background preloader

Skolval2018

Facebook Twitter

Valmemory. Valåret i skolan (del 13): Veckans URtips – Har jag något val? Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Valåret i skolan (del 13): Veckans URtips – Har jag något val?

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Bilder Mitt Sverige. Mitt Sverige. En del av undersökningen Svenskarna och internet. Väljarskolan - Accueil. Propaganda – risk för påverkan. Valet- MIK – film i skolan. UR fyller i år 40 år och har storsatsat på nya eller uppdaterade program kopplade till valet 2018.

Valet- MIK – film i skolan

Vinklade till att även kunna kopplas till ert arbete med MIK i skolan (medie – och informationskunnighet) Det gäller demokrati, yttrandefrihet, källkritik , val, påverkan, retorik, teknikens betydelse, social medier, politisk korrekthet, representation, näthat med mera. Hann du med bland programmen? Här en lista över de presenterade programmen i klippet: Arbeta med valet 2018 textfragor diskussionsuppgifter skrivuppgifter och bildanalys.

Att utveckla ett resonemang i svenska. Valet 2018. Skolval 2018 – en chans att undersöka demokratin.