background preloader

Tips

Facebook Twitter

Litteraturläsning och digitala verktyg. Elevernas språkbruk och digitala verktyg kan användas för att öka elevernas förförståelse, delaktighet och motivation.

Litteraturläsning och digitala verktyg

Fredrik Sandström tipsar om program för att planera, producera, presentera och kommunicera. Om eleverna möter en text eller ett arbetsområde utan att hjärnan och/eller hjärtat är i påkopplat läge händer väldigt lite. Skolans uppdrag är att ge eleverna tillgång till många olika språkliga domäner för att kunna verka fullt ut i vår demokrati. Det gör vi knappast genom att värdera och ifrågasätta elevernas intresseområden och därmed också indirekt deras språk(bruk). Men det är inte lätt att förhålla sig värderingsfri till Paradise Hotel, YouTubers, Minecraft och andra mediala företeelser som våra barn och ungdomar omger sig med. Elever som aldrig får sina språkliga domäner bekräftade i skolan riskerar att tappa intresset att möta nya. Använda elevernas tankar i undervisningen I Answergarden samlas elevernas ord om en text i ett gemensamt ordmoln.

Böckerna som kan ge tröst. ”Boken utspelar sig fem år efter ett terrordåd i London, och handlar om tioåriga Jamie, som förlorade sin storasyster i dådet.

Böckerna som kan ge tröst

Sorglig, så klart, men också med humor under allvaret.” Lästräning lika viktigt som idrottsträning. LitteraturMagazinet Debatt För en sådär hundra år sedan kom folkrörelserna igång.

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

Man skulle sluta dricka, börja läsa och ut och idrotta. Så här ett sekel senare, känns det som idrottsrörelsen har lyckats bäst. Alla rör på sig. Läslyftet – vad har jag tagit med mig? Sedan i höstas är några kollegor och jag med i Läslyftet.

Läslyftet – vad har jag tagit med mig?

Den modul vi valde att börja med var Samtal om text. Efter ett antal månader är vi nu klara med den modulen och jag vill nu sammanfatta vad jag har tagit med mig, vilka nya insikter jag fått och hur jag inspirerats till att utveckla min undervisning vidare. Pojken på bergets topp - John Boyne - böcker(9789132167317) Auschwitz – så här kan vi närma oss! - Ylva Pettersson. ”Om människans hela historia ska berättas bör Auschwitz som kultur ställas bredvid pyramiderna och Parthenon.

Auschwitz – så här kan vi närma oss! - Ylva Pettersson

Syftet med denna provocerande tanke är givetvis inte att söka likställa dessa ruiner över människans historia, utan att insistera på att historien lika mycket utgörs av människans triumfer som hennes absoluta förnedring.” (George Bataille: ur förlagets presentation av Auschwitz och kulturen) In under huden, direkt in i blodet, går dikterna, bilderna, berättelserna om människorna och Auschwitz. Pappor, fatta mod och ta samtalet med era söner om vikten av läsning.

Kopplingen mellan läsvana och bra betyg är det ingen, alltså ingen, som ifrågasätter.

Pappor, fatta mod och ta samtalet med era söner om vikten av läsning

Ändå står vi där och hejar på killarna när de spelar fotboll, kommer med förslag på laguppställning, introducerar våra killar i vårt fotbollslags hela rika universum. Sveriges ledande muminåterförsäljare - Muminmuggar, porslin, emalj, och mycket mer- Glansholms Bokhandel & Antikvariat, en del av LitteraturMagazinet. Tips på hantering av gnälliga föräldrar som hör av sig för ofta till skolan. Tips på hantering av gnälliga föräldrar som hör av sig för ofta till skolan Det är mycket om föräldrar om hör av sig för mycket till skolan.

Tips på hantering av gnälliga föräldrar som hör av sig för ofta till skolan

Men jag har inte sett en enda artikel, inlägg eller post som försöker göra en analys av varför föräldrar hör av sig. En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang. Det vimlar av begrepp kring källkritiken…men hur reder jag i detta virrvarr och skapar en struktur att hjälpa mina elever att ta sig från a till b?

En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang

Och vad ska jag som lärare bedöma? Och hur lär jag ut hur man söker och väljer ut när jag själv inte är så bra på att hitta upplägg. I detta inlägg hoppas jag ge dig verktygen för att kunna bedriva undervisningen och även fullfölja bedömningen. Genom en skrivmall/stödstruktur kan eleverna ta sig genom processen och i en matris vet du vad du ska bedöma som lärare.

Banken för att visa hur man söker och väljer ut hoppas jag vi kan bygga vi upp tillsammans. Ordmoln med källkritiska begrepp gjord i Tagxedo Vad utgör bedömningen? Många ämnen berörs av hur man kan kan undervisa kring begreppet källkritiskt resonemang. Lararpodden 17 Okad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg sept 2015. Språkutvecklande SO-undervisning. Läslyftet i Stockholm. Bättre sent än aldrig… De utlovade blogginläggen från utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare den 19-20 maj har hittills lyst med sin frånvaro.

Läslyftet i Stockholm

Men nedan återges en del av Ann Pihlgrens föreläsning som bl. a behandlade hur man leder bra samtal som handledare. Att läsa faktatexter. Är en bok av Adrienne Gear, nyligen utkommen på svenska.

Att läsa faktatexter

Gear är verksam som lärare och läsmentor i Canada och förordet i den svenska utgåvan är skrivet av Barbro Westlund. Gear utgår i sin bok från den forskning som pekar ut skickliga läsares användning av olika strategier, känd bland annat från reciprok läsundervisning. I denna bok väljer Gear att formulera och belysa fem strategier som hon anser är särskilt användbara när man ska undervisa yngre elever i läsning av faktatexter. De är ganska lika de som används i reciprok läsundervisning och En läsande klass, och de grundas alltså i samma forskning. Gear föreslår dessa fem strategier: Tolka och skriva text, del 1. Texten ovan kommer från Färdplan för klassrummets läsundervisning av Lucy Calkins.

Vi inledde vår första träff i Läslyftet med detta citat, som väl fångar vad satsningen Läslyftet syftar till. Nästa träff inledde vi med den här bilden av Anna Kaya: Den visar vilka språkliga förmågor alla elever förväntas tillägna sig för att kunna använda inom alla skolans ämnen. Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören. 1438154760Publicerad 29.07.2015 kl. 10:26 Vi står inför ett nytt läsår och du som är pedagog har än en gång den fantastiska möjligheten att fungera som läsinspiratör för de barn eller unga du möter i din vardag. Hur ska du se till att läsåret 2015-2016 blir just ett LÄSår på ditt dagis / i din förskola / i ditt klassrum? Senast nu är det dags att börja fundera på den saken! Här kommer en lista med förslag på läsrelaterade aktiviteter av olika slag.

Fem lätta insatser för att skapa läsnyfikenhet! Malinsklipp POST-IT analys HUR? VARFÖR? Med_lasning_som_mal. Alla dessa inspirerande citat...vad gör de med oss?

Strategier

Läsfrämjande - lästips för pedagogen - Folkbildningsnätet. Färdplan för klassrummets läsundervisning - Lucy Calkins - böcker(9789171734488) Berättelseansiktet - modell för att samtala om en text. Arbetssätt. Skrivgenrer.