background preloader

Svenska

Facebook Twitter

File:FdeTroyLectureMoliere.jpg. ⭐En bok du sent ska glömma. 1 En bok du sent ska glömma Ett romanprojekt. FANTASY Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. 1 2 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET 3 DEL 1....... 5 Vad är Fantasy? DEL 2.... 6 Fantasyvärld Persongalleri DEL 3... 12 Kapitel 1-9 DEL 4... 21 Titel och Framsida FORTSÄTTNING?... 22 FÖRANKRING I LÄROPLANEN.. 23 FÖRMÅGORNA.. 26 RÄTTIGHETER..... 27 TIPS och KONTAKT.. 28 2 3 BESKRIVNING AV PROJEKTET En bok du sent ska glömma Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet.

Utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. 4 Arbetet är uppdelat i fyra delar: DEL 1 Först en genredusch där vi arbetar med den aktuella genren. 5 Vad är Fantasy? 6 Fantasyvärlden DEL 2 För att skriva en fantasyroman måste man ha en annan värld att låta boken utspela sig i. 7 Vilka bor där? 12 Kapitel 1: Ett oväntat möte. 22 Vem ska läsa boken? GoodReads.

Läsförståelsestrategier

FORNSVENSK LEXIKALISK DATABAS. 100 antirasistiska boktips. Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet. Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Sprid gärna till dina vänner. För en kärleksfullare värld. Listan är antirasistisk och antihomofob. UPPDATERAD: 30 september 2014 med fem nya titlar och 27 februari 2015 med två nya titlar- Anne Frank hörde en dag ett radioupprop från den holländska utbildningsministern: Alla invånare uppmanades att föra dagbok och skriva om sina liv i det tyskockuperade Holland.

Amir är en rikemansson som växer upp i 70-talets Afghanistan. Katitzi bor på ett barnhem när hennes pappa kommer för att hämta hem henne. När döden berättar en historia, måste du lyssna Tyskland 1939. Den tolvåriga flickan Stephanie skickas av sina föräldrar undan judeförföljerserna och kommer på ett skakande tång till Göteborg tillsammans med sin lillasyster Nelli. En legendarisk serieroman om Förintelsen. Läsintervju. Litteraturblogga-med-eleverna.pdf. Tips på böcker att läsa med äldre elever. Svenska klassiker som e-bok och epub. Ett halvt ark papper. Litteraturbanken. Att läsa, skriva och kommunicera bättre | Svensk grammatik - testa dig! Pojken i randig pyjamas. Lektioner med stationer och gemensam lärarledd läsning. Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden.

Nu har vi kommit ganska långt i romanerna och som avslutande uppgifter ska eleverna längre fram dels delta i ett boksamtal, dels hålla ett försvarstal (”En författares försvar”) där de ikläder sig rollen av författaren och skriver och framför ett tal där de försvarar sitt verk och sitt syfte inför en kritisk samtida publik. Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.”

I övrigt brukar jag i dessa sammanhang använda UR:s serie ”Hej Litteraturen!”. Åsa. 17 skäl för boken och vägen till de nationella målen för grundskolan. Svenska Barnboksinstitutet gav mig ett litet gult häfte som jag alltid bär med mig. Jag tycker om det lilla gula plånboksstora häftet med de 17 läspunkterna. Häftet heter SJUTTON SKÄL FÖR BARNBOKEN. Jag har haft mitt häfte länge, massor av år. Idag läser jag innehållet igen. Häftet borde heta SJUTTON SKÄL FÖR BOKEN. Jag tänker också att de här 17 skälen kan omslutas i läroplanens nationella mål: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” UNDERBARA UPPDRAG, säger jag. Skäl nummer 1: ”Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd.

Lgr 11: Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Citat: … varje ord definieras av andra ord, vilket innebära att när man stiger in i en del av språket stiger man in i hela språket. Jag tänker: Skolan ska ge eleverna ett rikt språk. Skäl nummer 2: ”Boken utvecklar vårt tänkande. Skäl nummer 3: Lgr 11: Skäl nummer 4: Skäl nummer 5: 3 artiklar, 3 inlägg om högläsning. Färre vuxna läser högt för sina barn färre timmar vid färre tillfällen. Forskarna är överens om att högläsning utvecklar barns ordförråd, ger en språklig medvetenhet, medvetenhet om genrer och textstrukturer samt ökar chanserna för att barn själva blir läsare. Vuxna fungerar idag inte i lika stor utsträckning som förr som läsande förebilder. Högläsning är något annat än tal, högläsning är en social handling, högläsning är att dela en upplevelse. President Obama fick (24/2 2009) under presidentkampanjen intervjufrågan om vad en medborgare kan göra för sitt barn.

Han svarade ”turn off the TV, put away the video games, and read to your child”. Samtidigt är det viktigt hur och vad man läser. Forskningsstudier visar att läsning tillsammans med samtal kring det lästa är ett mycket kraftfullt verktyg för att utveckla barns läsande och språk. Olika aspekter av läsning och högläsning togs upp i tre olika artiklar i tidningen DN förra veckan. Ja, det finns många skäl för högläsning. Reading Guide: Novels About World War One. We will never fully understand life in the trenches. We'll never know the smell of the mustard gas, or the sounds of the shells whistling through the air, or the feeling of the heat from the gun barrels.

But the talented writers who served in World War I—Ernest Hemingway, Siegfried Sassoon, Robert Graves—permanently altered the literary landscape of the battlefield. A hundred years later, their works are still celebrated for the clarity they bring to the Great War—and to the human condition. Really, you could read any Pat Barker novel (Life Class, Toby's Room, Another World) for a moving evocation of the travails of the men and women coming of age during the Great War. But her Man Booker Prize–winning Regeneration trilogy (Regeneration, followed by The Eye in the Door, and The Ghost Road)—which brings to life famed poet Siegfried Sassoon and pioneering physician Dr.

Any list of war novels would be incomplete without this classic. Att undervisa i lässtrategier - hur gör man? Språkdagarna 2012 Josefin Nilsson - Språkdagarna+Josefin+Nilsson.pdf.