background preloader

Økosystemer

Facebook Twitter

Red Danmarks natur: Slip bison, elefanter og vilde heste løs. Ecoregions 2017 © Google Timelapse: Pucallpa, Peru. NOBANIS - European Network on Invasive Species. Økologi for grunnskolelærerutdanningen: Kapitler. Living Planet Report 2016. What can we do to change our course and help protect life on Earth?

Living Planet Report 2016

Though the Living Planet Report paints a challenging picture, there’s still plenty of room for optimism. We’re already undergoing major transitions that will make for a healthier, safer, and more resilient planet. WWF is working with governments, businesses, and communities to reduce carbon emissions, prevent habitat loss, and advance policies to fight climate change. We’re focused on protecting wildlife and conserving natural resources like forests, oceans, fresh water, and grasslands. Vestre Hus Børnenaturcenter. Dafnier. Naturen sætter en grænse – havet er et rammevilkår for dansk landbrug. I 1972 kom Rom-klubben med rapporten 'Grænser for vækst', som senere blev til en bog af samme navn.

Naturen sætter en grænse – havet er et rammevilkår for dansk landbrug

Den kan synes lidt gammeldags i dag 43 år efter. Grænser for vækst Grænser for vækst er en videnskabelig rapport udgivet i 1972 af Romklubben, en international tænketank bestående af fremtrædende erhvervsfolk og videnskabsmænd. Rapporten, der forudsiger den globale udvikling i bl.a. befolkningstal, produktion af fødevarer, forbrug af naturresurser samt forurening, blev ajourført i 1974 med Hvilke grænser for vækst og i 1992 med Hinsides grænser for vækst. Kilde: Den Store Danske Men det, vi oplever i 2016 i Danmark, er et skoleeksempel på netop det – at naturen sætter en grænse.

Der er en grænse for, hvor mange næringsstoffer man kan udlede til miljøet, uden at følgerne for naturen bliver uacceptable. Sætningen ovenfor indeholder to udsagn. Let's Talk About Soil - English. Livlighave.dk – del din have med dyr og insekter. Vestre Hus Børnenaturcenter. Danmarks blomstertæger. Velkommen til "Den Danske Natur" af Lars Andersen. Biodiversitet - Hva´R´et? Med Rasmus Ejrnæs på overdrev. DTU Aqua Planer for Fiskepleje - yngeltætheder - v0.1.

Hvorvildt.dk. Vand & Jord 2013. Synspunkt: 30 års jubilæum (s 2)Mogens Henze, Claus Hagebro Dyrkningsjorden under pres (s 4)Per Schjønning, Mathieu Lamandé, Lars J.

Vand & Jord 2013

Munkholm, Mogens H. Greve, Henrik Breuning-Madsen En aktiv indsats for bundvegetationen vil forbedre miljøet i de danske fjorde (s 8)Anne Lise Middelboe, Flemming Møhlenberg Konvertering af DVFI faunaklasser til EQR-værdier (Økologisk Kvalitets Ratio) (s 12)Søren E. Larsen, Nikolai Friberg, Peter Wiberg-Larsen, Jens Skriver, Lars Kjellerup Larsen Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å - model og målinger (s 17)Jørgen Windolf, Niels B. Ovesen, Jane B. Naturbeskyttelse.dk: Her er 10 tiltag, der kan redde biodiversiteten - Altinget: miljø. Din Regnskov - I Dansk Målestok. Naturfag.no: Oversikt over grubleteikningar I. Oversikt over grubleteikningar II. ABOVE ILIAMNA. Novana.au.dk. Vild Campus – Københavns Universitet. 10.000 vilde blomster er plantet på Nørre Campus, som ligger lige ved Zoologisk Museum.

Vild Campus – Københavns Universitet

Biologi til tiden - En rig natur - Planters bygningstræk og tilpasning til abiotiske og biotiske faktorer. BaggrundFigur 166 på side 120 i Biologi til tiden viser hvordan to planter ud fra samme grundlæggende opbygning i rod, stængel, blade og blomster, alligevel kan have så forskellig udformning af de enkelte dele, at de passer til hvert sit miljø med forskellige abiotiske og biotiske forhold.

Biologi til tiden - En rig natur - Planters bygningstræk og tilpasning til abiotiske og biotiske faktorer

I denne undersøgelse skal I beskrive og sammenligne to planters opbygning og herudfra diskutere hvilke fordele forskellene giver hver af de to planter i forhold til forskellige abiotiske og biotiske faktorer. I skal specielt se på følgende faktorer: Danske Biotoper. Why Do Rivers Curve? Natur Vejleder. BioBlitz – Københavns Universitet. Dette site er en fælles portal for information og erfaringer omkring BioBlitz i Danmark.Her kan du blandt andet finde links, materialer og værktøjer der relaterer sig til BioBlitz, du kan finde erfaringer fra andre der har afholdt BioBlitz i Danmark og du kan se hvor og hvornår den næste BioBlitz afholdes.

BioBlitz – Københavns Universitet

Indholdet på sitet er genereret i fællesskab blandt de mange der har prøvet kræfter med afholdelse af BioBlitz i Danmark.Yderligere indhold samt ønsker til sitet er velkomment, - send til mia.pedersen@snm.ku.dk. Forskere: Her er fakta om biodiversitet i skovene - Altinget: miljø. TV 2/Bornholm. Høring i Miljøudvalget. Leg og lær med insekter og smådyr - dr.dk/Ramasjang. Fjer og knogler - tv2fyn.dk - TV Fyn - Tidligere programmer - Fjer og knogler. I skole i skoven. De fleste børn elsker at arbejde med save og ørnenæb i naturen.

I skole i skoven

Det er meget lærerigt. Man får en foremmelse for træer og grene, og lærer en masse om natur og arter, når man er ude med en god lærer. Fredninger. Miljøgis. De Digitale Naturkort er et planlægningsredskab, som er udviklet for Miljøministeriet, så kommunerne har det bedste grundlag at arbejde ud fra, når de i de kommende kommuneplaner i 2017 skal udpege naturområder til et Grønt Danmarkskort.

Miljøgis

Et Grønt Danmarkskort vil, når det er udpeget, vise, hvor Danmarks eksisterende natur er, men også hvor det vil give god mening at skabe nye naturområder som for eksempel skov, vådområder eller engdrag, så vi får skabt en bedre og mere sammenhængende natur. Et Grønt Danmarkskort vil løbende blive udviklet og udbygget i takt med, at kommunerne hvert fjerde år reviderer kommuneplanerne. Denne kortportal indeholder et Grønt Danmarkskort, som er lavet ud fra de seneste kommuneplaner fra 2013. Kortportalen indeholder også et helt nyt biodiversitetskort, som er et danmarkskort over kortlagte og potentielle levesteder for de arter, der er allermest truede og sjældne (de såkaldte rødlistede arter). Datagrundlag. Skaber grønne fællesskaber mellem husene. Chapter 6 – Engaging and communicating with stakeholders : Biodiversity Skills. Inspiration vist efter fag – Københavns Universitet. Microcosmos: Le peuple de l'herbe. TV 2/Bornholm.

Bliv Vild Med Vilje. Sommerfuglehaven.dk. Danmarks Insekter og andet småkræ. NV2010-3 by Tomas Vilstrup. Undervisning. Biodiversitet. Tema: Biodiversitet. Teknik & Miljø Vejen Kommune. Filsø har fået livet tilbage på rekordtid. Landskabet er fladt og ensartet.

Filsø har fået livet tilbage på rekordtid

Markerne er firkantede og kun afgrænset af læhegn, der læner sig mod øst. Status over naturen i Danmark. 27.03.2014 | Steen Voigt Bevaringsstatus for skovmår vurderes som gunstig.

Status over naturen i Danmark

Foto: Lars Gejl Det fremgår af rapporten ”Bevaringstatus for naturtyper og arter” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten er en præsentation af den database, Miljøministeriet sendte til EU den 20. december 2013. Rapporten gennemgår bevaringsstatus for 60 naturtyper og 82 arter af dyr og planter i perioden 2007-12. Mikroliv. Fisk - Information om fiskepleje i vandløb, søer og kyst. Bidt-af-naturen. Photosynthesis. Danmarks flora. Danmarks flora Danmarks Flora er et digitalt opslagsværk, med fotos og beskrivelser af 529 danske vilde planter - urter, træer og buske, siv og græsser og karsporeplanter. Det svarer ca. til en tredjedel af de danske vilde planter.

I Danmarks Flora er de mest almindelige og mest spektakulære planter med. Derfor vil man, bortset fra enkelte orkideer ikke finde fredede planter i Danmarks Flora. Digital søgning Når man anvender søgenøglen, vil man hurtigt kunne finde frem til den bestemte plante man søger. Artsleksikon. Vandetsvej.dk - undervisning om vandets kredsløb. Vandtjek. Fugleinfo.dk. Viten: Fotosyntese (dansk): Velkommen til Fotosyntese (dansk) Fugleognatur.dk - Danmarks Nationale Artsportal - Alt om Danmarks Natur. Fisk - Information om fiskepleje i vandløb, søer og kyst.

Aktiviteter