background preloader

Aktiviteter

Facebook Twitter

Hvor mange forskellige planter? Fag Natur/teknik, Biologi Klassetrin 3. - 6. klasse, 7. - 10. klasse Beskrivelse Ved at optælle hvor mange forskellige plantearter man kan finde indenfor et givent område, kan man få en ide om områdets artsrigdom.

Hvor mange forskellige planter?

Det kan danne grundlag for at sammenligne forskellige områders artsrigdom, samt hvilke faktorer der er bestemmende for disse forhold. Man kan jo fint indsamle smådyr i samme ombæring, bestemme dem og lade resultatet indgå i vurdering af områdets biodiversitet. Formål at arbejde konkret med begreber som biodiversitet/artsrigdomat sammenligne biodiversiteten for forskellige områderat vurdere hvilke forhold der er afgørende for et områdes biodiversitet/artsrigdomat introducere begrebet biologisk mangfoldighedat iagttage forskelle på plantearterat vurdere områdets karakterarterat introducere brugen af en flora Sted Forskellige skovtyper såsom bøgeskov, egekrat, skovbryn samt biotoper som overdrev, enge etc. Årstid Maj til september Hvor lang tid tager undervisningen 2 – 3 timer. Undervisningsforløb om svampe. Kort om forløbet Her er en ide til et undervisningsforløb med svampe som hovedtema og biodiversitet som et ekstra læringselement.

Undervisningsforløb om svampe

I forbindelse med temaet tager I på en eller flere ture, hvor I bruger Naturtjek og registrerer nogle af svampene (og gerne andre arter og levesteder) fra projektet. Svampeforløb er bedst om efteråret. I forløbet kan I med fordel bruge bogen Kanon Natur Svampe, som kan læses og hentes elektronisk (og gratis) på nettet. Der hører også en undervisningsvejledning med til Kanon Natur Svampe. Den kan hentes som pdf her. Biologi til tiden - En rig natur - Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløb. Formål Undersøgelsens formål er at bestemme forureningsgraden i et vandløb.

Biologi til tiden - En rig natur - Undersøgelse af forureningsgraden i et vandløb

BaggrundFigur 183 i Biologi til tiden opsummerer de vigtigste forurenende stoffer i vandmiljøet og deres effekter. Siden 1980’erne har man som en del af vandmiljøplanerne overvåget miljøtilstanden i vandløbene. Bjørnedyr og bagegær – Københavns Universitet. 10. juli 2013 Denne samling af videovejledninger, artikler og inspirationsmuligheder er lavet til mellemtrinnet, men kan under tiljustering bruges til andre klassetrin.

Bjørnedyr og bagegær – Københavns Universitet

Ikkafjorden rummer mange forskellige dyrearter, hvoraf nogle har specialiseret sig i at leve under vilkår, der ikke er mulig for mange andre livsformer. Heriblandt er mange mikroorganismer, men da de er for små til at eleverne nemt kan se dem, har vi valgt også at fokusere på meiofaunaen (ca 50 μm -1 cm levende i eller på et substrat). Den dyrerække, vi arbejder eksemplarisk med, hedder Tardigrada, på dansk bjørnedyr, og er nøje udvalgt, da disse livsformer er særligt hårdføre. Biologi til tiden - En rig natur. Biodiversitet på Danmarkskortet – Københavns Universitet. Forløb 3: Biologisk mangfoldighed i skoven. Denne artikel er en del af gymnasiematerialet "Pas på træerne - generne forsvinder", der består af 5 undervisningsforløb om danske træer og buske.

Forløb 3: Biologisk mangfoldighed i skoven

Artiklen her er det valgfri delforløb, Forløb 3. Se lærervejledning og oversigt over hele materialet. Indhold Klik på det du vil læse. Afsnittene ligger som ét langt dokument. Indledning Hvad er biologisk mangfoldighed ? Skoven-i-skolen.dk. Lidt om forløbet Biodiversitet beskriver et områdes biologiske mangfoldighed - altså hvor meget forskelligt liv, der lever i en naturtype.

skoven-i-skolen.dk

Eleverne undersøger biodiversiteten i en række naturtyper - og sammenligner de forskellige områders biodiversitet, med udgangspunkt i smådyr de selv indfanger. Klassen arbejder også med, hvordan dyr og planter kan sprede sig, når deres levesteder er spredte som øer - og arbejder med det man kalder ø-biogeografi. Formål. Undervis i dansk natur – Københavns Universitet.

Tag dine elever med ud i den danske natur med Vild Campus.

Undervis i dansk natur – Københavns Universitet

Lærermaterialerne, som du finder her på siden, gør det nemt for dig, som lærer i Natur/teknologi, at tage dine eleverne med ud og undervise dem i den spændende danske natur. Forbedring af Biodiversiteten på min skole. Untitled. Lav et BioBlitz på din skole med app'en NaturTjek. Bio betyder ”liv” og blitz betyder at gøre noget hurtigt og intensivt.

Lav et BioBlitz på din skole med app'en NaturTjek

Et BioBlitz går ud på at undersøge et særligt område for arter og så registrere dem, man finder. Et BioBlitz kan dække over både større og helt små arrangementer af kortere varighed, så længe fokus er på registrering af de arter, I har udvalgt, i et område. BioBlitz Guiden er blevet til på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os fra vores tidligere BioBlitz arrangementer med skoler, kommuner og naturvejledere. Skoler. Sig'natur - gør det sjovt at lære naturfag! Skoven-i-skolen.dk. Undervisningsmateriale – Københavns Universitet. Her booker du undervisningsmateriale og udstyr til selvstændigt brug.

Undervisningsmateriale – Københavns Universitet

Bemærk at der ikke er tilknyttet en underviser.Det er gratis at låne udstyr og materialer. Bestil det ønskede materiale på den ønskede dagPrint eventuelle forberedelsesmaterialer eller dokumenter udMere information om udlevering af materiale og udstyr får du i din booking-bekræftelseAfslut evt. hjemme på skolen med de ekstra opgaver Tegn i haven (0.-6. kl.) Botanisk Have er et unikt sted at arbejde med billedkunst uden for skolen. Havens mangfoldighed af motiver har til alle tider tiltrukket tegnere og billedkunstnere. Tegneopgaver udviklet til Botanisk Have. Undervisningsmaterialet er til selvstændigt brug i haven. Materialet indeholder: Tasker med tegneunderlag, tegnegrej og fokusrammerLærervejledning (kan ses her)Elevark 0.-2. klasse (kan ses her)Elevark 3.-6. klasse (kan ses her)OBS: Vi pakker alt hvad I skal bruge, inkl. de relevante elevark.

Praktisk information. Fuglekort. I fuglekortspillet kan man dyste mod sin computer om viden om knopsvaner, blåmejser og vandrefalke og lære meget mere om danske fugle.

Fuglekort

Formålet med spillet er at skabe interesse hos børn i alderen 7-15 år for de vilde danske fugle og den natur, de lever i. Gennem informationssider og aktiviteter øges desuden børnenes lyst til at opleve fuglene i naturen, skaffe sig viden om dem og engagere sig i naturplejeaktiviteter for at skaffe fuglene bedre leveforhold i naturen tæt på hjem og institutioner. Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening står bag. Prøv spillet Start spillet her. Vadehavet. Vadehavet. Opgavebeskrivelse Eleverne lærer på egen krop, hvordan fødekæder kan hænge sammen og hvordan en katastrofe kan ændre den ellers så organiserede og systematiske verden vi lever i. Mål. Kulstofkredsløb - dr.dk/Undervisning/Nørdakademiet. Biologi til tiden - Kapiteloversigt. Oplev naturvidenskaben - Naturvidenskabeligt grundforløb - Biologi. Oplev naturvidenskaben - Naturvidenskabeligt grundforløb - Vand - Forsøg: Bestemmelse af vandkvalitet – Makroindeks.

Smådyrene sladrer original. Øvelsesvejledninger.