background preloader

Camillapr

Facebook Twitter

English Listening Level Test - How well do you understand English? Which English exam is right for you?

Recept

Kenmore State School. Kenmore State School is a highly regarded Independent Public School situated in the western suburbs of Brisbane.

Kenmore State School

Founded in 1900 the school is located on extensive and attractive grounds. The local community is very supportive of our school and encourages its young people to pursue education as a priority. Aaron 'Wheelz' Fotheringham Profile - Wheelchair Action Sports. YouTube. Ashton Kutcher Speech - Teen Choice Awards (HQ)

Barack Obama's final speech as president – video highlights. TEDxNextGenerationAsheville - Birke Baehr - "What's Wrong With Our Food System". Youtube. Tala som TED – idéer värda att spridas! Ni har säkert hört talas om TED-talks!

Tala som TED – idéer värda att spridas!

Organisationen som genom att låta inspirerande talare hålla korta föreläsningar (på max 18 minuter) arbetar för att sprida nya och tänkvärda idéer. TED är en förkortning av Technology, Entertainment and Design och när organisationen startade var det främst fokus på just dessa områden. Idag kan man dock lyssna på inspirerande tal som berör i princip vilket ämne som helst. Under fem veckor i januari och februari arbetade mina elever med ett projekt där vi skrev och framförde egna TED-talks (ni kan lyssna på några av våra tal via länken i slutet av detta inlägg).

iMovie - enkelt att skapa film. FILMSKOLA - Filma med en smartphone eller en surfplatta. Free Images - Pixabay. CC Search. Läsa mellan raderna med Hassan. #talasomTED. En intervju - med strukturerade förberedelser. Referat och källhänvisningar.

När miljön beskriver en känsla. När slutet är början. Att sammanfatta text. Utveckla svaren - en stödstruktur. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Beginners English Course (watch, look and see) ‎storyline.se. Learn English. English Vocabulary. Picture Vocabulary. Engelska.

Nätklok

Källkritik. Lingro: The coolest dictionary known to hombre! English Vocabulary. EF Class - Activate your classroom. Reading skills practice. LearnEnglish Teens.

Breaking News English Lessons: Easy English News. Newsela.

Speaking

Writing. Reading Comprehension. Listening Comprehension. Värdegrund. Themes. Strategies. Verktyg. Livsberättelser.