background preloader

Økosystemer

Facebook Twitter

Sådan så Danmark ud, dengang naturen var vild – Kristeligt Dagblad. Hans Henrik Bruun, lektor i økologi og evolution ved biologisk institut på Københavns Universitet, faldt for mange år siden over Kamphøveners dagbog på Botanisk Centralbibliotek i København. ”Det slog benene helt væk under mig, at der har været arter som klokkeensian, fin kæruld og bakkegøgeurt på Køge Ås.

Sådan så Danmark ud, dengang naturen var vild – Kristeligt Dagblad

Først blev jeg eksalteret over, at de har levet dér, og så satte det en masse tanker i gang om, hvorfor de var gået tabt. Var det på grund af mennesker, og hvis ja, hvorfor kunne vi så ikke lade dem være?” Siger han. Projekt Vildere Skove. (80) Naturnørd. Den virtuella floran. Biodiversitet: En million arter er truede – men vil det skade mennesket? Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider.

Biodiversitet: En million arter er truede – men vil det skade mennesket?

Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører. Navn: VISITOR_INFO1_LIVE Udbyder: .youtube.com. Pesticider sætter dafnier i slowmotion – Københavns Universitet. 15. marts 2008 Vandliv Dafnier spiller en vigtig rolle i mange søer og vandhuller.

Pesticider sætter dafnier i slowmotion – Københavns Universitet

De holder vandet klart, fordi de æder mikroskopiske alger og bakterier, og de er også selv føde for fisk. Biodiversitet Arkiv - Naturfilm.info. Biodiversitet - vær med til at beskytte de mange slags fugle, dyr og planter. Undervisningsforløb om svampe. Kort om forløbet Her er en ide til et undervisningsforløb med svampe som hovedtema og biodiversitet som et ekstra læringselement.

Undervisningsforløb om svampe

I forbindelse med temaet tager I på en eller flere ture, hvor I bruger Naturtjek og registrerer nogle af svampene (og gerne andre arter og levesteder) fra projektet. Svampeforløb er bedst om efteråret. Naturfag.no: Bærekraftig naturmangfold. Gjennom opplegget noterer elevene nøkkelsetninger på nøkkelsetningsarket sitt.

naturfag.no: Bærekraftig naturmangfold

Biodiversitet - vær med til at beskytte de mange slags fugle, dyr og planter. Miljøstyrelsens artsleksikon. Biodiversitet - hvad er det? Danskerne aner det ikke. - Jeg kan godt forstå, man bliver forvirret, når ordet bruges så forskelligt, siger Michael Carlsen.

Biodiversitet - hvad er det? Danskerne aner det ikke

Han er biologi og projektleder hos Dyrenes Beskyttelse, der netop har offentliggjort en ny undersøgelse om biodiversitet. Undersøgelsen, der er foretaget af Epinion, viser, at over 60 procent af danskerne ikke ved, hvad ordet biodiversitet betyder. Ifølge Michael Carlsen er det ikke kun den almindelige dansker, der ikke kender betegnelsen. Medier, NGO’er, politikere, styrelser og fagfolk bruger ordet forskelligt. Michael Carlsen mener, at der er brug for en offentlig debat om, hvad det betyder, når vi bruger ordet biodiversitet: - Det er et misforstået begreb. Maps — Half-Earth Project. Naturmangfold - Sabima. Bo Skelmose on Vimeo. Så flot kan dansk natur præsenteres: Se tysk naturfilm om Danmark - NaturGuide.dk - Danmarks natur på nettet.

Expeditionen ins Tierreich – Ekspeditionen i dyreriget – Wildes Skandinavien.

Så flot kan dansk natur præsenteres: Se tysk naturfilm om Danmark - NaturGuide.dk - Danmarks natur på nettet

Det vilde Skandinavien. Sådan hedder en nyere, flot naturserie om Skandinaviens natur- og dyreliv, der præsenteres i syv afsnit på tyske NDR. Et af afsnittene er optaget i Danmark, der præsenterer sig rigtig flot i filmen. Indikatorer for tilstand og udvikling. Skoven-i-skolen.dk. Hvad er nedbrydning Døde blade, grene og dyr - ja, alt naturens affald - er hele tiden ved at blive nedbrudt til mindre dele.

skoven-i-skolen.dk

Nedbrydning sker ikke af sig selv, men skal ofte have hjælp fra noget andet. Hjælperne kan være små dyr, bakterier eller svampe - og det kan også være solens lys, vind eller vand. Human activities that threaten biodiversity. Danske Biotoper. Ed Yong: Zombie roaches and other parasite tales. Fakta om zoologi - Naturhistorisk museum. Red Danmarks natur: Slip bison, elefanter og vilde heste løs. For 100.000 år siden - dengang Danmark endnu ikke var et land, og vi mennesker stadig havde vores indtog til gode - så naturen og dyrelivet ganske anderledes ud.

Red Danmarks natur: Slip bison, elefanter og vilde heste løs

Læs også: Kokasser, biodiversitet og uddøde dronter: I dag åbner Naturmødet 2017 Bison, kæmpehjorte og sågar elefanter vandrede det jyske landskab tyndt, mens det nuværende Sjælland var dækket af højere vandstand. Ecoregions 2017 © Google Timelapse: Pucallpa, Peru. NOBANIS - European Network on Invasive Species. Økologi for grunnskolelærerutdanningen: Kapitler. Living Planet Report 2016. What can we do to change our course and help protect life on Earth?

Living Planet Report 2016

Though the Living Planet Report paints a challenging picture, there’s still plenty of room for optimism. Vestre Hus Børnenaturcenter. Dafnier. Naturen sætter en grænse – havet er et rammevilkår for dansk landbrug. I 1972 kom Rom-klubben med rapporten 'Grænser for vækst', som senere blev til en bog af samme navn. Den kan synes lidt gammeldags i dag 43 år efter. Grænser for vækst Grænser for vækst er en videnskabelig rapport udgivet i 1972 af Romklubben, en international tænketank bestående af fremtrædende erhvervsfolk og videnskabsmænd.

Rapporten, der forudsiger den globale udvikling i bl.a. befolkningstal, produktion af fødevarer, forbrug af naturresurser samt forurening, blev ajourført i 1974 med Hvilke grænser for vækst og i 1992 med Hinsides grænser for vækst. Let's Talk About Soil - English. Livlighave.dk – del din have med dyr og insekter. Danmarks blomstertæger. Velkommen til "Den Danske Natur" af Lars Andersen. Biodiversitet - Hva´R´et? Med Rasmus Ejrnæs på overdrev. DTU Aqua Planer for Fiskepleje - yngeltætheder - v0.1. Hvorvildt.dk. Vand & Jord 2013. Synspunkt: 30 års jubilæum (s 2)Mogens Henze, Claus Hagebro Dyrkningsjorden under pres (s 4)Per Schjønning, Mathieu Lamandé, Lars J. Munkholm, Mogens H. Greve, Henrik Breuning-Madsen En aktiv indsats for bundvegetationen vil forbedre miljøet i de danske fjorde (s 8)Anne Lise Middelboe, Flemming Møhlenberg Konvertering af DVFI faunaklasser til EQR-værdier (Økologisk Kvalitets Ratio) (s 12)Søren E.

Larsen, Nikolai Friberg, Peter Wiberg-Larsen, Jens Skriver, Lars Kjellerup Larsen Vandafstrømning i kystnære zoner: Skjern Å - model og målinger (s 17)Jørgen Windolf, Niels B. Ovesen, Jane B. Naturbeskyttelse.dk: Her er 10 tiltag, der kan redde biodiversiteten - Altinget: miljø. Din Regnskov - I Dansk Målestok. Naturfag.no: Oversikt over grubleteikningar I. Oversikt over grubleteikningar II. ABOVE ILIAMNA. Novana.au.dk. Vild Campus – Københavns Universitet. 10.000 vilde blomster er plantet på Nørre Campus, som ligger lige ved Zoologisk Museum. De skal være med til at skabe nye opholdsrum for studerende, ansatte og besøgende og give fornyet liv til campus som et fælles mødested.

Vi glæder os til at introducere dig til trævlekrone, bidende stenurt, blodrød storkenæb og en masse andre fede urter som dufter, smager og giver appetit på naturen. Deltag i indvielsen af naturrummene. Biologi til tiden - En rig natur - Planters bygningstræk og tilpasning til abiotiske og biotiske faktorer. BaggrundFigur 166 på side 120 i Biologi til tiden viser hvordan to planter ud fra samme grundlæggende opbygning i rod, stængel, blade og blomster, alligevel kan have så forskellig udformning af de enkelte dele, at de passer til hvert sit miljø med forskellige abiotiske og biotiske forhold.

I denne undersøgelse skal I beskrive og sammenligne to planters opbygning og herudfra diskutere hvilke fordele forskellene giver hver af de to planter i forhold til forskellige abiotiske og biotiske faktorer. Why Do Rivers Curve? Natur Vejleder. BioBlitz – Københavns Universitet. Dette site er en fælles portal for information og erfaringer omkring BioBlitz i Danmark.Her kan du blandt andet finde links, materialer og værktøjer der relaterer sig til BioBlitz, du kan finde erfaringer fra andre der har afholdt BioBlitz i Danmark og du kan se hvor og hvornår den næste BioBlitz afholdes. Indholdet på sitet er genereret i fællesskab blandt de mange der har prøvet kræfter med afholdelse af BioBlitz i Danmark.Yderligere indhold samt ønsker til sitet er velkomment, - send til mia.pedersen@snm.ku.dk.

Forskere: Her er fakta om biodiversitet i skovene - Altinget: miljø. TV 2/Bornholm. Høring i Miljøudvalget. Leg og lær med insekter og smådyr - dr.dk/Ramasjang. Fjer og knogler - tv2fyn.dk - TV Fyn - Tidligere programmer - Fjer og knogler. I skole i skoven. De fleste børn elsker at arbejde med save og ørnenæb i naturen. Det er meget lærerigt. Fredninger. Miljøgis. De Digitale Naturkort er et planlægningsredskab, som er udviklet for Miljøministeriet, så kommunerne har det bedste grundlag at arbejde ud fra, når de i de kommende kommuneplaner i 2017 skal udpege naturområder til et Grønt Danmarkskort. Et Grønt Danmarkskort vil, når det er udpeget, vise, hvor Danmarks eksisterende natur er, men også hvor det vil give god mening at skabe nye naturområder som for eksempel skov, vådområder eller engdrag, så vi får skabt en bedre og mere sammenhængende natur.

Et Grønt Danmarkskort vil løbende blive udviklet og udbygget i takt med, at kommunerne hvert fjerde år reviderer kommuneplanerne. Denne kortportal indeholder et Grønt Danmarkskort, som er lavet ud fra de seneste kommuneplaner fra 2013. Skaber grønne fællesskaber mellem husene. Chapter 6 – Engaging and communicating with stakeholders : Biodiversity Skills. After completing this chapter participants will have developed a basic understanding of communication and stakeholder engagement as applied to planning for nature, an appreciation of the benefits of identifying and understanding the stakeholders of a nature related planning project and how this knowledge helps them develop a better communication plan and a more effective stakeholder engagement strategy for successful project implementation.

Participants will also have learned how to use the results of a stakeholder analysis to develop their stakeholder engagement and communication strategies and the difference between instrumental (one way) and interactive approaches, and when, and how, to use these approaches for effective planning and decision making. Microcosmos: Le peuple de l'herbe. TV 2/Bornholm. Bliv Vild Med Vilje. Sommerfuglehaven.dk. Danmarks Insekter og andet småkræ. NV2010-3 by Tomas Vilstrup. Undervisning. Biodiversitet. Tema: Biodiversitet. Teknik & Miljø Vejen Kommune.

Filsø har fået livet tilbage på rekordtid. Landskabet er fladt og ensartet. Markerne er firkantede og kun afgrænset af læhegn, der læner sig mod øst. Der er ingen tvivl: Vi er i Vestjylland. Kort før målet skifter vejbelægningen fra asfalt til grus. Og pludselig skifter landskabet karakter. Forude ligger en gigantisk sø, og markerne afløses af enge.

Vi er ankommet til Filsø. Status over naturen i Danmark. 27.03.2014 | Steen Voigt Bevaringsstatus for skovmår vurderes som gunstig. Mikroliv. Fisk - Information om fiskepleje i vandløb, søer og kyst. Bidt-af-naturen. Photosynthesis. Danmarks flora. Danmarks flora. Artsleksikon. Vandetsvej.dk - undervisning om vandets kredsløb. Vandtjek. Fugleinfo.dk. Viten: Fotosyntese (dansk): Velkommen til Fotosyntese (dansk) Fugleognatur.dk - Danmarks Nationale Artsportal - Alt om Danmarks Natur. Fisk - Information om fiskepleje i vandløb, søer og kyst.

Aktiviteter