background preloader

Genrepedagogik

Facebook Twitter

Modeling Strategy: I Do, We Do, You Do. Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande

Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon. Gibbons (2006) skriver om hur lärare med hjälp av stödstrukturer (scaffolding) kan hjälpa eleverna att utvecklas. Gibbons beskriver vidare hur man med hjälp av cirkelmodellen kan bygga upp elevernas kunskap på ett sätt så att de till slut klarar av det själva. Cirkelmodellen består av fyra faser. I fas 1 utgår läraren från elevernas förkunskaper och bygger från dem upp ny kunskap.

Dessa faser kan kombineras med kooperativa strukturer för att förstärka lärandet och främja samarbete. Fas 1 För att ta reda på elevernas förförståelse kan man använda sig av flera olika strukturer för kunskapsdelning, till exempel Brainstorm, EPA, Karusellen, Runda bordet, Mina ord dina ord, Turas om, Berättaren och Par på tid. Fas 2 Fas 3 Fas 4 Källor: Klassexempel. Teaching%20sequence%20TfW. FULLTEXT01. Linda Ellinore sur Twitter : "@jacobmollstam @MargaretaMelinS Jag ser att du redan har blivit informerad. Här är ytterligare en modell. #skolchatt. Genrefamiljen. Urn:nbn:se:uu:diva-167486: Arbete kring texttyper/genrer i svenska på gymnasiet :   Www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.96399.1344002782!/menu/standard/file/Anniqa Sandell Ring D-uppsats.pdf.

1269932_Genrepedagogik_i_teori_och_praktik.pdf. Genrer och sånt – några reflexioner. Hur vetenskapliga vi än försöker vara när vi talar om texter och språkbruk (och det försöker vi väl ibland, kanske mest under utbildningstiden) kommer vi sannolikt aldrig att kunna en gång för alla reda ut ett begrepp som genre eller för den skull det modernare uttrycket texttyp.

Genrer och sånt – några reflexioner

Beror det på att vi är dumma i huvudet? Är skälet brister i forskningen? Nej. Det har att göra med vad man, i brist på annat, kan kalla för sakens natur. Och saken i det här sammanhanget är givetvis språket, i synnerhet i dess komplexa och ohyggligt mångskiftande form skriften. Vad som är en genre – och vilka genrerna är – har diskuterats sedan antiken – och säkert ännu längre. Nu ska jag krångla till det ännu mer. Säg det mästerverk som inte överskrider läsarens och den litterära institutionens genreförväntningar!

Begreppet texttyp har fördelen av att inte vara lika historisk överlagrat som genre. I nummer 4/07 av Svenskläraren skriver Lilian Perme en intressant artikel om genrepedagogik. Ledin_rapp02-3.pdf. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem?

Vad är genrepedagogik?

Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket. Språkliga mönster för olika sammanhang Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Hur förklarar man förloppet i ett experiment? Genrepedagogiken handlar om att närma sig språket och ny kunskap i ett visst ämne genom att tillsammans hitta strukturen i språket.

Tema: Genrepedagogik och Gibbons i praktiken. Genrepedagogik. Genrepedagogik.

Genrepedagogik

Vad är det? Enkelt uttryckt är genrepedagogik ett sätt att undervisa explicit för att ge eleverna tillgång till skolspråket och förståelse för hur olika slags texter är uppbyggda. Genrepedagogik handlar om att synliggöra sådant som man i den vanliga undervisningen ofta tar för givet att eleverna redan känner till, sådant som elever från studievana hem kanske har med sig men som andra saknar. Vad är genrepedagogik? Genrepedagogik - en modell ”Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” skriver Johansson och Sandell Ring (2012) i sin bok Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken.

Vad är genrepedagogik?

Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. Man brukar säga att genrepedagogiken vilar på tre ben: (Johansson & Sandell Ring, 2012, s 28) Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen. Lär dig mer om genrepedagogik Man kan även titta på URs serie Språket bär kunskapen och det fördjupningsmaterial med filmer som UR har om de olika texttyperna inom genrepedagogiken.