background preloader

Svenska - retorik

Facebook Twitter

Sista uppgiften i Svenska 3 - Robin Smith. Snart är det slut, läsåret alltså. Och jag undrar vad jag egentligen skickat med mina elever, vad de fått med sig från kursen mer än ett betyg. Har jag verkligen bidragit till att göra dem till läsande och reflekterande individer? Har jag bidragit till att forma individer som tar makten över sin etiska såväl som intellektuella och karriärsmässiga utveckling som Anders Burman skriver i antologin Det goda lärandet? F-n vet, men jag gör ett sista försök. Som avslutning till kursen Svenska 3 har jag försökt att sätta ihop en uppgift som påminner om det nationella provet, och eleverna får redovisa den muntligt eller skriftligt, beroende på vad som gynnar dem mest.

Tidigare under kursen så arbetade vi med Åsa Edenfeldts blogg om läsning och då med särskilt fokus på hennes flipp om närläsning, så när jag ber eleverna ”skumläsa” och ”närläsa” så vet de väldigt väl hur de ska gå till väga. Så här ser förberedelseinstruktionen till eleverna ut: 1. 2. Hur jag hinner med att rätta och bedöma allt? Svenska språket etc. Retorik, argumentation, debatt. Svenska 1-3. Retorik. Retorik -speeches. Churchills tal var planerade in i minsta detalj | SvD. Det finns ett glamoröst skimmer kring Winston Churchills liv och personlighet. Att manisk flit och ett närmast tvångsmässigt kontrollbehov skulle ha utgjort viktiga förutsättningar för hans talekonst passar liksom inte in i bilden. Han föddes in i den brittiska aristokratins högsta skikt och blev redan i unga år både krigshjälte samt ”kändis” i egenskap av författare och journalist.

Han gjorde snabb politisk karriär och hade genom familjens kontakter självklar tillgång till en rad ledande personer inom den sociala, ekonomiska och politiska eliten. Det är lätt att förutsätta att en person med denna bakgrund också självklart skall kunna hävda sig som talare – att retoriken så att säga skulle komma på köpet. I Churchills fall tycks emellertid förmågan att tala övertygande ha utvecklats från ett underläge. Det finns faktiskt få lika väl dokumenterade exempel på retorisk effektivitet förvärvad genom hård träning och minutiös förberedelse. Övningsuppgift talanalys. Retorik. Erika.

Retorik & muntlig framställning. Retorik & muntlig framställning. Från skrivmall till självständighet och om att ta sig till nästa nivå. | Stra... I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Under båda dessa uppdrag arbetade vi utförligt med förberedelsearbete vilket jag har skrivit om i tidigare inlägg (leta i kategorier så hittar du). Eleverna fick tillgång till en flippfilm om genren, granskade exempeltexter och exempelmanus och vi använde oss av strukturmallar och skrivmallar i lite olika stor utsträckning. Utöver detta gjorde vi lite olika intresseväckande övningar före det formella bedömningstillfället som syftade till att ge återkoppling till mig om var eleverna befann sig i relation till målet.

Att arbeta så här noga och utförligt med inspiration från cirkelmodellen och med stöttning och modellering tar mycket tid i anspråk! De första veckorna av den här vårterminen har dock jag, och framförallt eleverna så klart, fått skörda frukterna av den tid vi la ner i höstas och jag tänkte i detta inlägg berätta lite om varför. Åsa. Partiledartal Almedalen 2016 Annie Lööf, Centerpartiet. | Retorikiska. Som talare har Centerpartiledaren Annie Lööf utvecklas exponentiellt sedan hon tillträdde. Jag minns fortfarande hennes första almedalstal: staccato-rösten som helt saknade genuinitet. Jag skämdes så mycket å hennes vägnar att jag var tvungen att lämna parken. Det behöver jag inte längre. I alla fall inte för röstens skull. Däremot är jag skeptisk till Centerpartiets målgruppsanalys som verkar ligga till grund för valet av innehåll för detta partiledartal. Rent generellt var detta inte ett tal där Lööf drev politik. Argumentation. ”Världen har fått feber. ”… Och därför är bombningarna ett illdåd.

Det du lägger mest tid på uppfattar din publik som viktigast. I övrigt argumenterades det inte särskilt mycket för något särskilt. I vilken ordning? Lööf började i den sjuka världen där nationalister och vänsterpopulister framgångsrikt erbjuder enkla lösningar på svåra problem. Utifrån går snabbt in. Det ska vara enklare att komma i arbete och alla jobb behövs. Stiliga formuleringar. Semiotik. Tala ut!: Kroppen avslöjar allt.

Ditt kroppsspråk kan förstärka ditt budskap, eller göra det otydligare eller till och med vara förvirrande. Retorikexperten Barbro Fällman ger ståuppkomikern Simon Garshasebi i uppdrag att göra ett framförande där hans kroppsspråk har ett helt annat budskap än det han framför inför sin publik. Madelen träffar Sissela Kyle på Stadsteatern i Stockholm och får en lektion i hur man gör en bra entré. Vi möter också imitatören Göran Gabrielsson som visar hur han handgripligen värmer upp rösten inför ett framträdande.

Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF) Partiledartal Almedalen 2016 Jan Björklund, Liberalerna. | Retorikiska. Liberalerna har trots nytt namn inte någon ny politik. Innehållet fokuserade på Europa, frihet och samarbete. Europeiskt samarbete. Inhemskt dito är däremot uttryckligen dåligt. I alla fall när andra gör det. Vi fick historielektioner, liberala analyser av Brexit och konsekvensanalyser av diverse utmaningar som alla ledde till slutsatsen att samarbetet med EU bör öka, inte minska.

Överlag har Björklund problem med att leverera sina budskap på ett effektivt sätt. ”I det säkerhetsråd i Förenta Nationerna där Sverige nyss har blivit medlem betraktas det som ett stort problem att fem utpekade stater var och en för sig har veto mot viktiga beslut. Vad tror du skulle hända om sista meningen i stycket ovan inte hade funnits med? Argumentation. Jan Björklund kan sin klassiska retorik. Något annat Liberalledaren är bra på är att bygga argumentationskedjor. ”Kom ihåg att i finanskrisen i början av 1930-talet så gick Europa överstyr. Siffror kan också vara effektiva. Påverkan är en konst. Semiotik. Retorik - konsten att övertyga.

Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan. Talanalys Vad är talares syfte - är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla? Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är: En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här. Svenska tal: Tal som rekomenderas särskilt är: Engelska tal: Tal som rekomenderas här är: Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan) Tala som TED Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan.

Arbetsmodell. Receptet för att fånga sin publik | SVT Nyheter. Det har tidigare vistats att tonläge har betydelse för att vi ska få förtroende för en talare. Röster i det mörkare tonläget tolkas som pålitliga och kompetenta medan ett mer varierat röstläge från mörkt till ljust mer förknippas med karisma. Just det verkar många politiker ha tagit fasta på. När amerikanska forskare studerade några av de politiker som figurerat i årets presidentvalskampanj så visade det sig att alla anpassade sin röst på exakt samma sätt beroende på vilken publik de hade. Mörk röst för att förmedla auktoritet Forskarna bakom studien har analyserat vilket rösläge Hillary Clinton, Bernie Sanders, Donald Trump och Carly Fiorina– som alla figurerat i det amerikanska presidentvalet– har använt vid olika sammankomster.

De har noga analyserat de fyra politikernas röstlägen när de hållit tal inför andra politiker, vid stora massmöten och demonstrationer samt icke politiska sammanträden, som till exempel tv-intervjuer. Flockledare även bland människor. Citat: Presentationsteknik - Kurser - Retorik - Utbildningar - Kurs - Föreläsningar - Föreläsare. Personlig utveckling. Arbetar du som chef? Hur duktiga och engagerade medarbetare vill du ha? Vill du vara en chef som inspirerar, engagerar och motiverar personalen till att göra ett riktigt bra jobb? Nå framgång: Kommunicera med engagemang och omtanke Kommunikation är en av ledarens viktigaste uppgifter. Läs mer: Chefsutveckling – för att stärka ledarskapet » Människor och retorik kan påverka världen med bara ord Så håller du bättre presentationer: 10 praktiska knep Njut av att tala inför andra människor AGERA INFÖR PUBLIK.

Läs mer: Praktiska tips på bra presentationsteknik » Bra presentationer är värdefulla Människor som är personliga och bjuder på sig själva blir mycket mer intressanta att lyssna till. Läs mer: Våga bli personlig » På denna webbsida finns praktiska tips för dig som är intresserade av retorik, presentationsteknik och personlig kommunikation. Utbildningar som utvecklar människor och företag Välkommen att kontakta oss för att berätta om era utbildningsbehov. Klas Östergrens inträdestal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst. I går kväll höll Klas Östergren sitt inträdestal över Ulf Linde vid Svenska Akademiens högtidssammankomst i Börssalen. Från och med nu sitter han på stol nummer 11.

Dagens Nyheter publicerar här den fullständiga versionen av talet. Med en harmlös överdrift kan man hävda att Ulf Linde var fix och färdig då han framträdde som författare på femtiotalet. När man överblickar hans verk står det klart hur konsekvent han är till stil och hållning, obeaktat ämne, oavsett om han skriver om antika kolonner, modernt måleri eller uppfattningen om jazzmusik. 1950 annonserade en musikhandel i Stockholm: ”Nu har den kommit – Ulf Linde-klubban för vibrafon. När han skrev använde han nog mest den hårda. En uppkäftig reverens inför det osedda. För att komma i förbindelse med sådana dimensioner måste måleriet förändras, liksom vårt sätt att tillägna oss sådana uttryck, vårt sätt att betrakta detta torftiga ytplan kallat ”en tavla”.

Men kubisterna själva behövde alltså inga motiv alls. Det var författaren. En riktigt bra övning till retoriken - Robin Smith. Mot slutet av retorikkursen har jag flera år i rad stoppat in en uppgift som jag kallar Talskrivaren. Den går i sin enkelhet ut på att eleverna, som nu känner varandra rätt väl och dessutom är bekanta med den grundläggande terminologin och ett flertal olika retoriska figurer, får skriva tal åt varandra. Av något skäl så är det en övning som många elever lyfter fram som en av de mest lärorika under kursen.

Kanske beror deras entusiasm på att de skärper till sig lite extra när de får ta ansvar för en kamrats möjlighet till utveckling. Kanske finns det något inspirerande i att skriva något för någon annans skull, att veta att någon inte bara kommer att läsa den text jag skriver, utan också framföra den inför en publik. Oavsett anledning så har jag sällan sett eleverna arbeta så fokuserat och det är med viss förtjusning jag hör dem utbyta kloka tankar med varandra under arbetets gång. Denna vecka ska ni arbeta med att skriva tal åt varandra. Så här ska arbetet gå till: A. B. C. D. E. ETHOS? LOGOS? PATHOS? | Retorik – Konsten att övertyga. Dessa tre ord beskriver den kraft ett tals olika argument har. De brukar presenteras som en triangel med ett ord i varje hörn, därav min logotyp.

Eftersom jag fortfarande har lite problem att klistra in bilder i liten storlek får ni använda er fantasi den här gången också. Orsaken att man placerar dem i en triangel är att dessa argument skall väga jämt. För att få bästa effekt av ett tal skall man placera dem enligt följande ordning: 1. Tänk bara på de tillfällen du besökt din doktor. 2. 3. Vilka känslor kan du vädja till? Medkänsla, att hjälpa utsatta grupper, eller varför inte djur och natur som riskerar utrotning? Fruktan för katastrofer, sjukdomar, (Cancer– skänk pengar för det kan hända dig i motsats till barncancerfonden som visar på hur gott just dina pengar har gjort och det vädjar till dig att fortsätta ge), fruktan för säkerhet kräver aktion från åhöraren.

Ilska över något i samhället som du vill få din publik att regera mot. Stolthet övera.) Hopp. Lycka till. Churchills tal var planerade in i minsta detalj | SvD. Övningsuppgift talanalys.