background preloader

IKT i praktiken

Facebook Twitter

Papperslösa klassrummet Wikia. Fredriks favoriter. Mobilen i skolan och i klassrummet. 21 December, 2016 - 17:47 Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering?

Mobilen i skolan och i klassrummet

Eller borde den kanske hellre förbjudas? Hur ser det ut i skolan och i klassrummet? Vad säger forskningen? Här är en kort genomlysning av frågan som kanske kan bidra till att föra diskussionen vidare. Bland dem som varnar för skolans ordningsproblem har mobilen under de senaste par åren blivit en viktig symbolfråga. Det är inte ovanligt att politiker och andra beslutsfattare instämmer i kritiken och ställer sig positiva till möjligheten att begränsa eller förbjuda användning av mobiler i skolan. Om vi ser på samhället i stort, är det tydligt att mobilen spelar en allt större roll för allt fler av oss.

Mobilen är ett mångsidigt verktyg som både ger oss nytta och nöje och börjar bli en omistlig del av den dagliga tillvaron. Mobiler är också vanliga bland barn och ungdomar. Detta är något som forskaren Elza Dunkels sedan länge pekar på. Katarina Gospic: Vår primitiva hjärna vill kolla mobilen var femte minut 9 augusti 2015 kl 12:03 - Elfving möter. Så funkar din blogg. IKT-visättraskolan - G-Suite. G-Suite for education (tidigare GAFE) är en samlad plattform för Googles appar.

IKT-visättraskolan - G-Suite

Dessa appar/tjänster har Huddinges skolor tillgång till i undervisningen. Men hur skiljer sig ett konto från G-Suite jämfört ett privat konto? Educational Technology and Mobile Learning: 3 Powerful Apps for Creating Green Screen Videos with Students. Green screen is a cinematographic technique that allows video editors to add a variety of visual effects to their videos.

Educational Technology and Mobile Learning: 3 Powerful Apps for Creating Green Screen Videos with Students

4 Useful Chromebooks Apps for Digital Storytelling. Digital storytelling is a powerful way to get students engaged in learning.

4 Useful Chromebooks Apps for Digital Storytelling

Using a variety of web tools students will be able to experiment with a set of important skills and literacies in a multimodal environment. They can use text, audio , video, images to communicate their ideas and enhance their visual literacy and writing competencies. In today's post we are sharing with you some of our favourite Chromebook apps for digital storytelling. Avsnitt 70 – Inga problem, kör bara – Skolspanarna. The first iPhone text message screenshot generator.

Ett bildreportage om skolan med text, ljud och bild. Mina nior har gjort ett källkritiskt arbete med att jämföra den svenska skolan med den tyska som en del i ett projekt vi ingår.

Ett bildreportage om skolan med text, ljud och bild

Jag delade det upplägget i Att reflektera kring ”realian” med en skrivmall och vi har sedan gjort ett reportage om vår skola med hjälp av bilder, ljud och text. Just detta projekt skulle eleverna presenteras på två sätt: ett som kan läsas IRL och ett som kan lyssnas på via URL. Detta blir då en multiomodaltext där text, ljud och bild samspelar.

Eleverna gick igång snabbt på uppgiften och jag delar nedan den instruktion vi arbetade med för att få fram multimodala texter. How to Use the Q&A Feature in Google Slides. IKT, språkutveckling och boksamtal. Igår fick jag möjlighet att hålla i förmiddagens program på min skola.

IKT, språkutveckling och boksamtal

Uppdraget, som jag fått från skolledningen, var att presentera IKT och gärna lite om språkutvecklande arbetssätt. Sagt och gjort. Jag tog fram ett program, där jag inledde med IKT för alla kollegor på skolan. Därefter pratade jag och skolans bibliotekarie Marit Hammarland om boksamtal för skolans språklärare och andra intresserade. Listor på mobilen via Google Keep. A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators. Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity. Wikins syfte är att vara en inspirationskälla och en plattform för språklärare att dela sina tips, tricks och förslag för att främja språkutveckling.

Digitala verktyg för språkutveckling - Wikiversity

Här hittar du massor av digitala verktyg. Under flera av de digitala verktygen finns även länkar till guider/tutorials och till videos där Sara Lövestamoch Jonas Lindahlvisar hur de använder verktygen på sina lektioner. Du är självklart välkommen att bidra med dina egna lektionsupplägg med digitala verktyg. Webtools: No Registration Needed for Students. Image courtesy of OZinOH.

Webtools: No Registration Needed for Students

Årets julklapp: IT-strategi för Årstaskolan v0.8 – Looper – Plattformen för ditt kollegiala lärande. Allow Anyone to Upload Files Directly to Your Drive. Bästa verktygen för att skapa falskt material för lärandet. 6 Ways Small Businesses Can Make the Most of Twitter. Padlet kan användas till mycket. Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig.

Padlet kan användas till mycket

En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Login. Feedback via Kaizena. På den skola jag jobbar låter vi eleverna synliggöra sitt lärande genom att de publicerar sina skolarbeten på vars en blogg.

Feedback via Kaizena

Detta underlättar för formativ bedömning samt kamratrespons. Föräldrarna kan lätt se vad vi jobbar med i skolan och eleverna kan känna stolthet för sitt skolarbete. Ett sådant publicistiskt arbetssätt ställer även krav på uppgifterna, som helst ska vara av reflekterande och undersökande karaktär och inte får vara av typen fråga-svar, för då finns det risk att elever kopierar svar från varandra. Vid summativ bedömning vill man som lärare vara säker på att det man bedömer är elevens egna prestationer utan hjälp av kamrater och föräldrar och då är Google-appen Kaizena ett alternativ. Eleverna producerar det som ska bedömas i Google Drive och lämnar sedan in sitt arbete via Kaizena.

IKT i Skolan, del 28: Appar till Chrome. Googles webbläsare Chrome används av fler och fler. Jag tror att många skolor kommer att köpa Chromebooks till sina elever de närmaste åren, vilket kommer att öka användningen av Chrome som webbläsare än mer. En sak som många inte tänker på är att det går att ladda ner appar från Chrome web store. I del 28 av serien tips på IKT i skolan tittar jag på appar som kan vara användbara. Gå till Chrome web Store och i sökrutan uppe till vänster skriver du in namnet på den app du vill söka efter/ladda ner. De tre grundverktygen i Google Drive.

ITG Webtools 1.0. Länklista (iPad, GAFE mm) SV - Global Google Educator Study Guides. Educational Technology and Mobile Learning: Teachers' Top Educational Chrome Apps in 2015. Digitala lärresurser. Google Takeout. Google Migrering. App tal till text. Værker til fri download - Statens Museum for Kunst. Omkring 25.000 billeder af kunstværker i Public Domain er frit tilgængelige via søgefeltet øverst på websitet. Twitterlista 2. Klassrumskommunikation. Målgrupp: Lärare i grund- och gymnasieskola Sju timmar om klassrumskommunikation med digitala verktyg Upplägget av samtliga paket hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? Pixabay - Free Images. Flippa med Slate ~ Kilskrift. Det är alltid kul att pröva något nytt. Den här gången såg jag en tweet om Adobe Slate.

Sen förut finns appen Adobe Voice (som släpptes förra året) där du lätt kan göra en bildserie som du pratar till. Den här gången gäller det enkel text till bilder. Själv är jag förtjust i Adobe enda sedan jag började fotografera, så kalla mig gärna jävig i det här blogginlägget. Det är en gratis app för iPad som du kan använda för att berätta en historia. Code.org. Googleapps. Elevblad Teknikstöd - Assisterande teknik. GAFE – Google Apps for Education. B3. Undervisningstips 1 Tankekartor i undervisningen. DIGITALA VERKTYG. Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser.

För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com. Digitala verktyg – supertips. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden.

Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Lararpodden 18 Digitaliseringens mojligheter inom sprak. Dinjulkalender. Stavarex och spellright. Formativ undervisning med IKT i svenska. Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education. Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. iPad. Lärverktyg inom Nackas kommunala skolor. Eleverna i Nackas kommunala skolor använder dagligen digitala resurser inom olika plattformar såsom PC, Mac, Lärplatta och Chromebook i sitt skolarbete. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. HT 2014, del 10 – The best of the web (del 1) Meet Google Drive – One place for all your files. Free online teleprompter.

Beautiful web-based timeline software. Digitala_Intryck_nr1_2014.pdf. Home - Bag The Web. Omatic.musicairport.com. Webbinarium om IKT i skolan. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor.

Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst. Digital studieteknik - Digitala verktyg elever. Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio. Ny rapport om internet som politiskt verktyg. I politiska sammanhang talas det ofta om hur tekniken gör det möjligt att nå fler väljare, att påverka och att föra dialog med. Men hur mycket använder människor egentligen internet som informationskälla i politiska sammanhang?

.SE har tagit fram rapporten Svenskarna och politiken på internet, som handlar om hur människor söker och tar del av politisk information på internet. FULLTEXT01.pdf. WPR1 - Wordpress 1 Grunderna. Om kursplanering.se. I korthet Webbplatsen är ett verktyg för att skapa och hantera kursplaneringar.Webbplatsen är ett verktyg för att dela med sig av filer, länkar och andra resurser som är användbara i undervisning.Webbplatsen är under betatestningWebbplatsen är helt öppen, och allt innehåll på den är öppet.

15 Tips & Tricks To Help You Master Prezi. If you need to create presentations for high-powered clients, or impress lecturers and professors in university, you may have heard of (or are already using) Prezi. Prezi is a cloud-based presentation tool and is known for its zooming user interface (ZUI) allowing you to easily break down or go into things in detail. Tool for Teaching: TeamUp.

How to grab Mac screenshots like a pro. How To Actually Delete your Digital Footprint. Digitala verktyg. Lärakänna med IKT. Blogg WP. Linkis.com - Customize links and share them easily. Digitala och formativa verktyg på väg mot framtidens förmågor. Lgr11ochikt.wikispaces. Share your ebooks as movies with Book Creator 3.1. Blog Book. It & datorkunskap. Kaizena. Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar. Lista på flippande lärare. 32 Ways to Use Google Apps in Your Classroom. 40 Social Media Acronyms You Should Totally Know [Infographic]

Flipp. Skolutveckling med Digitala verktyg. Livets glada pussel: Lärakänna med IKT. Porthälla 1 till 1. Del 2. Del 1. Är det självklart att använda Facebook som intranät i skolan? R d om l rare och sociala medier lararesyrkesetik.se. Twitterskolan – del 2. Att introducera Twitter i klassrummet. Twitter och Tjechov en uppföljning. Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare.