background preloader

Social work

Facebook Twitter

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. BeterOud. Binnenlands bestuur: Sociaal. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Binnenlands bestuur: Sociaal

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik links op "Cookies accepteren" om deze keuze te bevestigen. BPSW- Beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk.

Body of knowledge sociaal werk. Canon Sociaal werk Nederland. CBS. CCV home. Commons Social Work- open access artikelen. Perspectives On Groups For School Social Workers, Danielle F.

Commons Social Work- open access artikelen

Wozniak 2016 College of New Rochelle Perspectives On Groups For School Social Workers, Danielle F. Wozniak Danielle F. No abstract provided. Link Blog Terbaik Tentang Tema Ibosport.Com Bandar Dan Agen Judi Bola Online Terpercaya, Pasarcash Com 2016 Universidad Tecnologica Equinoccial Link Blog Terbaik Tentang Tema Ibosport.Com Bandar Dan Agen Judi Bola Online Terpercaya, Pasarcash Com Pasarcash Com Saat ini banyak yang sedang membahas soal ibosport.com? Mengapa? Cultuureducatie en Amateurkunst. Cultuurindex. Cultuursubsidie. Dolhuys. Eropaf - Home. Europese Commissie. Federatie vaktherapeutische beroepen. Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het Geheugen van Nederland - Online beeldbank van Archieven, Musea en Bibliotheken. GGZ Nederland. Instituut Maatschappelijke Innovatie. Interventies: Overzicht van databanken met interventies. IVO.nl. K2 Next generation - adviesbureau sociale vraagstukken. Kennisplatform Integratie & Samenleving. Loket Gezond Leven. Platform voor buurt- en wijkgericht werken. Platform MOgroep. Kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nationale ombudsman : nieuws, rapporten, columns en meer publicaties. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Nederlands Jeugdinstituut. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Op weg naar effectieve schuldhulp. Platform EMG. Wat doet het Platform EMG?

Platform EMG

Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Doel Het Platform EMG heeft tot doel: het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringenhet in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een ernstige meervoudige beperkinghet bevorderen van kennisontwikkeling Doelgroep Het Platform EMG richt zich op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Kennisuitwisseling en inhoudelijke verdiepingHet Platform EMG biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie, ervaring, kennis, en inhoudelijke verdieping: NetwerkenwerkgroepenKenniskringenWerkplaatsDe maandelijkse digitale Nieuwsbrief (gratis)ProjectenThemabijeenkomstenJaarlijkse EMBcongres Visie Missie Organisatie Het Landelijk Platform EMG is een stichting. Privacy sociaal domein. Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft.

Privacy sociaal domein

Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners. Om gemeenten te helpen privacy goed te waarborgen, heeft de VNG een raamwerk ontwikkeld. Vijf gebieden, die met elkaar samenhangen: governance, beleid, werkprocessen en triage, bewustwording en training, en beheer en opslag. Randvoorwaarden om privacy in het sociaal domein goed te regelen. Klik op een puzzelstuk voor meer informatie. PsychoseNet: dé website over psychose, stemming en herstel. Reclassering Nederland. Rutgers - Kenniscentrum seksualiteit. Social Care Online. Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Steunpunt Forensische Zorg. Trimbos-instituut. Tympaan Instituut. Kenniscentrum voor langdurende zorg. VNG - Sociaal domein. Volksgezondheidenzorg.info. Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten.

Wat Werkt in de Wijk. Onderzoek maatschappelijke vraagstukken. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Overheid.nl. Youth - Council of Europe. The European Portfolio for youth leaders and youth workers is an initiative of the Council of Europe in cooperation with experts and partners such as the European Commission and the European Youth Forum.

Youth - Council of Europe

It provides youth leaders and youth workers in Europe, volunteers or professionals, with a tool which can help them identify, assess and describe their competencies based on European quality standards. After distributing hundreds of Portfolios in Europe and beyond, our English stock is now empty. However, the new online version is now available! (link below) You may also still use your Portfolio in its online versions, in English, German, Dutch, Turkish and Russian!! BROCHURE PRESENTING THE NEW PORTFOLIO (please write to the youthportfolio address if you wish to receive a print copy of the brochure) . ZonMW - gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Zorgwelzijn.nl.

Effectieve interventies

Minor jeugdhulp.