background preloader

Social work

Facebook Twitter

Beroepsorganisaties

Effectieve interventies. Minor jeugdhulp. Onderzoek. Statistieken - websites. ABC Trefwoord | WODC. Atria | Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk | BPSW. BeterOud| thema's. Binnenlands bestuur: Sociaal. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik links op "Cookies accepteren" om deze keuze te bevestigen. Body of knowledge sociaal werk. Canon Sociaal werk Nederland.

CBS. CCV home. Coalitie Erbij | Samen tegen eenzaamheid. Commons Social Work- open access artikelen. Perspectives On Groups For School Social Workers, Danielle F. Wozniak 2016 College of New Rochelle Perspectives On Groups For School Social Workers, Danielle F. Wozniak Danielle F. No abstract provided. Link Blog Terbaik Tentang Tema Ibosport.Com Bandar Dan Agen Judi Bola Online Terpercaya, Pasarcash Com 2016 Universidad Tecnologica Equinoccial Link Blog Terbaik Tentang Tema Ibosport.Com Bandar Dan Agen Judi Bola Online Terpercaya, Pasarcash Com Pasarcash Com Saat ini banyak yang sedang membahas soal ibosport.com? Mengapa? Sebab tidak semua blog yang akan anda search di google.co.id yang membahas soal ibosport.com itu bisa dipercaya.

Sebab blog yang berhasil memberikan ulasan tentang bandar dan judi bola di indonesia masih sangat sedikit sekali bahkan terbilang sangat minim sekali. Nature Connection: Theory, Evidence And Practice, Matt V. James Madison University Nature Connection: Theory, Evidence And Practice, Matt V. Graduate Showcase of Scholarship and Creative Activities DePaul University. Cultuursubsidie. Cultuureducatie en Amateurkunst. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Belgie) DIVERCITIES - Governing Urban Diversity. Dolhuys. Eropaf - Home. Europese Commissie.

Federatie vaktherapeutische beroepen. Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Geheugen van Nederland - Online beeldbank van Archieven, Musea en Bibliotheken. GGZ Nederland. GGZ Zorgstandaarden. Infographic: Wat doe je tegen stigma. Integrale jeugdhulp | NJi. Interventies: Overzicht van databanken met interventies. IVO.nl - onderzoek naar leefstijl, verslaving en zorg. K2 Next generation - adviesbureau sociale vraagstukken. Kenniscentrum LVB. Kennisplatform Integratie & Samenleving. Kennisplatform Werk & Inkomen (KWI): Onderzoeksrapporten. Kwartiermaken. Loket Gezond Leven. LPB | Platform voor buurt- en wijkgericht werken. Movisie | Kennis en aanpak van sociale vraagstukken.

Movisie.nl | Weten wat werkt |dossiers. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Nationale ombudsman : nieuws, rapporten, columns en meer publicaties. Nederlands Jeugdinstituut | Home. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | JGZ-richtlijnen website. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Op weg naar effectieve schuldhulp :: Home. Participatiecampus. Platform EMG. Wat doet het Platform EMG? Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door een ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Doel Het Platform EMG heeft tot doel: het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringenhet in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een ernstige meervoudige beperkinghet bevorderen van kennisontwikkeling Doelgroep Het Platform EMG richt zich op ouders, verwanten, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Kennisuitwisseling en inhoudelijke verdiepingHet Platform EMG biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie, ervaring, kennis, en inhoudelijke verdieping: NetwerkenwerkgroepenKenniskringenWerkplaatsDe maandelijkse digitale Nieuwsbrief (gratis)ProjectenThemabijeenkomstenJaarlijkse EMBcongres Visie Missie Organisatie Het Landelijk Platform EMG is een stichting. Privacy sociaal domein. Programma Sociaal Domein - Gemeenten van de Toekomst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

PsychoseNet: dé website over psychose, stemming en herstel. Reclassering Nederland. Rutgers - Kenniscentrum seksualiteit. Sensoa.be | Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sociaalweb. Sociaal Werk Nederland | Platform Sociaal Werk Nederland. Sociaal Werk Versterkt | Werken aan vakmanschap in sociaal werk. Social Care Online | Standard Search. Sociale Kaart Amsterdam. Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. De Staat van Volksgezondheid en Zorg. Steunpunt Forensische Zorg.

Trimbos-instituut | Home. Tympaan Instituut. Veiligheidshuizen. Verwey-Jonker Instituut | Onderzoek maatschappelijke vraagstukken. VNG - Sociaal domein. Volksgezondheidenzorg.info. Vilans | Kenniscentrum voor langdurende zorg. Waarstaatjegemeente.nl - cijfers en statistieken van gemeenten. Wat Werkt in de Wijk. Wegwijzer Jeugd en Veiligheid (CCV) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Wetten.nl | Overheid.nl. Youth - Council of Europe. The European Portfolio for youth leaders and youth workers is an initiative of the Council of Europe in cooperation with experts and partners such as the European Commission and the European Youth Forum. It provides youth leaders and youth workers in Europe, volunteers or professionals, with a tool which can help them identify, assess and describe their competencies based on European quality standards.

After distributing hundreds of Portfolios in Europe and beyond, our English stock is now empty. However, the new online version is now available! (link below) You may also still use your Portfolio in its online versions, in English, German, Dutch, Turkish and Russian!! BROCHURE PRESENTING THE NEW PORTFOLIO (please write to the youthportfolio address if you wish to receive a print copy of the brochure) . Youth Wiki. The Youth Wiki is Europe's online encyclopaedia in the area of national youth policies. The platform is a comprehensive database of national structures, policies and actions supporting young people. It covers the eight main fields of action identified in the 2010-2018 EU Youth Strategy: education and training, employment and entrepreneurship, health and well-being, participation, voluntary activities, social inclusion, youth and the world, and creativity and culture.

About the Youth Wiki What is the Youth Wiki? The Youth Wiki is an online platform presenting information on European countries' youth policies. The main objective of the Youth Wiki is to support evidence-based European cooperation in the field of Youth. The overall purpose is to help the European Commission and Member States in their decision making, by providing information on state of play on reforms and initiatives. Currently, 27 countries participate in the Youth Wiki. What is the content of Youth Wiki's pages? ZonMW - gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Zorgwelzijn.nl.