background preloader

Skolval2018

Facebook Twitter

Valmemory. Valåret i skolan (del 13): Veckans URtips – Har jag något val? Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Grundskolans läroplan, första stycket, sida ett). Den nionde september är det val i Sverige och som vanligt finns det mycket att jobba med och prata om i förhållande till det i skolan. I den nya URserien Har jag något val? Har jag något val? Programledaren och komikern Elin Almén gör en undersökning om hur sociala medier används för att påverka politiska strategier och valresultat.

Har jag något val? Om staters försök att påverka andra länders politiska rörelser och val. Har jag något val? Om politiskt kampanjarbete i Sverige, hur det har sett ut historiskt och idag. Bilder Mitt Sverige. Mitt Sverige. Valspecial 2018 | En del av undersökningen Svenskarna och internet. Väljarskolan - Accueil. Propaganda – risk för påverkan | Forum för levande historia. Valet- MIK – film i skolan. UR fyller i år 40 år och har storsatsat på nya eller uppdaterade program kopplade till valet 2018. Vinklade till att även kunna kopplas till ert arbete med MIK i skolan (medie – och informationskunnighet) Det gäller demokrati, yttrandefrihet, källkritik , val, påverkan, retorik, teknikens betydelse, social medier, politisk korrekthet, representation, näthat med mera.

Hann du med bland programmen? Här en lista över de presenterade programmen i klippet: Dröm om demokrati (år 4-6) en produktion från förra valet, uppdaterad till dagens frågor.Så funkar Sverige (år 4-6) om alla rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare i SverigeRetorikmatchen (år 4-6) om konsten att tala inför andraPerspektiv på världen ( gymnasiet) om viral påverkanHar jag något val? (år 7-9) om algoritmer och åsiktskorridorerKällkritik (år 7-9) Tänk till innan du delarMediatiden (år 7-9)PK-mannen (gymnasiet) Är du så fördomsfri som du tror? Relaterade Mer korrespondenter I "pedagogisk film" Snowden I "spelfilm"

Arbeta med valet 2018 textfragor diskussionsuppgifter skrivuppgifter och bildanalys. Att utveckla ett resonemang i svenska. Valet 2018. Skolval 2018 – en chans att undersöka demokratin.