background preloader

Tanketrådar

Facebook Twitter

Mark Pagel: Hur språk förvandlade mänskligheten. Lisa Bu: Hur böcker kan öppna ditt sinne. Sir Ken Robinson: Creativity Is In Everything, Especially Teaching. From Creative Schools by Ken Robinson and Lou Aronica, published April 21, 2015, by Viking, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.

Sir Ken Robinson: Creativity Is In Everything, Especially Teaching

Copyright by Ken Robinson, 2015. Creative Teaching Let me say a few words about creativity. I’ve written a lot about this theme in other publications. Rather than test your patience here with repetition of those ideas, let me refer you to them if you have a special interest. It’s sometimes said that creativity cannot be defined. There are two other concepts to keep in mind: imagination and innovation. Creativity is putting your imagination to work. None of these is true. Creativity is about fresh thinking. Creativity is not the opposite of discipline and control.

Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem?

Vad är genrepedagogik?

Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket. Språkliga mönster för olika sammanhang Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Hur förklarar man förloppet i ett experiment? Genrepedagogiken handlar om att närma sig språket och ny kunskap i ett visst ämne genom att tillsammans hitta strukturen i språket.

A Great Poster on The 6 Questions Critical Thinker Asks. Torghandel Göteborg. Universeum ett klassrum för lärare och elever, mitt i Göteborg. Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans. Denna Lärmodul är framtagen i Lärmoduler för kollegialt lärande av:Michael Rystad - utvecklingsstrateg, SvedalaLydia Folke - rektor, Västerås med feedback från Åsa Söderström, – lärare, Jönköping.

Lärmodul – Kollegialt lärande, att arbeta tillsammans

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning.

Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se). Denna modul syftar till att skapa en gemensam plattform för att möjliggöra detta kollegiala lärande lokalt på den egna skolan eller i den egna gruppen som kan vara skol- eller kommunöverskridande. Planera. Where Children Sleep photographs from around the world.

Photographer James Mollison travelled around the world to capture children's bedrooms The project, Where Children Sleep is set to highlight children's rights across the globeChildren, and their bedrooms, come from all over the world, from China to the U.S. to Brazil By Sara Malm Published: 10:30 GMT, 3 April 2014 | Updated: 14:43 GMT, 3 April 2014 The difference between east and west, rich and poor becomes stark when looking at how our children sleep at night.

Where Children Sleep photographs from around the world

18 Things Highly Creative People Do Differently. This list has been expanded into the new book, “Wired to Create: Unravelling the Mysteries of the Creative Mind,” by Carolyn Gregoire and Scott Barry Kaufman. Creativity works in mysterious and often paradoxical ways. Creative thinking is a stable, defining characteristic in some personalities, but it may also change based on situation and context. Inspiration and ideas often arise seemingly out of nowhere and then fail to show up when we most need them, and creative thinking requires complex cognition yet is completely distinct from the thinking process. Neuroscience paints a complicated picture of creativity. 100 Reasons to Mind Map.

100 examples of how you can use mindmapping whether completely new to mind maps or a seasoned pro.

100 Reasons to Mind Map

I hope the list helps generate ideas for you. 100 Reasons to Mind Map 1. Explore a subject 2. Study & learn a new topic, culture or country 3. Want to share your Mind Maps with others? Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling...

Malin. Förstelärare i Svedala - Inspiration och tips. 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet.

Förstelärare i Svedala - Inspiration och tips

Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Där emellan har ni bland annat kunnat läsa om nationella prov av Richard Linde, kamratbedömning av Lisbeth Bern, VÖL av Annica Eld till arbetet med att vända en klass av Malin Sjöberg och didaktiska kontrakt av Björn Persson. Det populäraste inlägget hittills är Cristian Abrahamssons Kims matteprov som haft över 19.000 visningar. Sedan slutet av november så finns det möjlighet att via e-post prenumerera på nya inlägg, vilket anammats av läsare från 36 olika kommuner, se kartan.

Jag arbetar med en liten grupp i matematik.