background preloader

Svenska - retorik

Facebook Twitter

Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith. Snart är det slut, läsåret alltså.

Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith

Och jag undrar vad jag egentligen skickat med mina elever, vad de fått med sig från kursen mer än ett betyg. Har jag verkligen bidragit till att göra dem till läsande och reflekterande individer? Svenska språket etc. Retorik, argumentation, debatt. Svenska 1-3. Retorik. Retorik -speeches. Churchills tal var planerade in i minsta detalj. Det finns ett glamoröst skimmer kring Winston Churchills liv och personlighet.

Churchills tal var planerade in i minsta detalj

Att manisk flit och ett närmast tvångsmässigt kontrollbehov skulle ha utgjort viktiga förutsättningar för hans talekonst passar liksom inte in i bilden. Han föddes in i den brittiska aristokratins högsta skikt och blev redan i unga år både krigshjälte samt ”kändis” i egenskap av författare och journalist. Han gjorde snabb politisk karriär och hade genom familjens kontakter självklar tillgång till en rad ledande personer inom den sociala, ekonomiska och politiska eliten. Det är lätt att förutsätta att en person med denna bakgrund också självklart skall kunna hävda sig som talare – att retoriken så att säga skulle komma på köpet. Övningsuppgift talanalys. Retorik. Erika. Retorik & muntlig framställning. Retorik & muntlig framställning.

Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor.

Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå.

De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm om genren, granskade exempeltexter och exempelmanus och vi använde oss av strukturmallar och skrivmallar i lite olika stor utsträckning. Utöver detta gjorde vi lite olika intresseväckande övningar före det formella bedömningstillfället som syftade till att ge återkoppling till mig om var eleverna befann sig i relation till målet. Att arbeta så här noga och utförligt med inspiration från cirkelmodellen och med stöttning och modellering tar mycket tid i anspråk! Partiledartal Almedalen 2016 Annie Lööf, Centerpartiet. Som talare har Centerpartiledaren Annie Lööf utvecklas exponentiellt sedan hon tillträdde.

Partiledartal Almedalen 2016 Annie Lööf, Centerpartiet.

Jag minns fortfarande hennes första almedalstal: staccato-rösten som helt saknade genuinitet. Jag skämdes så mycket å hennes vägnar att jag var tvungen att lämna parken. Tala ut!: Kroppen avslöjar allt. Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande.

Tala ut!: Kroppen avslöjar allt

Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande. Partiledartal Almedalen 2016 Jan Björklund, Liberalerna.

Liberalerna har trots nytt namn inte någon ny politik.

Partiledartal Almedalen 2016 Jan Björklund, Liberalerna.

Innehållet fokuserade på Europa, frihet och samarbete. Europeiskt samarbete. Inhemskt dito är däremot uttryckligen dåligt. Retorik - konsten att övertyga. Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar.

Retorik - konsten att övertyga

Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. Receptet för att fånga sin publik. Det har tidigare vistats att tonläge har betydelse för att vi ska få förtroende för en talare.

Receptet för att fånga sin publik

Röster i det mörkare tonläget tolkas som pålitliga och kompetenta medan ett mer varierat röstläge från mörkt till ljust mer förknippas med karisma. Just det verkar många politiker ha tagit fasta på. När amerikanska forskare studerade några av de politiker som figurerat i årets presidentvalskampanj så visade det sig att alla anpassade sin röst på exakt samma sätt beroende på vilken publik de hade. Mörk röst för att förmedla auktoritet. Citat: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare. Personlig utveckling.

Citat: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare

Arbetar du som chef? Hur duktiga och engagerade medarbetare vill du ha? Vill du vara en chef som inspirerar, engagerar och motiverar personalen till att göra ett riktigt bra jobb? Klas Östergrens inträdestal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst. I går kväll höll Klas Östergren sitt inträdestal över Ulf Linde vid Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börssalen.

Klas Östergrens inträdestal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst

Från och med nu sitter han på stol nummer 11. Dagens Nyheter publicerar här den fullständiga versionen av talet. En riktigt bra övning till retoriken - Robin Smith. Mot slutet av retorikkursen har jag flera år i rad stoppat in en uppgift som jag kallar Talskrivaren. Den går i sin enkelhet ut på att eleverna, som nu känner varandra rätt väl och dessutom är bekanta med den grundläggande terminologin och ett flertal olika retoriska figurer, får skriva tal åt varandra. Av något skäl så är det en övning som många elever lyfter fram som en av de mest lärorika under kursen. Kanske beror deras entusiasm på att de skärper till sig lite extra när de får ta ansvar för en kamrats möjlighet till utveckling. Kanske finns det något inspirerande i att skriva något för någon annans skull, att veta att någon inte bara kommer att läsa den text jag skriver, utan också framföra den inför en publik.

Oavsett anledning så har jag sällan sett eleverna arbeta så fokuserat och det är med viss förtjusning jag hör dem utbyta kloka tankar med varandra under arbetets gång. Retorik – Konsten att övertyga. Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har. De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp. Eftersom jag fortfarande har lite problem att klistra in bilder i liten storlek får ni använda er fantasi den här gången också. Orsaken att man placerar dem i en triangel är att dessa argument skall väga jämt. Churchills tal var planerade in i minsta detalj. Övningsuppgift talanalys.