background preloader

Språket

Facebook Twitter

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson. Språk är makt.

Enkel språkövning ger aha-upplevelse! - Ylva Pettersson

Språket är jag. Modul 2.4 Begreppskarta. Gästblogg av Christina Olin-Scheller: Lässtrategiundervisning – inte hur som helst och inte för alla 2015-04-28. FULLTEXT04. Simon Stålenhag Art Gallery. ”Alla lärare behöver jobba med språket” Att arbeta med språk i undervisningen är inte alltid en självklarhet för lärare i andra ämnen än just språk och svenska.

”Alla lärare behöver jobba med språket”

Men det borde det vara, enligt Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning vid Mälardalens högskola. De senaste åren har hon forskat om olika ämnens språk, och lärarnas medvetenhet om språkets roll för lärande i det egna ämnet. Hennes slutsats är att om fler jobbade språkutvecklande i sina ämnen skulle elevernas möjligheter att lyckas i sina studier öka och därmed betygen höjas. Kan du skillnaden på de och dem?

Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du.

Kan du skillnaden på de och dem?

Läs- och skrivportalen. Lasochskrivportalen.skolverket. The Fault in our Stars uppföljning.docx. Förr eller senare, gruppdiskussionsfrågor till redovisningen - Google Docs. Förr eller senare,läsloggar - Google Docs. Uppgifter The Fault.docx. Feast Your Eyes on This Beautiful Linguistic Family Tree. 552K 18.4KShare337 When linguists talk about the historical relationship between languages, they use a tree metaphor.

An ancient source (say, Indo-European) has various branches (e.g., Romance, Germanic), which themselves have branches (West Germanic, North Germanic), which feed into specific languages (Swedish, Danish, Norwegian). Lessons on language families are often illustrated with a simple tree diagram that has all the information but lacks imagination. There’s no reason linguistics has to be so visually uninspiring. Minna Sundberg, creator of the webcomic Stand Still. Also worth checking out is the page before the tree, where she gives a comparison chart of words in the Nordic languages, and illustrates what an outlier Finnish is with the concept of “meow.” You can order a poster version here. Årstaskolan. Genrepedagogik. Etthalomdagen - Planering och arbetsuppgifter. Fredag 12 oktober Vi har en uppföljning från måndagens lektion då vi jobbade med ordkunskap och ser till att alla har fått rätt betydelse på orden.

Etthalomdagen - Planering och arbetsuppgifter

Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Ängkärrskolan - Skola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionshinder. Litteraturblogga. Svenska (åk 6-9) Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”.

Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14

Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Novellen. Högläsning och en läsande familj - alla inläggen samlade. Under ett par veckors tid har jag skrivit så klokt och entusiasmerande jag bara kan om högläsning och om att vara en läsande förebild för sitt barn.

Högläsning och en läsande familj - alla inläggen samlade

Här har jag nu samlat länkarna till alla högläsningsinläggen. Anledningen till att jag brinner lite mer än vanligt för högläsning är att jag på ReadMe-konferensen i Lund fick höra att antalet barn som blir höglästa för har minskat från 70 till 30 procent, och att Martin Widmark sade att vi vuxna borde överföra våra lässtrategier till våra barn. Att det likaväl som en läsande klass borde finnas något landsomfattande projekt som heter en läsande familj. Läs och skriv med SvD: Guider till journalistik.

Gestaltande beskrivningar by Johan Rasmusson on Prezi. Visesiskolan: NOVELL-PROJEKT HT2014 ... 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Iderikt.files.wordpress.com/2014/01/talasomtedlarhand.pdf. Tala som TED. Makete.se - dramaturgi i lärande. Skolbiblistans Boktipswiki - home. Årstaskolan. Inspirerande matematik: Resonera och kommunicera i matte. Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal, skriva och höra. Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips att använda vid språkinlärning.

Tio lektioner i språkdidaktik: Uttal, skriva och höra

Vid varje lektion tränas en eller flera färdigheter med hjälp av digitala verktyg. Vad är en mening? Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9. Att eleverna är duktiga på att läsa är en förutsättning för att de ska kunna ta del av undervisningen i alla ämnen.

Läsundervisningen i svenska för årskurs 7-9

Ändå finns det stora kvalitetsskillnader mellan lektionerna på enskilda skolor. Det visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av läsundervisningen i svenska på ett 40-tal grundskolor. Skolinspektionen har granskat läsundervisningen i årskurs 7-9 på 40 slumpvis utvalda skolor, både fristående och kommunala. Resultatet gäller dessa skolor, men kan också vara intressant för andra skolor att ta del av. Granskningen fokuserar på om alla elever ges goda förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin läsutveckling. Granskningens resultat i korthet. ABC. Folkeskolen. Läskommittéer - Argumentationsövningar. Datorn i det läsande, tänkande och lärande rummet; ett digitalt verktyg i läsutvecklingsprocessen. Www.orebro.se/download/18.78606a401350ef9311d800010078/Språkdagarna+Josefin+Nilsson.pdf. Skolsnack70. Att skriva sig till läsning - Gleerups.

En läsande klass... LÄSA. Läsförståelse – en nyckel till framgång.