background preloader

Våren

Facebook Twitter

Vi sorterar ord! | Annas Klassrum. Idag startade vi upp arbetet om våren! Sista årstiden i vårt arbete med att komma närmare målet att kunna beskriva årstidsväxlingar i naturen. Arbetet med fast och flytande, blandningar och lösningar som vi precis avslutat har varit så himla positivt och bidragit till mycket bra samtal i klassen, så i arbetet med våren kommer jag försöka hålla kvar lite av arbetssättet. Vi började med att sortera.

Det har vi blivit experter på! Men den här gången var det inte olika saker vi skulle sortera, utan ord. Hur gör man då? När vi kände oss nöja ville jag att man skulle läsa orden och se om man kunde hitta ord som hörde ihop då? Vi skrev upp orden på tavlan och givetvis upptäckte någon att våren fattades. Bra lektion med bra samtal och många begrepp som tränades! Våren - Naturstigen.