background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Skriv till bilder. Sagor. Sagan - Vad är typiskt för genren Sagor. Sandvargen frågor. Lässtöd hemma mha QR-kod. Det är inte självklart att man kan få hjälp att träna läsläxan hemma.

Lässtöd hemma mha QR-kod.

Men alla måste ändå ha samma chans att lyckas. Det är precis som för barn lättare att höra och förstå svenska än att läsa, tänker jag. Dessutom kan mina små barn/elever hjälpa till hemma att förstå om det inte är text att läsa utan att lyssna på. Dessutom hade jag min stora dotter, som går i 4:an, att träna på uttal på engelska när hon är hemma själv på eftermiddagarna genom att jag spelade in när jag läste texten. Därav fick QR-koderna ett annat användningsområde i min undervisning. Jag läste in läsläxan så att och skickade med en informationslapp om att ladda hem en gratis QR-läsar-app och på så sätt kunna lyssna på läsläxan hemma. Barnen fick träna på mattan hos mig i skolan och lyssnade flera gånger om… Jätteglada och nöjda.

Så jag spelade också in veckobrevet när jag ändå var i farten. Fröken Elin bedömningsmatris läsfixarna. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk. Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling!

Genrepedagogik - ett sätt att bygga språk

Det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar framtidens vuxna. Att upptäcka och undersöka de språkliga mönster vi använder för att skapa betydelse står i centrum i skolans genrepedagogiska profil. Eleverna stöttas att upptäcka de språkliga modeller som utmärker texter i olika ämnen - modeller som underlättar elevernas textförståelse och deras förmåga att både uttrycka sig i och tala om skriven text. I undervisningen är Vygotskys stöttningsbegrepp centralt. Stöttningen innebär en ständigt pågående interaktion mellan lärare och elever och elever sinsemellan, mellan den som kan lite mer och den som kan lite mindre. Knutbyskolans sätt att arbeta har rönt stor uppmärksamhet och skolan tar emot många studiebesök från Sverige och andra länder Skolbesök kan bokas genom skolans utbildningsledare Genrepedagogik på UR Lär mer om Knutbyskolans arbete med genrepedagogiken.

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide. A Reading Group Guide for The Fantastic Flying Books of Mr.

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide

Morris Lessmore by William Joyce Choose the questions and activities that work best with the age and interests of the child or class you are sharing this book with. Skriv till bilder. Lagom bok. Högfrekventa ord. Djurboken – och tankarna kring den. I kursplanen för åk 1-3 kan vi läsa att eleverna ska bekanta sig med beskrivande och förklarande texter, faktatexter för barn.

Djurboken – och tankarna kring den.

Arbetet med djurboken är en start på att lära sig läsa och skriva små korta faktatexter. Först har vi pratat om skogen och de svenska djuren och gjort en liten mindmap om vilka djur vi vet som smyger omkring i våra svenska skogar. Det finns faktiskt ingen Anakonda där ute. Uppdrag 1 är att göra en fin framsida till våra personliga djurböcker innan vi fyller böckerna med djurfakta. Variationen är härlig att se. Nästa steg är att tillsammans bestämma vilka djur vi ska arbeta med. Sista punkten (lärt oss) vet vi ju förstås inte än, men det greppade ni nog. Tillsammans valde vi ut fem djur som vi alla ska undersöka och forska om och sen får alla elever välja minst två egna djur av alla de som finns i de svenska skogarna och skriva och rita om. Instruerande Skrivuppgift. Helt rätt bok!

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Så här gör vi: Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Jag gör samma uppgifter som eleverna. Storyplayer JS:   “HUSET”  Ett skrivprojekt Kapitel 1.

Detta med "de" och "dem". Och "de". Frågor till bänkbok. Skrivprocessen bedömning. Skrivprocessen arbetsgång 1. Skrivprocessen2. Skrivprocessen1. Skrivprocessen4. Skrivprocessen6. Skrivprocessen7. Skrivprocessen3. Skrivprocessen5. Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna. Köpte Pija Lindenbaums nya bok ”Kan jag med” (det går också att provläsa där, hipp hurra) och tänkte att vi kunde göra en bildpromenad i omslaget och en tanke att utveckla i de pedagogiska samtalen vid skolan.

Lektionsförslag: Bild- och textpromenad för eleverna – pedagogiska samtal för lärarna

Låt eleverna få göra en bildpromenad i omslaget: 1) Först skapar vi ordförråd, ett gemensamt i rummet. Det gör läraren genom att visa illustrationen. Gärna på en overhead (om vi har sådana) eller via smartboard. Börja med att modella: Jag ser … randiga byxor. Jag är också tydlig med att ge eleverna ordet – de får alla säga. 2) … vad föreställer vi oss händer i omslaget, vad kan hända i boken om omslaget berättar Nu får vi berätta om vad bilden säger oss, alltså vad vi tänker och tror. 3) Om vi vill ha kortskrivning, bara för att vi vill ge omslaget en rubrik, en mening, ett utrop, en tanke, en liten inledande berättelse kan vi gärna ha det. 4) Så slår vi upp boken. BILD och TEXTPROMENAD Textsidan kan vi också göra en bildpromenad i. Gå tillbaka till omslaget. Berattelseansikte_tom.pdf. Hinderschema1. Sandvargen frågor. Vanligaste texttyperna. Bokpratsspel ny version.

Havsresan4c - home. Edward Tulanes fantastiska resa.