background preloader

Europeisk historia

Facebook Twitter

Jewish Holocaust death toll as a percentage of the total pre-war Jewish population - Somme förändrade allt – och inget. Svenskt musikaliskt lexikon, 1802: ”Kammarmusik.

Somme förändrade allt – och inget

Et slags mindre bullrande musik til hvars exekution ej behöfvas så stora rum eller salar”. Tro det eller ej, men för inte så länge sedan ansågs det som nästan lite simpelt att gå på orkesterkonsert. I kammarmusiken tränades den seriösa publiken att lyssna efter nyanser. Det är åtminstone så vi lärt oss se det med det förra århundradets kanonisering av en viss kammarmusikalisk repertoar (typexempel: Beethovens sena stråkkvartetter).

Man kan av denna moderna kanon få intrycket att den västerländska konstmusiken – detta otympliga begrepp passar faktiskt bra här – efter många hundra års förfining ledde fram till kammarmusiken. Detta och flera bidrag läser jag i en ny bok om Saxå kammarmusikfestival, som pågår just denna vecka i ljus midsommartid i östra Värmlands bergslagstrakter (Måltidsakademiens förlag, red. Kammarmusiken ute i provinsen har en gammal historia i Sverige. I den värmländska bruksmiljön på Saxå lever den här kulturen. Average worker in ancient Rome was DEAD by 30. Remembering The Battle of Verdun 100 years on. När judarna sattes bakom lås och bom. Idag är det exakt 500 år sedan det första gettot för judar inrättades i Venedig.

När judarna sattes bakom lås och bom

Det blev startskottet för en antisemitisk segregation av stadslivet, som skulle komma att nå sin kulmen i Hitlers Tyskland. Vi står lite avsides på torget, chassiden och jag, och blickar upp mot de gamla synagogorna i Europas äldsta getto. Döden i Venedig är konkret, lika påtaglig som den varit under gångna sekler. Bara några meter från oss står en befäst bur. Soldater släpar sig lojt ur sitt fort i militär kamouflageklädsel med revolvrar och batonger från byxlinningen.

Min samtalspartner tar mig med in i sitt lilla böne­hus och bjuder mig på ett glas vodka. Själv ser han sig som efterföljare till de kabbala­kunniga som vistats här. Historien ville annorlunda. En vanligare sysselsättning var lumphandel där begagnade kläder bytte ägare. Två portar bevakade av kristna vakter sattes upp och båtar patrullerade kanalerna.

Först efter gryningen slogs gettoportarna upp. Idag har gettobegreppet förvandlats. Nazis may have killed up to 20m, claims 'shocking' new Holocaust study. Up until now, the Holocaust is thought to have consumed between five and six million Jews, with an estimated further six million other people also murdered by the Nazi regime.

Nazis may have killed up to 20m, claims 'shocking' new Holocaust study

The new figures of 15 to 20 million, which have astonished some Holocaust historians, come after thirteen years of painstaking study at Washington's Holocaust Memorial Museum. Underskattning kantade vägen mot avgrunden. NS-Dokumentationszentrum München Münchens dokumentationscentrum över nationalsocialismens historia Det var här allt började.

Underskattning kantade vägen mot avgrunden

Redan 1926 skrev Thomas Mann: ”München är Hitlers stad, de tyska fascisternas ledare; det är hakkorsets stad, denna symbol för folkligt trots och för en etnisk aristokrati vars uppförande är allt annat än aristokratiskt.” Författaren hade bott i München sedan 1894 och här skrivit flera av sina mest betydande romaner. Marseljäsen är en blodig stridssignal. Den senaste veckan har vi hört Frankrikes nationalsång, Marseljäsen, många gånger och i många versioner.

Marseljäsen är en blodig stridssignal

Den är alltid lika medryckande, som en stridssignal. Man hör att fienden är nära, trumpeterna smattrar, trummorna virvlar. Veckla ut fanan! Nu börjar striden. Så låter det även för dem som inte förstår ett ord. Faktum är att texten är ännu blodigare än så. Alla de nordiska nationalsångerna är skrivna under 1800-talet och låter som om skalderna ätit en god middag. Svensken gör en betraktelse över det gamla fria Norden och njuter av att ­vara ensam och ostörd: ”Du tysta du glädjerika sköna” sjunger han. Bilden som gav plats åt sorgen - Kulturnytt. Förra veckan hände något märkvärdigt.

Bilden som gav plats åt sorgen - Kulturnytt

En enskild bild förändrade, till synes i ett slag, förutsättningarna för den flyktingpolitiska debatten i stora delar av Europa. Vad gav just den här bilden, av treårige Alan Kurdis döda kropp på en strand i turkiska Bodrum, en sådan kraft? Kulturnytts Mårten Arndtzén har funderat. Många har vittnat om igenkänningen. Att pojken spolats iland just på en badstrand, dit vi på den här sidan av havet åker för att leka och vila upp oss.

Och så är det nog. ”Ett år räcker gott för att bryta ner en människa” Unika bilder från soldatmötet. A global guide to the first world war - interactive documentary. United States Holocaust Memorial Museum. Vägen ut ur hatet – ett livsviktigt läromedel. Emerichfondens ”Vägen ut ur hatet” är ett läromedel om hatets och ondskans mekanismer.

Vägen ut ur hatet – ett livsviktigt läromedel

Använd materialet som diskussionsunderlag för hur eleverna tillsammans kan motverka våld och främlingsfientlighet. Materialet består av en bok, sju filmer, ett övningshäfte och den här sajten. Boken I tjugo år har Emerich Roth föreläst på Sveriges skolor om vad hatet kan göra med en människa och vad som krävs för att sluta hata. Förintelsen är ett konstruerat begrepp. I mars 1979 visades i svensk tv den amerikanska miniserien ”Holocaust”, som på svenska gavs namnet “Förintelsen”.

Förintelsen är ett konstruerat begrepp

Det mediala och publika genomslaget blev startskottet för en ny våg av intresse för de europeiska judarnas öde under nazitiden. Seriens namn blev också snart den dominerande beteckningen för vad som tidigare ofta hade kallats “judeförföljelsen”, “judeutrotningen” eller ”judeförintelsen”. Dessa termer var trots fördelen att vara tydliga inte oproblematiska. Språkligt sett är de nedsättande, och de har drag – liksom den nya beteckningen – av det nazistiska språkbruket. Dick-harrison-det-mest-mest-destruktiva-dodslagret_4273711. Nordiska män såldes som slavar i Afrika. Juditha Nilsdotter i Kalmar blev säkert först glad när hon en dag 1722 fick brev från sin son Johan, som seglat på Medelhavet.

Nordiska män såldes som slavar i Afrika

Han skrev att han levde och hade hälsan. Men glädjen förbyttes nog i bestörtning när hon sedan läste att hans skepp bordats av pirater – ”vi slogs emot di hundarna i 8 timmar”. Nu led han ofattbart som slav hos ”turkiska hedningar” i Alger och bad henne lösa ut honom. För en nutida läsare verkar detta kanske förbluffande: en svensk slav i det muslimska Nordafrika, ett brev som hittar fram hela vägen – och tanken att det skulle gå att sända pengar tillbaka.

Men det är inte säkert att Juditha blev lika förvånad. 40 Maps that Explain World War I. Vox published 40 maps that explain the first world war.

40 Maps that Explain World War I

iWonder - The Passing Bells: A German soldier's tale. BBC Three - Our World War - Our World War: Interactive Episode. Letter to an Unknown Soldier. Letter to an Unknown Soldier. How to teach… the first world war. From poetry and polemic to films, teacher Alex Ogg collects his top first world war related teaching resources. Photograph: Paul Popper/Popperfoto/Getty Images It's 100 years since the war to end all wars and though the last soldier to have fought in the trenches has now joined his fallen comrades, the conflict remains an enduring influence on our culture, literature and worldview.

It is simply too vast a topic to tackle in one article, but we've tried to give a flavour of some interesting facets of the war, such as poetry and polemics, as well as sharing some of the teaching resources – if you have others to share, please do head to the comments thread below. The first place to start is the Guardian's new first world war feature. Hagia Sophia. Hagia Sophia virtual tours can be started by clicking the preview window or by downloading the stand-alone versions.

World War I Centenary: 100 Legacies of the Great War. World War I changed everything. From new countries to literature, from tanks to treaties and from flamethrowers to fashion, the conflict is still writ large on our lives 100 years on. World War I Centenary: 100 Legacies of the Great War. World War I in Photos. Map of Europe 1914 - 2014. A 100-Year Legacy of World War I.

SchoolHistory.co.uk - online history lessons, revision, games, worksheets, quizzes and links. Photo Galleries Of World War One. Historiska tal. Visual Rhetoric of Women’s Suffrage. British Pathé Uploads Entire 85,000-Film Archive to YouTube in HD. Vi måste hitta ett annat ord för Kristallnatten.

Vi måste hitta ett nytt namn för det som hände i Tyskland den 9 och 10 november 1938, och det måste ske innan det nuvarande helt har satt sig. Det är bråttom. Kristallnatten är ett alldeles för vackert och poetisk ord, som titeln på en gammal barnbok, och det leder alldeles fel, som om det väsentliga är alla fönsterrutor som krossades, och allt glassplitter som hamnade på gatan i stora glittrande högar.

När jag söker på nätet är det just den typen av foton som dominerar. En kollega säger Kristallnatten till mig, och den inre bild som jag får upp föreställer människor som sopar bort glasskärvor från trottoaren. Franska revolutionen. Riksdagen För att råda bot på det stora underskottet i statskassan lät kungen sammankalla landets riksdag, generalständerna, 1789. Han gav i uppdrag åt sin finansminister att övertyga ständerna om att nya skatter måste till för rädda situationen och väntade sig en snabb affär, men ständerna hade inte varit sammankallade på 175 år och många inom tredje ståndet beslutade sig för att ta tillfället i akt för att försöka åstadkomma en förändring.

Röstförfarandet var så att varje stånd hade en röst och därigenom kunde de två frälsestånden motverka lagförslag som berövade dem deras privilegier. French Revolution (Part 1) The Declaration of the Rights of Man and the Citizen - France-Diplomatie.