background preloader

Språket

Facebook Twitter

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Språk är makt. Språket är jag. Språket är tankens dräkt. Genom språket förstår vi, genom språket gestaltar vi vad vi förstått. Vi vet idag genom forskningen att många av elevernas svårigheter i skolan är sprungna ur brister knutna till språket. August_Müller_Tagebucheintrag-1 By August Müller (1836–1885) (Auktionshaus Bergmann) [Public domain], via Wikimedia Commons Jag arbetar just nu med Upplysningen med mina elever i åk 1, som även håller på med momentet i svenska.

Eleverna kom snabbt fram till att när det gäller snabbhet och tillgänglighet i kommunikation så kan 1700-talet inte tävla med dagen. Så det gjorde vi. Eleverna fick välja sms de skrivit under senaste veckan, och ”översätta” dessa till brev inspirerade av 1700-tals brev. Ur arbetet växte ett stort antal diskussioner fram: vad säger svordomar om sin samtids tabun och ideal? Här följer ett exempel på texter: Tja! Blev: Din ödmjukaste tjänare, allra dyraste väninna! Jag inväntar redan aftonen med stark längtan. Just så. Modul 2.4 Begreppskarta. Gästblogg av Christina Olin-Scheller: Lässtrategiundervisning – inte hur som helst och inte för alla 2015-04-28 | Gleerups.

Idag skriver Christina Olin-Scheller på vår gästblogg om undervisning i lässtrategier. Christina Olin-Scheller är fil. dr i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och en av redaktörerna till den nya boken Svensk forskning – om läsning och läsundervisning. Många yrkesgrupper får sannolikt frågor även i privata sammanhang som relaterar till det arbete man bedriver. Läkare får ställa diagnoser på bordsgrannar vid middagar, snickare ge råd om vilken lösning på ombyggnationen som är att föredra och idrottlärare ge synpunkter på effektiva träningsformer.

Som läsforskare får man då och då frågor om skolans läsundervisning. ”Det verkar som om man arbetar med läsning på ett nytt sätt”, sa en bekant till mig för inte så länge sedan, och ville sedan veta min uppfattning om detta nya sätt som uppenbarligen hade ”nått med strategier att göra”. Våra resultat visar att denna typ av undervisning är mycket effektiv, men inte för alla! FULLTEXT04. Simon Stålenhag Art Gallery. ”Alla lärare behöver jobba med språket” Att arbeta med språk i undervisningen är inte alltid en självklarhet för lärare i andra ämnen än just språk och svenska.

Men det borde det vara, enligt Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning vid Mälardalens högskola. De senaste åren har hon forskat om olika ämnens språk, och lärarnas medvetenhet om språkets roll för lärande i det egna ämnet. Hennes slutsats är att om fler jobbade språkutvecklande i sina ämnen skulle elevernas möjligheter att lyckas i sina studier öka och därmed betygen höjas. – Lärare behöver förstå skillnaden mellan vardagsspråket och skolspråket, det som på engelska kallas för ”academic language.” Då kan de ta med sitt ämnes specifika språk i planeringen, ta reda på vad eleverna kan och vad de inte kan och fundera på ”hur ska jag förklara de här begreppen?” Och se till att eleverna får ett aktivt ordförråd i ämnet genom att de får använda det på olika sätt i olika situationer.

Hon leder även fortbildning för lärare. Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du. De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå.

Och här är delar av redaktionens bästa tips: 1. Vi = två bokstäver = De Oss = tre bokstäver = Dem 2. "Känner du jag? " "Känner du mig? " 3. Exempel: De sprang ikapp katten – Hon sprang ikapp katten. Exempel: Skurken letade efter dem – Skurken letade efter henne. App lär dig skillnaden Som om varken tipsen eller videon vore nog så finns det även en app som lär dig skilja på de och dem. LÄS MER: Var och vart – kan du skillnaden? Läs- och skrivportalen. Lasochskrivportalen.skolverket. The Fault in our Stars uppföljning.docx. Förr eller senare, gruppdiskussionsfrågor till redovisningen - Google Docs.

Förr eller senare,läsloggar - Google Docs. Uppgifter The Fault.docx. Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree. 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor. An ancient source (say, Indo-European) has various branches (e.g., Romance, Germanic), which themselves have branches (West Germanic, North Germanic), which feed into specific languages (Swedish, Danish, Norwegian). Lessons on language families are often illustrated with a simple tree diagram that has all the information but lacks imagination. There’s no reason linguistics has to be so visually uninspiring. Minna Sundberg, creator of the webcomic Stand Still. Stay Silent, a story set in a lushly imagined post-apocalyptic Nordic world, has drawn the antidote to the boring linguistic tree diagram.

Also worth checking out is the page before the tree, where she gives a comparison chart of words in the Nordic languages, and illustrates what an outlier Finnish is with the concept of “meow.” You can order a poster version here. October 23, 2014 - 5:00pm ©2016 Mental Floss, Inc. #talasomTED | Årstaskolan | Stockholm. Genrepedagogik. Etthalomdagen - Planering och arbetsuppgifter. Fredag 12 oktober Vi har en uppföljning från måndagens lektion då vi jobbade med ordkunskap och ser till att alla har fått rätt betydelse på orden. Därefter tittar vi på slutuppgiften till boken: Slutuppgift Ett hål om dagenI LPP:n för läsningen av Ett hål om dagen står att vi i undervisningen ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och att urskilja texters budskap, tema och motiv. Den här sista uppgiften är inriktad mot att träna just det och ge dig en chans att visa hur du tänker om det du läst.

Jag vill att du skriver en inlämningsuppgift om ett av de tre ämnena nedan. Dina egna funderingar om det du lästExempel från handlingen i bokenCitat från boken. Instruktioner: Rubriken på din text ska vara samma som ämnetTexten ska vara ca en sida långTexten ska skrivas med typsnittet Times New Roman 12Texten skrivs i skolan på lektionerna och ska vara klar onsdag 25 oktober vilket innebär att du har fem lektioner på dig. Makt - Vem är det som bestämmer över vem? Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! | Bloggar för Pedagog Stockholm.

Ängkärrskolan - Skola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionshinder. Litteraturblogga. Filippa Mannerheim har i samarbete med Webbstjärnan tagit fram lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" som vänder sig till lärare på gymnasienivå som vill blogga om litteratur tillsammans med sina elever. Klicka på bilden nedan eller HÄR för att ladda hem pdf:en "Litteraturblogga med eleverna". Lärarhandledningen "Litteraturblogga med eleverna" vänder sig till lärare på gymnasienivå och går steg för steg igenom allt man behöver kunna när man ska börja litteraturblogga tillsammans med sina elever. Från hur du kommer igång med bloggen och skapar den rätta strukturen, via planering av litteraturprojektet, till elevuppgifter, bedömning och utvärdering. Det ingår dessutom förslag på romaner att blogga om, långsiktiga mål för projektet, underlag för betygskriterierna samt en intervju med Kristina Alexanderson som tidigare litteraturbloggat tillsammans med sina elever. -- Har du några frågor eller funderingar kring materialet eller hur det kan användas i undervisningen?

Svenska (åk 6-9) Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor. Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9.

Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande. Under varje film hittar du också respektive presentation, i de fall dessa var en PowerPoint. Filmerna är kring 8-10 min och endast lätt redigerade. Det är inte riktigt alla presentationer som lagts upp. Utvecklingsarbetena kommer i nedanstående ordning. Skarpatorpsskolan: Har cirkelmodellen betydelse för faktatextskrivandet? Även om du är särskilt intresserad av ett speciellt arbete så vill jag understryka att alla är lika intressanta så ta chansen att se dem alla.

Novellen. Högläsning och en läsande familj - alla inläggen samlade. Under ett par veckors tid har jag skrivit så klokt och entusiasmerande jag bara kan om högläsning och om att vara en läsande förebild för sitt barn. Här har jag nu samlat länkarna till alla högläsningsinläggen. Anledningen till att jag brinner lite mer än vanligt för högläsning är att jag på ReadMe-konferensen i Lund fick höra att antalet barn som blir höglästa för har minskat från 70 till 30 procent, och att Martin Widmark sade att vi vuxna borde överföra våra lässtrategier till våra barn.

Att det likaväl som en läsande klass borde finnas något landsomfattande projekt som heter en läsande familj. I mitt första inlägg Högläsning 1 - Hjälp! Vad har hänt?? Skrev jag alltså om detta, hur upprörd jag blev och hur jag tänkte att "det här med högläsning kan jag mycket om, nu ska jag minsann skriva om det på bloggen". Sen satte jag igång. Men... " Och så en lång tipslista förstås! Jag vill att fler barn blir höglästa för! Läs och skriv med SvD: Guider till journalistik. Gestaltande beskrivningar by Johan Rasmusson on Prezi. Visesiskolan: NOVELL-PROJEKT HT2014 ... 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan.

Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt. Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Iderikt.files.wordpress.com/2014/01/talasomtedlarhand.pdf. Tala som TED | idérIKT. Makete.se - dramaturgi i lärande. Skolbiblistans Boktipswiki - home. #talasomTED | Årstaskolan | Stockholm. Inspirerande matematik: Resonera och kommunicera i matte.

Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal, skriva och höra. Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips att använda vid språkinlärning. Vid varje lektion tränas en eller flera färdigheter med hjälp av digitala verktyg. Eleverna lär sig att öva ord, fraser och uttal med hjälp av karaoke, de bekantar sig med Tunewiki och de försöker också att komma igång med skrivprocessen.

Eleverna får använda sig av Wikipedia och bloggar för att öva personligt uttryck, och av källkritik och nyheter för att öva hör- och läsförståelse. De lyssnar även på programmet Klartext och bekantar sig med ordmoln. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Vad är en mening? Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket. Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9. Att eleverna är duktiga på att läsa är en förutsättning för att de ska kunna ta del av undervisningen i alla ämnen.

Ändå finns det stora kvalitetsskillnader mellan lektionerna på enskilda skolor. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av läsundervisningen i svenska på ett 40-tal grundskolor. Skolinspektionen har granskat läsundervisningen i årskurs 7-9 på 40 slumpvis utvalda skolor, både fristående och kommunala. Resultatet gäller dessa skolor, men kan också vara intressant för andra skolor att ta del av. Granskningen fokuserar på om alla elever ges goda förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin läsutveckling. Granskningens resultat i korthet Eleverna utmanas inte i sin läsning. Exempel på lärarundervisning Under arbetet med granskningen såg Skolinspektionen flera exempel på hur man kan arbeta med läsundervisningen.

Verktyg för egna utvärderingar Rapporter och uppföljning. ABC. Folkeskolen. "Identitet. Selvom du spiller mange roller, vil der altid være kun en af dig", læser en dreng op for sin makker. Et andet sted i klassen sidder tre drenge og taler om Maslows behovspyramide, mens de drejer fra side til side på kontorstolene. I små grupper sidder drengene fra Vestre Skoles 9. årgang og snakker om samfundsfaglige emner i seancer af fem minutter. Lærer Lars Olesen kører et forløb, hvor hvert bord har en kort, faglig tekst, som eleverne skal læse for hinanden og diskutere i løbet af fire minutter. Det sidste minut skal eleverne skrive noget om teksten, for eksempel de svære ord, hvad den handler om, eller hvad der nu måtte falde dem ind. Faglig læsning er noget, man gør sammen Ud af 64 skoler blev Vestre Skole i Middelfart sammen med fire andre skoler udvalgt til at deltage i et eksemplarisk forløb i Lærerforeningens læseprojekt 'Vi læser for livet'.

"9. klassen har fået et andet forhold til tekster. Läskommittéer - Argumentationsövningar. Datorn i det läsande, tänkande och lärande rummet; ett digitalt verktyg i läsutvecklingsprocessen. Www.orebro.se/download/18.78606a401350ef9311d800010078/Språkdagarna+Josefin+Nilsson.pdf. Skolsnack70. Att skriva sig till läsning - Gleerups. Metoden Att skriva sig till läsning sprider sig i skrivande stund som en löpeld genom svenska klassrum i skolans tidigare år.

Metoden handlar om att lära sig läsa genom att skriva på dator eller surfplatta. I den nya boken Att skriva sig till läsning beskrivs hur meto­den didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen. Digitaliseringen av skolans verksamheter har öppnat upp för nya möjligheter och nya arbetssätt i undervisningen. Ett sådant exempel är metoden Att skriva sig till läsning (ASL). – I boken lyfter vi fram erfarenheter och analyser av klassrum där denna metod används. Boken är skriven ur ett didaktiskt perspektiv, där avsikten inte är att ge en bild av metoden ASL, utan snarare många bilder av hur ASL kan gestaltas i elevers och lärares vardag.

I boken presenteras den forskning av ASL som genomförts i Sandviken. Vill du veta mer? Www.gleerups.se. En läsande klass... LÄSA. Läsförståelse – en nyckel till framgång.