background preloader

Friends . Bullies

Friends . Bullies
someone else. No matter what situation or form it comes in, bullying can make you feel depressed, hurt, and alone. It can keep you from enjoying the activities and places that are part of your life. Bullying happens everywhere, whether it's your town or Paris, France. But why should something that can make a person so miserable have to be part of growing up? Let's start by looking at the different kinds of bullying: Physical bullying means: Hitting, kicking, or pushing someone...or even just threatening to do it Stealing, hiding or ruining someone's things Making someone do things he or she don't want to do Verbal bullying means: Name-calling Teasing Insulting Relationship bullying means: Refusing to talk to someone Spreading lies or rumors about someone Making someone do things he or she doesn't want to do What do all these things have in common? The reason why one kid would want to bully another kid is this: when you make someone feel bad, you gain power over him or her. Related:  Online Safety ResourcesArbeidskrav 2 ITL 119

Webonauts Internet Academy Come play again later! Come play again tomorrow! Dealing With Bullying Listen What If You're the Bully? All of us have to deal with a lot of difficult situations and emotions. If you find it hard to resist the temptation to bully, you might want to talk with someone you look up to. Bullying behavior backfires and makes everyone feel miserable — even the bullies. Do you really want people to think of you as unkind, abusive, and mean? Steps to Stop Bullying in Schools If the environment at your school supports bullying, working to change it can help. You can try to talk to the bully. Most people hesitate to speak out because it can be hard. When a group of people keeps quiet like this, the bully's reach is extending beyond just one person. Another way to combat bullying is to join your school's anti-violence program or, if your school doesn't have one, to start one of your own. Reviewed by: D'Arcy Lyness, PhD Date reviewed: July 2013

Welcome to the Web Thank you for visiting 'Welcome to the Web'. By working your way through this web site and taking part in the exciting challenges and activities, you will learn all about the Internet. Good luck! Choose a section to begin. This website is part of Teaching Ideas - Please send feedback to mark@teachingideas.co.uk Thank you to the following people for their support and contributions to this site: Gareth Pitchford - for his help with the original site and for activity suggestions. Read our Privacy Policy, Terms of Use and Cookie Information

Trenger oppdragelse i digitale medier Det sier professor Justin Patchin fra University of Wisconsin-Eau Claire. – Det er ikke teknologien som er problemet, for mobbing har foregått til alle tider. Men tidligere foregikk mobbingen mer åpenlyst. – Å fjerne teknologien er derfor ingen løsning på problemet med digital mobbing, men vi må lære de unge hvordan de skal oppføre seg, sier Patchin. Villet og gjentatt Patchin har forsket på fenomenet digital mobbing siden begynnelsen av 2000-tallet. Han definerer digital mobbing som villet og gjentatt skade rettet mot andre mennesker ved hjelp av mobiltelefon, PC-er eller andre digitale plattformer. Rundt 23 prosent av befolkningen i USA har opplevd digital mobbing i løpet av livet. – Det er ikke store forskjellene på tradisjonell mobbing og digital mobbing, sier Patchin, som nylig holdt innlegg under NKVTS-seminaret om digital kjærestevold. Noen forskjeller Videre er det et kjennetegn ved digital mobbing at utsagnene sprer seg raskt. Sårbare for andres mening Hvem er mobberen? Kjærestevold

Surf Swell Island Activity from Disney Printables Wreck-It Ralph activity book From the arcade into the craft room, hit the reset button on your little artist’s creativity!Wreck-It Ralph pencil toppers Make it the best school year ever with these Wreck-It Ralph pencil toppers.Wreck-It Ralph stickers Share these stickers with your friends. Disney Widgets Lilo and Stitch Clock Widget Say 'aloha' to timely reminders from your desktop with this gorgeous clock widget featuring Lilo and Stitch.Beauty and the Beast Clock Widget Be our guest - enjoy this beautiful Beauty and the Beast themed clock widget.Mickey Mouse Clock Widget Get 'timely' reminders from your desktop with this gorgeous clock widget featuring the world's favourite mouse! Wallpapers Vanellope wallpaper Get the super sweet star of Wreck-It Ralph on your desktop! 3D Papercraft Mike 3D papercraft There's nothing scary about this monster. © Disney/Pixar.

Ti råd til skolen om digital mobbing Skrevet av Hanne Jahnsen, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret. Mobiltelefon, internett og ulike sosiale medier er en fantastisk arena for kommunikasjon og deling av informasjon. De fleste barn og unge mellom 9 og 16 år (85 og 95 prosent i Norge) har tilgang til mobiltelefon, PC/Mac og nettbrett hjemme, og de har gode kunnskaper om bruken av ulike sosiale medier og mange er konstant tilgjengelige for sine venner, på godt og vondt. I internasjonal sammenheng er norske barn og unge storforbrukere av digitale verktøy, og mange av dagens nyfødte starter på nett før de er fylt året, gjennom for eksempel å legge puslespill på mobiltelefonen eller iPad. I Norge har mellom 3 og 4,9 % opplevd å bli mobbet digitalt, og mellom 1,4 og 4.1 % har mobbet andre digitalt i 2015. De fleste barn vet når de har gjort noe «dumt» på nett. Straff som forbud mot bruk av mobil og nettbrett på skolen, hjelper ikke. Utdanningsdirektoratet har også temaet mobbing på sine hjemmesider.

Download "Own Your Space--Keep Yourself and Your Stuff Safe Online" Digital Book for Teens by Linda McCarthy from Official Microsoft Download Center Own Your Space Teen Book\Own Your Space Teen Book _All Chapters.pdf Own Your Space Teen Book _All Chapters.xps Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 01_Protect Your Turf.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 02_Know Your Villains.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 03_Nasty Ware.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 04_Hackers and Crackers.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 05_Taking SPAM Off the Menu.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 06_Cyberbullies.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 07_Phishing for Dollars.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 08_Safe Cyber Shopping.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 09_Browsers Bite Back.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 10_Private Blogs and Public Spaces.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 11_Going Social.pdf Own Your Space Teen Book\Own Your Space_Chapter 12_Friends, Creeps, and Pirates.pdf

- Lett å mobbe digitalt To av tre barn har opplevd mobbing via nettet eller mobil, ifølge en undersøkelse som Telenor gjorde i 2008. Undersøkelsen viser også at foreldre er usikre på hva de skal gjøre med denne mobbingen. – For mange mobbeofre er digital mobbing bare en av flere måter de blir plaget på. Det kan bety at de aldri har noe fristed, sier stipendiat Tove Flack ved Senter for atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger. – På skolen blir de kanskje utestengt eller baksnakket, og når de kommer hjem mottar de krenkelser på mobil og nett. Lavere terskel Hun forklarer at betegnelsen mobbing innebærer at en person opplever jevnlig trakassering over tid. Nettmobbing foregår både gjennom bildebruk og tekst. Blant dagens ungdom har mange opplevd å få et bilde de aldri ville vist bort spredd ut til kjente og ukjente, bilder som vil bli liggende på nettet til evig tid. Andre har måttet lese vurderinger av seg selv som er svært krenkende, vitende om at betraktningene deles med de tusen hjem. 1. 2.

Teach Online Safety Key concepts for students to understand and apply to their online experience. C-SAVE is our volunteer program to teach young people cybersecurity, cybersafety, and cyberethics. It's easy to participate and use! When you start college, you're taking on new responsibilities, making your own decisions, and becoming part of the campus community. Every person in the school community has a role in keeping the Internet safe and secure. Interested in starting your own community-based cybersecurity awareness program?

Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier. Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing. Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for åfoorebygge digital mobbing. Foreldre trekkes ofte frem i forbindelse med å fremstå som rollemodeller for bruk av digitale medier, men få land har retningslinjer som går på foreldrenes betydning når det gjelder å oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til at andre blir krenket gjennom sosiale medier. Foreldre ses som en viktig ressurs i arbeidet mot digital mobbing i skolen, og dette er forhold som også angår elevene i det forebyggende arbeidet. Det er derimot få retningslinjer som tar for seg nettikette som har å gjøre med for eksempel spillsider på nett, hvor det også kan foregå sosial omgang.

www.bullying.org Where you are NOT alone! Created by Bill Belsey For skole eller andre som jobber med barn - Nettvett.no Mange gruer seg for å snakke med de unge om bruk av digitale medier. Kanskje tenker du at ungdommene kan dette så godt at du ikke har noe å bidra med? Men, vi voksne har et ansvar for å lære unge om digital dømmekraft, rettigheter og plikter de har når de bruker sosiale medier. Og digital dømmekraft handler mye om etikk og folkeskikk. Der har også voksne uten digital kompetanse mye å bidra med. Digital dømmekraft Digital dømmekraft handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere. Det er også viktig å huske at voksne skaper vennskap sammen. I oktober 2018 gav Universitetsforlaget ut en bok “Barn på nett” av forfatterne Ronny Windvik, Bjarte Malmedal og Håkon Bergsjø. Dubestemmer.no Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern og nettvett for barn og unge mellom 9 og 18 år. På dubestemmer.no finner du også en oversikt over alle aktørene som jobber med dette temaet og ulike ressurser som kan være gode å bruke som støtteverktøy når du jobber med barn og unge. Mer informasjon

B4USurf - Home

Related: