background preloader

Svenska: noveller

Facebook Twitter

Fandom powered by Wikia. Av: Claudia Marcks TVÅTUSENOCHTRE STEG FRÅN ytterdörren till skoltrappan.

Fandom powered by Wikia

Om Silvia räknade bort de dagar hon hade skolkat dribblade hon den lilla vita stenen för tretusenfyrahundratjugofjärde gången längs den här vägen. Silvia räknade allt. Antal timmar i klassrummet, elever på skolgården, dagar till lovet. Det hjälpte inte när de blev arga. Ur Kusaks val: berättelser, Bonniers, 2002 O Närstudium1. O FunderingarVarför räknar Silvia allt? O DiskussionVad tycker du om de vuxna i texten? Fandom powered by Wikia. Av O.

Fandom powered by Wikia

Henry ( William Sydney Porter ) Den patrullerande poliskonstapeln gick avenyn fram med myndig uppsyn. Myndigheten var en gammal vana och inte avsedd att imponera, ty åskådarna var få. Klockan var inte mer än tio på kvällen, men kyliga vindilar som varslade om regn hade gjort gatorna så gott som folktomma. Där han gick och kände på portar medan han passerade, snurrade sin batong i invecklade krumelurer och då och då vände sig om för att kasta en vaksam blick bortåt den lugna trafikleden, var han med sin stadiga figur och lätt stoltserande gång den perfekta bilden av en ordningens väktare.

Bob — Jag var på plats på utsatt tid. Ur "Den rätta blandningen", Översättning Sonja Bergvall, Atlantis 1979. Offerlamm. Av Roald Dahl Det var varmt och städat i rummet, gardinerna var fördragna och de två bordslamporna tända — både hennes och den som stod vid den tomma stolen mitt emot.

Offerlamm

På byffén bakom henne stod två höga glas, sodavatten och whisky. I termosen låg det friska istärningar. Mary Maloney satt och väntade på att hennes man skulle komma hem från arbetet. Då och då kastade hon en blick på klockan, inte därför att hon var orolig, utan bara därför att hon gladde sig åt tanken på att varje minut förde henne närmare det ögonblick då han skulle komma hem. Klippet ett novellprojekt. Malinsklipp gestalta en person. Vt 2013 Skriva en egen novell 8c. Matris-ber%C3%A4ttande-text.pdf. Litterär gestaltning.

Du ska nu få lära dig allt du behöver veta om litterär gestaltning! Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet för att göra din berättelse levande. Vad är gestaltning? Gestalta betyder "att ge något en form och en mening genom att visa upp det". På engelska lyder huvudregeln för författare: "Show, don´t tell" - och det handlar om just gestaltning! Låt oss ta ett exempel på en "ogestaltad" mening: "Hon blev ledsen. " Och så en "gestaltad" variant: "Hennes axlar sjönk liksom ihop, hon tittade ned mot golvet, och i hennes ögon växte tårar fram. " En snabb analys av ovanstående exempel visar följande: I den "ogestaltade" meningen använder vi ett adjektiv för att berätta för vår läsare om karaktärens tillstånd, nämligen adjektivet "ledsen". I den "gestaltade" meningen använder vi inte ett enda adjektiv, utan använder istället verb för att beskriva/visa vad som händer: "sjönk", "tittade", "växte".

Ja, jag vet; det är tråkigt med grammatik :-) Därför går vi raskt vidare. YouTube. Malinsklipp Genre Novell. Malinsklipp Malin skriver NOVELL exempel att härma. Alexander Skarsgård - Att döda ett Barn (To kill a Child) short movie. Klippet -ett novellprojekt. Ett novellprojekt för årskurs 4-9 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2013 Klippet är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 4-9.

Klippet -ett novellprojekt

Tanken är att eleverna med materialet ska utmanas att skriva en längre ickekronologisk novell med växlande personer i fokus. Detta kan vara svårt och därför har de här en tydlig struktur där de börjar att skriva linjärt för att sedan klippa och ändra i texten. Materialets namn Klippet syftar dels på att de klipper och flyttar textblock och dels på att filmer ofta är uppbyggda på detta sätt. Att arbeta med noveller. Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller. Novellrecept För att träna på skrivandet av egna noveller kan man göra stafettnoveller. Skrivandet kan också stödjas av att få exempel att härma, som görs i detta klipp av Malin Larsson. En annan novell som passar sig bra för högläsning är Pälsen av Hjalmar Söderberg. Skriva en novell (Svenska) - Studi.se. Klippet -ett novellprojekt.

Svenska (åk 6-9)