background preloader

Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Related:  rechtBestuurskunde

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Platform31 - home Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Onderzoeksraad voor Veiligheid United Nations Human Rights Turn on more accessible mode Sign In Global update to the Human Rights Council Darker and more dangerous: High Commissioner updates the Human Rights Council on human rights issues in 40 countries “I am inspired by people standing up in many countries in defiance of the indefensible. Libya: Rampant abuse of migrants Zeid: returned migrants robbed, raped and murdered in Libya UN human rights chief says returning people to detention centres where they face torture, rape and other serious human rights violations is a clear breach of the international law prohibition of ‘non-refoulement’.More informationAll Stories Man-made catastrophe UN report details catastrophic rights violations in Yemen Yemen Report Spike in Yemen fighting causes massive civilian suffering A new report by the UN Human Rights Office documents mounting violations of international human rights and humanitarian law against Yemen’s civilian population, as the conflict escalates in its third year.More informationAll Stories Follow us:

Instituut Maatschappelijke Innovatie Het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI) is actief op uiteenlopende terreinen als:- nieuwe democratie - open overheid - groene economie We geloven in de kracht van ideeën, in dialoogvoering, in het delen van kennis en het beproeven van innovaties in de praktijk. Enkele recente projecten zijn: - Verkenning actieve openbaarheid (BZK)- Democratie Testlabs in Bodegraven en De Fryske Marren- Investeren in bos in combinatie met tiny houses- Onderzoek burgerparticipatie (Rekenkamercommissie Dordrecht)- Actieplan Bos en Hout (EZ)- Omgevingswet en Open Overheid (VNG/Raadslid.Nu)- Ontwikkeling Kralenspel 'Het is in de verandering dat de dingen hun bestemming vinden.' Spin offs: Publieke Versnellers Studio Wolfpack Stichting MOiO ARTCO

Op weg naar effectieve schuldhulp DIVERCITIES - Governing Urban Diversity Sociale Vraagstukken Weg met kantoortuin en geheugentraining Sabine Otten betoogde onlangs dat de vooroordelen over oud-zijn uit de weg moeten worden geruimd. Pas dan kunnen oudere werknemers echt langer doorwerken. Wat ook helpt, is dat oudere werknemers niet worden blootgesteld aan de verleidingen van de kantoortuin. En de geheugentraining kan weg. Mensenrechten in Nederland: kan het een onsje meer? In januari publiceerde Rusland een rapport waarin ze de mensenrechtensituatie in Europa bekritiseerde. De onterechte angst voor de onderbuik van Nederland Zorg over de kwetsbare middenklasse die om te jennen op de PVV stemt is onterecht. De kloof tussen politiek en burger dreigt kleiner te worden De newspeak van de decentralisaties lijkt rechtstreeks geïnspireerd door communistische retoriek. Criminele meisjes vereisen andere aanpak Bij criminele jongeren denk je niet direct aan meisjes. Intieme technologie vernietigt publieke ruimte ‘Nudging’ door de overheid is een belofte

Pricacy wetgeving | gratis factsheets Privacycompany In ons nieuwe privacywetgeving boekje tref je een overzicht aan van de belangrijkste algemene privacywet- en regelgeving en de bescherming van persoonsgegevens. Deze editie is daarmee een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die vanuit zijn of haar vakgebied met privacykwesties in aanraking komt. Wij hebben verschillende privacy factsheets samengesteld over belangrijke privacy regelgeving. Download ze hieronder gratis! Download het framework: Privacy by Design Framework , Privacy by Design Framework - English Het is onduidelijk wanneer is voldaan aan het vereiste van Privacy by Design. Download de factsheet: Ons onderwijsaanbod Voor training op maat of een kennissessie over privacy awareness kun je bij ons terecht. Download de factsheet: Data Protection Centre Eén centrale plek voor het eenvoudig beheren van al jouw data. Download de factsheet: Meldplicht datalekken 1 januari 2016 is de Wet meldplicht datalekken ingevoerd. Download de factsheet: Standaard communicatie klanten en leveranciers

Hague Internet Law Library (HILL) - nieuwsbrief Rekenkamer: Bekostiging Rechtspraak mengvorm van modellen Raad voor de Rechtspraak: 'Financiering rechtspraak niet goed geregeld' AIVD-jaarverslag: breed palet aan dreigingen voor Nederland Jaarverslag Nationale ombudsman 2015: Overheid moet er zijn voor alle burgers CPB: Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon AP: Gemeenten onzorgvuldig bij uitwerking privacyregels sociaal domein Aanpak adresfraude loont AP publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’ Rob: De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie SCP: Stijgende thuiszorguitgaven, minder informele hulp Dalende jeugdcriminaliteit in Limburg Rekenkamer: Bekostiging Rechtspraak mengvorm van modellen Sinds 2002 wordt de Rechtspraak in Nederland gefinancierd via prestatiebekostiging. Dat betekent dat sindsdien het aantal verwachte zaken bij de gerechten leidend is voor het jaarlijkse budget dat de minister van VenJ op zijn begroting reserveert voor de Rechtspraak. Meer informatie top Meer informatie

CBS Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Related: