background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Samtalskort. Språklekar » LEKDATABASEN. Bo Hejlskov Elvén. På denna sida hittar du filer från aktuella föreläsningar samt andra material, inklusive studiematerial kring vissa av mina böcker, maller för handlingsplaner, checklister och gratis artiklar.

Bo Hejlskov Elvén

Aktuella filer. Kylskåp-poesi: Skriv dikter. KG Primary Dots Font. Enkla ordmoln-verktyg. Scribd. Hem - GOTD. File_download. Öjaby skolbibliotek - vänskap. Sju steg för att lyckas med din roman. Att skriva en roman är inte enkelt.

Sju steg för att lyckas med din roman

För att lyckas räcker det sällan med att bara sätta sig ned och skriva. Man behöver även skaffa en strategi och bli medveten om fällorna. Sören Bondeson har undervisat i litterärt skrivande i 18 år och har själv skrivit nio böcker. Här delar han med sig av sju viktiga steg för att lyckas med romanskrivandet. Steg 1. Lektionsförslag: Ge ett ord – sätt in det i olika rum – i olika personer. Lektionsförslag – och detta är ett generellt förslag.

Lektionsförslag: Ge ett ord – sätt in det i olika rum – i olika personer

Du kan göra det här på gymnasiet, i förskolan, på någon fest där ni alla sitter och tittar på varandra och inte vet vad ni ska prata om. Minns att läraren alltid modellar sina egna förslag så att eleverna eller de lärande aldrig behöver känna sig utan sin ledare. File_download. "Sätt ord på läsförståelsen" Larmrapporterna som varnar om svenska elevers bristande läsförståelse har duggat tätt de senaste åren.

"Sätt ord på läsförståelsen"

Men hur ska läraren egentligen göra för att ge eleverna rätt stöd? Den frågan har Barbro Westlund, lektor i läs-och skrivutveckling vid Stockholms universitet, undersökt i sin forskning. I den nya boken ”Aktiv läskraft – Att undervisa i lässtrategier för förståelse” ger hon en vetenskaplig grund i ämnet, men även konkreta exempel på hur forskningen kan användas i klassrummet.

File_download. Homonymer. Jag hade lagt undan H schemat.

Homonymer

Var lite fundersam på det här med Homonymer. Hur skulle dessa ettor förstå och kunna arbeta med dessa ord. Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du.

Kan du skillnaden på de och dem?

De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? Kravnivå beskrivande texter år 3. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Några tips när du ska beskriva en person. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Fem strategier för läsning av faktatexter

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. Talesätt. Böcker att läsa tillsammans! Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. M%25E5l_och_kravniv%25E5er_beskrivande_texter_23_nov.pdf. Skiljetecken. Hej Världen. Lektion-se_4090_Extrabok. Observationsprotokoll 2015. Gruppträning – boksamtal.

Att prata böcker tillsammans med kloka medmänniskor är fantastiskt roligt.

Gruppträning – boksamtal

Och man lär sig så mycket av varandra! De mest intressanta boksamtalen blir det ofta när man inte är riktigt överens eller när boken man läst är lite konstig och svår att förstå. I boken Böcker inom oss av Aiden Chambers finns förslag på hur man kan organisera ett boksamtal så att alla kommer till tals och får lära av varandra. Bokpratsspel ny version. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Under några veckor har vi i förberedelseklassen arbetat med faktafamiljen för elever – med faktatexter om djur. Arbetet har fortsatt direkt efter vårt arbetsområde som har handlat om klassiska sagor.

I mitt klassrum: Genrepedagogik- Faktatexter om djur. Lärmodul- faktatexter. I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut. För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier.

Denna undervisning innefattar inte bara svenskämnet, utan alla skolans ämnen, framför allt de naturvetenskapliga och samhällsorienterande ämnena. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande. Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många kunna vara här samtidigt? Från hur många platser undervisar jag som lärare? Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord.

Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Bildordlista. Sb9070swedish.pdf. Jag är en smart läsare - lässtrategier. Lektion_se_25511_Repetitionshafte_bokstaver. Låt oss prata om. Sagobabblarna. Smart läsare. Läsförst. Boksamtal- frågekort. Frågebatteri. Knoppisar till utställning. Klassrumsstrategier 2. Klassrumsstrategier 1. Djur 6 fältare.docx. Om läs- och skrivinlärning.

Skribentens delar. Barnen och Björnen. Cirkelmodellen. Christian Lundahl - 4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.mov. Checklista läsa. Läs-och skrivundervisning. Faktatexter. Barnen och Björnen. Austin's Butterfly Drawing. Lagom bok. Bildordlista. 50 olika sätt att redovisa en bok. Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Twitter är väldigt bra. Alfa-reportage om mina kära rutor. Den-magiska-dorren. MYTOLOGI, SAGOR OCH VÄSEN. EN LÄSANDE KLASS. En läsande klass. MATERIAL OM EN LÄSANDE KLASS. Skrivprocessen bedömning. Läsa och skriva. ASL. EN LÄSANDE KLASS MATERIAL. LEKTIONS TIPS VID LÄSNINGS OCH SKRIVNING MM. Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden.