allvar.

Främlingsfientliga krafter får inte sätta agendan i Sverige. I stället står vi upp för ett öppet och tolerant samhälle för alla. Vanliga påståenden om invandring 1. I Sverige har vi en omfattande yttrandefrihet. Upp 2. Det största problemet med påståendet är att det bygger på föreställningar om att kvinnor och män med utländsk bakgrund aldrig blir svenskar och att det är ett problem om människor har en bakgrund från ett annat land.

I dag är knappt 16 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög, framför allt till följd av oroligheter i flera länder runt om i världen. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It. Trending NEXT Drug Abuse Will Change Your Life: Here Are 20 Before And After Photos That Prove It by katie.ekbatani from Time 4 Learning Share on Facebook Share on Twitter Page 1 of 5 You may know someone who has fallen into the substance abuse trap or maybe you know someone on the verge of entering into that scary territory.

Have a look at these photos and share them with the young people you love and care about. These photos are part of a drug education program called "From Drugs to Mugs" that the Multnomah County Sheriff's Office put together for classroom use. Via: Multnomah County Sheriff's Office Did you remember to share this with your friends? Share on Facebook Share on Twitter Never miss a post! See More by katie.ekbatani I'm a graphics designer by profession, a writer, and an artist. Tom Hussey Captures Elderly People and Their Younger Reflection to Show Their Inner Struggle You May LikeFrom The Web 24 Plastic Surgeries Gone Wrong.

Undo What Famous Bodies Look Like WITHOUT Photoshop. Min dotter drabbas av sexismen i Alfons Åberg | JOAKIM LAMOTTE.