background preloader

Djur

Facebook Twitter

Genrepedagogik_Sexfaltare-1.

Groddjur

Fjäril. Fyrfältare-djur. Myran. 97891Teng181. Bondgården. Djuren i marken. I Sverige finns det 20-talolika arter av daggmaskar i i 6 släkten.

Djuren i marken

De största är Lumbricus terretris och Allolobophora longa som blir upp till 30 cm och är ljusröda, men även kompostmaskar som Eisenia foetida, som bara blir 10 cm långa och är nötbruna till lila är daggmaskar.Daggmaskarna har inga käkar, utan äter genom att bilda ett tryck i svalget och suga in maten. I krävan blandas maten med saliv och bryts ner till mindre bitar. Men daggmaskar äter inte bara löv. De äter gärna animaliskt material som bark, strån, alger, bakteriemattor, svamphyfer och fjädrar. Däremot är de kräsna när det gäller löv. Hur många löv äter en daggmask? En Lumbricus terrestris kan väga uppemot 10 gram och den äter 100-300 milligram föda per gram kroppsvikt varje dag. En Eisenia foetida är däremot mycket mindre än Lumbricus terrestris,men den äter mycket mer relativt sin kroppsvikt – ca. halva kroppsvikten varje dag.

Redan Darwin var förtjust i daggmaskar och insåg dess nytta för jordbruket. DVD0580. Click These Pictures To See A Transformation. Djurkoll: Insekter och andra - UR Skola. Fågelläten och fågelsång i Sverige. En sjungande härmsångare kan låta som många andra fåglar i samma strof.

Fågelläten och fågelsång i Sverige

Foto: Zsombor Károlyi Att lära sig känna igen de svenska fåglarnas läten och sånger är inte det lättaste. Det kräver träning, upprepning, tålamod och en viss portion gehör. I den här guiden försöker vi lära ut tips på vad du kan tänka på för att känna igen några av våra vanligaste fågelarters läten och sång. Ett bra sätt att lära sig fågelsång och fågelläten är att lära sig dem i takt med att de dyker upp i landet om våren. . • Lär dig se och höra skillnad på förbiflygande fåglar. Vi har också specifika artiklar om • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglar • mesfåglar Talgoxe (Parus major, Great Tit) Sång: Talgoxen må vara en av våra vanligaste fåglar, men sången kan variera så pass mycket att den kan lura även rutinerade skådare. Blåmes. Blåmes (Cyanistes caeruleus, Eurasian Blue Tit) Sång: Har en kort sång med ganska liten variation. Grönsiska (Eurasian Siskin, Spinus spinus) Gärdsmyg.

Svarthätta. Lär dig fåglar i Sverige. Fåglar på vintern. Motsvarande gäller för till exempel mindre korsnäbb, svartmes och större hackspett vilka är mer eller mindre näringsspecialister på granfrön, sidensvans och tallbit som oftast äter rönnbär, bändelkorsnäbb vars huvudföda är lärkträdsfrön, eller nötskrika som gärna tar ekollon.

Fåglar på vintern

En annan sorts invasionsarter representeras av fågelarter för vilka näringstillgången under häckningstiden kraftigt varierar mellan olika år. Det medför att ungfågelproduktionen varierar dramatiskt mellan olika år liksom även antalet höstflyttande individer. Exempel på denna flyttningsvariant är vissa specialiserade gnagarkonsumenter som fjällvråk, fjällabb, pärluggla och hökuggla. "Vinterfåglar inpå knuten" Sveriges Ornitologiska förening anordnar varje år en räkning av fåglar vid fågelborden, "Vinterfåglar inpå knuten" som alla kan vara med i. Mata vinterfåglar Den som väljer att mata fåglar under vintern får gott om tillfällen att studera dem på nära håll. Antal arter under vinterperioden Läs mer om flyttfåglar.

Fakta djur. ALLA DESSA SMåKRYP! SkolFakta - home. Animal Life Cycle Coloring Pages. Loading...

Animal Life Cycle Coloring Pages

Join Education.com for Free Access to Worksheets, Activities, and Articles You'll get a limited number of free worksheet, activity, and article downloads per month by becoming a member of Education.com. Already a member? Sign In or Log in with Clever I have read and agree to Education.com's Terms of Use and Privacy Policy. Members receive Education.com emails. How likely are you to recommend Education.com to your friends and colleagues? Not at all likely Extremely likely.